İmanı qorumağın əsas qolu və tutulacaq yeri hansı əməldən asılıdır?! Hz Peyğəmbərin (s) hədisi


Bir gün ustad tələbələrinə sual verərək cavabını istədi! Amma tələbələrin hər biri müxtəlif cavablar verdilər ki, heç biri ustadı qane etmədi!

Ustad Hz Peyğəmbərin (s) sualını belə izah etdi ki, İslam Peyğəmbəri (s) səhabələrinin içində bir sualı demişdir ki ibadətdir:
“İmanın qolu və tutulacaq yerləri olan əməllərdən hansı daha möhkəm əməl və vasitədir?!

Səhabələrin hər biri furiuddindən bir vacib əməli sadaladılar! Biri namazı qeyd etdi, digəri zəkatı, başqa biri isə orucu, dördüncü və beşincisi isə həcc-ümrə ziyarəti və Allah yolunda cihadı!! Sonda suala verilən cavabların heç biri İslam Peyğəmbəri (s) tərəfindən qəbul olunmadıqda. Hz Peyğəmbərin (s) özü buyurdu: “Sadaladıqlarınızın hamısı böyük əməllər və fəzilətli işlərdir! Amma heç bir mənim sualımın cavabı deyildir!!

İmanın ən möhkəm qolu və tutulacaq yeri olan əməl Allaha xatir sevmək və Ona görə düşmənçilik etməkdir”!.
Mənbə: Gəncineyi Maarif kitabı, cild-1, səh: 180-sualcavab.ge


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter