Müctəhİdİn fİtvasını (göstərİş) hansı yolla öyrənmək olar?


Cavab: Müctəhidin fitvasını dörd yolla öyrənmək olar:
1. Müctəhidin özündən eşitməklə;
2. İki adil şəxsdən eşitməklə;
3. Doğru danışan və etibarlı bir şəxsdən eşitməklə;
4. Fitvanı etibarlı bir risalədə görməklə.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter