İmam Zamanın (ə) qeybi dövründə İmam Sadiq (ə) hansı duanı oxumağı bizə vəzifə olaraq tanıtdırır?


İmam Sadiq (ə) İmam Zamanın (ə) qeybət dövründə oxunmağı lazım bildiyi dua ibarətdir bu bir neçə cümlələrdən:
\"Allahummə ərrifni nəfsəkə fəinnəkə in ləm tuərrifni nəfsəkə ləm ərif nəbiyyəkə. Allahummə ərrifni rəsuləkə fəinnəkə in ləm tuərrifni rəsuləkə ləm ərif höccətəkə. Allahummə ərrifni höccətəkə fəinnəkə in ləm tuərrifni höccətəkə zələltu ən dini\".
(İlahi! özünü mənə tanıtdır əgər tanıtdırmasan sənin nəbini tanıya bilməyəcəm. İlahi Rəsulunu mənə tanıtdır əgər onu tanımasam zamananın höccətini tanıyamıyacağam. İlahi zamanamızın höccətini tanıtdır əgər tanımasan (zamanamızın höccətini dinimi saxlamaxda yolumu səhv gedərəm.

hicri qəməri tarixi ilə 1426-cı ildə Müqəddəs Cəmkəran məscidində Ayətullah Cəvadi Amuli həzrətlərinin çıxışından.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter