Həzrət Əlİ (ə) namazda olduğu vaxt saİlİ (dİlənçİnİ) necə gördü?


Sual: Həzrət Əli (ə) ilә bağlı rəvayətlərdə oxuyuruq ki, onun ayağına batmış oxu yalnız namazda olduğu vaxt çıxara bildilər. Namaz qıldığı vaxt həzrətin diqqəti Allaha elə cəlb olunardı ki, vücudunu hiss etməzdi. Amma başqa rəvayətlərdə bildirilir ki, bir gün həzrət Əli (ə) namazda olduğu vaxt məscidə daxil olan fəqiri və barmağındakı üzüyü ona bağışladı. Necə ola bilər ki, ayağına batmış oxun namaz vaxtı çıxarılmasından xəbər tutmayan həzrət məscidə girən fəqiri görür?


“Şəqqül-qəmər” nədir?


Sual: Deyirlər ki, İslam Peyğəmbərinin möcüzələrindən biri ayın parçalanması (“şəqqül-qəmər”) olmuşdur. Bu doğrudurmu?


Məryəmİn anası öz övladını rahİb edəcəyİnİ nəzİr etmİşdİmİ?


Sual: Bilirik ki, röhbaniyyət, yəni rahiblik həmişə, xüsusi ilə də həzrət Məryəmin dövründə haram olmuşdur. Bəs nə üçün İmranın arvadı (Məryəmin anası) hamilə olduğu vaxt nəzir etmişdi ki, əgər Allah ona bir övlad əta etsə, bu övladı rahib edəcək?


Məryəmİn bakİrə halda doğuşu necə mümkündür?


Sual: Həyat vahidi hücеyrәsinin tərkibi iki şeydən – spermatozoid və ovuldan ibarətdir. Dişi hücеyrә, qamet təklikdə həyat prosesini təmin etməyə qadir olmadığından belə bir tərkib zəruridir. Ciddi elmi əsasa malik bu şərt ödənmədiyi halda həzrət Məryəm kimsə ilə təmasda olmadan necə hamilə ola bilərdi? Hansı ki, dişi hücеyrә, qamet təklikdə həyatın davamını təmin etməyə qadir deyil.


İslam Peyğəmbərİnİn (s) gəlİşİ haqqında həzrət İsa (ə) xəbər veribmi?


Sual: Qurani-kərimdə oxuyuruq ki, həzrət məsih (İsa) özündən sonra Əhməd adlı bir Peyğəmbərin gələcəyini xəbər vermişdir. Uyğun məlumat bugünkü İncildə mövcuddurmu?


Xaç qüslü nədİr?


Sual: Xaç qüslü dedikdə nəzərdə nə tutulur və o necə yerinə yetirilir?


MƏSİHILİKDƏ ÜÇ FİRQƏNİN, QOLUN YARANMASI NECƏ BAŞ VERDİ?


Sual: Məsihilik dinində çoxsaylı firqələr mövcuddur. Amma bu firqələrdən üçü - katolik, ortodoks, protestant firqələri daha çox tanınmışdır. Bu firqələr nə vaxt yaranmışdır və onlar arasında hansı fərqlər vardır?


İsa Allahın oğludurmu?


Sual: Amerikada bazar günləri televiziyada katolik kilsələrinin proqramı verilir. Xəstəlik səbəbindən kilsədə iştirak edə bilməyənlər üçün nəzərdə tutulmuş bu proqramda keşişlər belə dua edirlər: “Pərvərdigara, biz sənə iman gətirmişik; İsadan başqa sənə mənsub bir kəs tanımırıq; Biz sənin oğlun İsaya etiqad edirik.” Bəli, məsihilərin İsa ilə bağlı etiqadları belədir. Bəs biz müsəlmanlar nə üçün İsanı Allahın oğlu hesab etmirik?


Quranda neçə Peyğəmbərİn adı çəkİlİr?


Sual: Quranda hansı Peyğəmbərlərin adı çəkilmişdir?


Peyğəmbərİn “Ülul-əzm” olması nə deməkdİr?


Sual: Ülul-əzm Peyğəmbərləri neçə nəfərdir və onların kitabları necə adlanır?


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter