Saleh və qalıcı əməllər. İnsan öləndən sonra da dünyada 6 şeydən bəhrə aparar


Qalıcı saleh əməll o əməllərdir ki, Allah yanında qorunub saxlanılar. Allah tərəfindən böyük əcrə malik olar. Qalıcı saleh əməllər o əməllərdir ki, insan dünyada yerinə yetirər və axirətdə də səmərəsini görər.

Qalıcı saleh əməllər haqqında Qurani-Kərim buyurur: “Allah doğru yola yönəldilmiş kəslərin hidayətini artırır və əbədi yaxşılıqlar (haqq əqidələr, mənəvi fəzilətlər və saleh əməllər) Rəbbinin yanında (axirət) mükafat(ı) və nəticə baxımından daha yaxşıdır”. (“Məryəm” 76).

“Mal və övladlar dünya həyatının zinət və bəzəyidir. (Haqq etiqad, mənəvi fəzilətlər və yaxşı əməllər kimi) gözəl əbədilər isə sənin Rəbbinin yanında mükafat baxımından daha yaxşı və (dünya və axirətdəki nəticələrinə) ümid bəsləmək baxımından daha gözəldir”. (“Kəhf” 46).

Saleh əməllər elə mühüm mövzudur ki, hədislərimiz onu xəzinəyə bənzətmişdir. İnsan üçün axirətdə həqiqi xəzinə ola bilər.

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Allah Təala Musaya (ə) buyurur: “Gecə və gündüz Məni çoxlu yada sal. Məni zikir edən zaman müti ol, bəla zamanı səbirli ol, Mənə pərəstiş et. Heç nəyi Mənə şərik qoşma və hər kəsin qayıdışı Mənə tərəfdir. Ey Musa! (Qalıcı saleh əməllərinin) Layiq əməllərinin xəzinəsini Mənə tapşır!”.

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Hər kim bu dünyadan köçər, öləndən sonra ona bir şey çatmaz, məgər o halda ki, üç şeyi özündən sonra qoyub gedər:

1. Yaxşı əməl ki, təsiri özündən sonra da qalar.

2. Gözəl sünnət ki, insanlar arasında yayılar və ondan sonra insanlar bu sünnətə əməl edərlər.

3. Ona dua edən saleh övlad”.

Başqa bir hədisdə oxuyuruq ki, mömin insan öləndən sonra 6 şeydən bəhrə aparar:

1. Saleh övlad ki, ona dua edər.

2. Onun Quranı ki, başqaları tərəfindən istifadə olunar.

3. Əkdiyi ağac.

4. Qazdığı su quyusu.

5. Allah yolunda qərar verdiyi su bulağı.

6. Ondan sonra insanların əməl etdiyi yaxşı sünnət.

Qalıcı olan saleh əməllər çoxdur və bir çox xeyir əməlləri əhatə edər. Bu əməllərdən biri də Allahın zikrini etməkdir.

İmam Baqir (ə) Peyğəmbərdən (s) nəql edir ki, bir kişinin yanından keçirdi ki, bağında ağac əkirdi. Həzrət (s) dayanır və buyurur: “Sənə elə bir ağac əkməyi tövsiyə edimmi ki, kökləri yerində, meyvələri tez yetişən, daha yaxşı və daha davamlıdır?”. Həmin kişi deyir: “Mənə yol göstərin, ey Rəsulallah!”. Həzrət (s) buyurur: “Səhər və axşam de: “Sübhənallah vəlhəmdulilləh və lə İləhə illəllah vəllahu əkbər!”. Əgər onu desən, hər təsbihə görə behiştdə 10 ağacın olar. (O ağacların hər biri bir meyvə verər və onlar qalıcı saleh əməllərdirlər)”./Deyerler.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter