Ölümdən öncə hansı məsələlər haqda vəsiyyət etmək yaxşıdır?


Allahın Rəsulu (s) buyurur: “Vəsiyyət etmək - hər bir müsəlmanın vəzifəsidir”. Həzrət (s) başqa yerdə buyurur: “Yaxşı deyildir ki, müsəlman kişi başının altına vəsiyyətini qoymadan gecəni səhər etsin”. Başqa yerdə buyurur: “O kəs ki, vəsiyyət yazmadan ölərsə, dünyadan nadan getmiş deməkdir”. Vəsiyyətdə bunları qeyd etmək yaxşı olardı:
1. Dəfn yeri.
2. Vəhşət namazı.
3. Xüms.
4. Zəkat.
5. Kəffarə.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter