İmam Məhəmməd Baqir (ə)-ın həyatı haqqında qısa məlumat...


İMAM MUHƏMMƏD (ƏLEYHİSSALAM)

Ləqəbləri: Baqir, Zakir, Şakir, Hadi, Sabir, Cami, Hazir, Şəbih, Nasir.

Künyəsi: Əbu Cəfər.

Atası: İmam Zeynül-Abidin (əleyhissalam).

Anası: İmam Həsənin (a) qızı Fatimə.

Doğulduğu gün: 1 Rəcəb.

Doğulduğu yer: Mədineyi-Münəvvərə.

Doğulduğu il: 57-ci hicri ili.

Şəhid olduğu gün: 7 Zilhəccə.

Şəhid olduğu il:114-cü hicri ili.

Ömrü: 57 il.Şəhadət səbəbi: Hişam ibn Əbdül-məlik o Həzrəti zəhərləmişdir.

Dəfn olunduğu yer: \"Bəqi” qəbiristanlığı.

Övladlarının sayı: 8 (6 oğlan, 2 qız).

Oğlanları:

1. Əbu Əbdillah (İmam Sadiq əleyhissalam).

2. Əbdüllah.

3. İbrahim.

4. Übeydullah.

5. Rəca.

6. Əli.

Qızları:

1. Zeynəb.

2. Ümmü Sələmə.

Üzüyündəki yazı: \"Əl izzətü lillahi cəmiən” (Bütün izzət və qüdrət Allaha məxsusdur).

© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter