Allahın həqiqi sahibliyi nə deməkdir?


De: «Əgər bilirsinizsə (deyin görək: Onun istəyi ilə vücuda gəlmiş) hər bir şeyin sahibliyi və onlar üzərində hakimiyyət əlində olan, (istədiyinə) sığınacaq verən və (əzabı) müqabilində heç bir kəsə sığınacaq verilməyən kimdir?»”. (“Muminun” 88).

Malik o kəsdir ki, öz mülkündə nəyəsə malik olsun. Allah elə bir qadir varlıqdır ki, həm malikdir, həm də məmluk sahibidir. Yəni, mülkün özünü də Allah yaratmışdır. Bu mülk öz-özündən peyda olmamışdır. O da Allahın qüdrətinin meyvəsidir.

Yəni, ixtiyar, icad və məhv – hamısı onun əlindədir. Allah, var olan hər bir şeyin maliki və xaliqidir. Əmr və iradəsi hər bir şeyə nüfuz edər. Ona görə də təbii olaraq hər bir şey Ona tabedir və Onun səltənəti altındadır.

Aləmdə var olan hər bir şeyin özünəməxsus xüsusiyyəti və yaradılış hikməti vardır. Allah onu yaratmışdır və istədiyi zamana qədər də onu var edəcəkdir. Heç bir şey onu məhv etməyə qadir deyildir, Allahdan savayı. Əgər nəyinsə məhv olmasına mane yaranarsa belə, Allahın iradəsi əsasında olar. Bütün istəklər, hədiyyələr, ətalar, qadağalar Onun tərəfindən olar. Allahın olmadığı bir məkan yoxdur. Əgər insanın göz və ürək gözü açıq olarsa, bu həqiqətləri dərk edə bilər./Deyerler.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter