Hansı 20 məsələ və əməllər insan həyatından qəm-qüssəni aparır?!


Bir neçə şey qəm-qüssəni aradan aparır
1- Qara üzüm yemək; 2 - Heyva yemək; 3 - Meyvələri öz fəslinin əvvəlində yemək; 4 - Zeytun yemək; 5 - Ət yemək;
6 - Ətirdən istifadə etmək; 7 - Bal yemək; 8 - Yaşıllıq və çəmənliyə baxmaq; 9 - Miniyə minmək; 10 - Sarı rəngli ayaqqabı geymək;
11 - Boyun arxasını qırxmaq; 12 - Təmiz paltar geymək; 13 - Başı sidrlə yumaq; 14 - Möminlərin qəlbindən qəm-qüssəni aparmaq;
15 - Baş və saqqalı daramaqdan sonra darağı sinəyə çəkmək; 16 - Başı yumaq; 17 - \"Lə həvlə vələ quvvətə illə billəh\" demək;...


HİKMƏTDOLU MƏNALI SÖZLƏR...


Mənalı sözlər.
1) Heç kəs heç vaxt unudulmayacaq
2) Cəhənnəmdə od olmur, odu insanlar cəhənnəmə özləri ilə gətirərlər.
3) Paxıl adamla dostluq etməkdən uzaq ol. Çünki, paxıl şəxs möhtac olduğun şeyi səndən əsirgəyər.
4) Dünya yaranandan paltar dayişir. Amma qadın yox.
5) Cavanlıqdan qocalığa güc saxla, savaşanda barışmağa üz saxla!!!
6) Heç bir quş uçduğu yüksəklikdə qalmır, təkrarən aşağıya enir.
7) Azadlıq ifrət derəcəsinə çatdığda özbaşınalığa cevrilir...


Şeytanı, iblislərinə gördüyü işlərdən hansı daha çox sevindirdi?!


Şeytan hər günkü kimi yenə köməkçiləri ilə yığışmışdı. Onlara cürbəcür üsullar öyrətdi. Sonra hər birini iş başına göndərdi. İş zamanı sona çatanda şeytanın köməkçiləri ona hesabat vermək üçün geri qayıtdılar. İçlərindən biri belə dedi: -Ağa! Mən bir insana vəsvəsə verərək içki içirtməyi bacardım. Bu şəkildə onu yoldan çıxartdım.
Bu xəbər şeytanın o qədər də xoşuna gəlmədi. Sadəcə başını tərpətdi.
Digər şeytan söz aldı: -Mən bir insanın qumar oynamasına səbəb oldum. Hər şeyini itirmişdi. Sadəcə evi qalmışdı. Ona \"Evini də ortaya qoy. Qazansan, bütün itirdiklərini geri alarsan” –deyə vəsvəsə verdim. O da oynadı və evini itirdi. İndi uşaqları ilə bayırda qalıb.
Bu xəbər də şeytanı çox sevindirmədi. O daha gözəl bir xəbər gözləyirdi. Növbə şeytanın başqa bir köməkçisinə gəldi:...


İblisin ilk və birinci olaraq gördüyü işlər nələr olmuşdur?!


İblisin ilk dəfə gördüyü işlər
Yer əhalisindən göylərə Allaha ibadət edən ilk kəs İblis olmuşdur.
İbadəti mələkləri təəccübə gətirən ilk kəs İblis olmuşdur.
Allaha etiraz edən ilk kəs də İblis olmuşdur.
İlk fəryad çəkən də İblis olmuşdur ki, həmin gün Allah ona lənət elədi
İlk dəfə başqalarına oxşarlığı yaradan da İblis olmuşdur.
İld dəfə cadu edən İblis olmuşdur.
İlk dəfə saz düzəldib çalan İblis olmuşdur
İlk dəfə saç uzadıb zülf saxlayan İblis olmuşdur...


Hansı məsələlər həqiqi narahatçılıq yaratmalıdır... Nələr üçün narahat olmağa dəyməz?!


Niyə bikefsən??? Bilal-ı Həbəşi kimi qızmar qumlara yatırılıb, üzərinə daşlarmı qoyuldu?
Niyə bikefsən??? Yunus peyğəmbər (a.s) kimi dənizəmi atıldın?...
Nə düşünürsən, dünyalıq işlərmi? Kədərlənəcəksənsə, namazını qəzaya saxladığın üçün, birinin qəlbini qırdığın üçün kədərlən..
Kədərlənəcəksənsə, bu gün Allah üçün bir şey etmədiyin üçün, Allahi Rəsulun (s) İmamları (ə) razı edə bilmədiyin üçün kədərlən..
Fələstində, Suriyada və Dünyanın dörd bir yanında zülm görən, işgəncə edilən, öldürülən din qardaşların üçün kədərlən..
Kədərlənəcəksənsə, bir kasıba yardım edə bilmədiyin üçün, yetimin əlindən tuta bilmədiyin üçün kədərlən..


İnsanın imanında Elmul-yəqin, eynul-yəqin, həqqul-yəqin nə deməkdir?!


Allaha mərifət əldə etməyin bir neçə mərhələri vardır ki, insan bu mərifət sayəsində yəqinliyə çatar. Yəqinliyin bir neçə mərhələsi vardır ki, onlarla tanış olaq.
1. Elmul-yəqin nədir? Elmul-yəqini izah etmək üçün belə bir misal çəkə bilərik. Fərz edin ki, bir nöqtədə atəş şölələnmişdir. Sizinlə bu atəş arasında bir divar vardır. Əgər siz tüstü və ya gələn istilik sayəsində divarın arxasından bu atəşin olduğunu dərk etsəniz – bu olur elmul-yəqin. Ona bənzəyir ki, bir nəfər Allahı tanıyar və Ona iman gətirər, ancaq əqli bürhan vasitəsilə.
2. Eynul-yəqin nədir? Əgər siz yuxarıda çəkdiyimiz misalda divarı keçə bilsəniz və atəşi yaxından görsəniz – bu olur eynul-yəqin. Bu mərhələ keçmiş mərhələdən daha üstündür. Ona görə də görmək, eşitməkdən daha üstün hesab olunur. Bu mərhələdə insan tövhidin təsirlərini həyatında əməli şəkildə müşahidə edər...


Niyə insan namazı tələsik qılmağa meyillidir?!


Bəzən insan dostları ilə saatlarla söhbət edir və yorulmur, ancaq elə ki, namaz üçün dayanır – Allahla söhbət etmək ona çətin gəlir. Çalışır namazını tez qılıb qurtarsın.
Bəs bu, niyə baş verir? Bunun səbəbi odur ki, bu insanın Allahla yaxınlığı yoxdur. İnsan özünə yaxın olmayan biri ilə danışan zaman həmişə çətinlik çəkər. Biz də baxmayalıyıq, görək Allahla nə qədər yaxınıq. Baxmalıyıq ki, Quran oxuyan zaman, namaz qılan zaman bizə çətindir, yoxsarahatlanır və şad oluruq.
Əgər insan elə paltar geyinər ki, başqalarının diqqətini cəlb etsin. Bu insan – xudbin insandır. Əgər insan dediklərinə diqqət etməsə və hər nə gəldi desə, o zaman Allah onun qəlbindən çıxar və o, Allahı unudar.
Əgər qəlb Allahı tanıyırsa, o zaman zehnində gözəl təəssüratlar yaranacaqdır. Bu səbəbdən Quran buyurur ki, əgər qəflətdən uzaq olmaq istəyirsənsə, Allahı yada sal...


İffətli insan üçün 8 tələ və uçurum hansı məsələlərə diqqət etməməklə baş verir?!


İffət – insanın öz nəfsi istəklərinin qarşısında müqavimət göstərməsidir. Hər nə ki, şəhvət qüvvəsini təhrik edər – iffətin bəlası hesab olunar. Ona görə də iffətin bəlaları:
1. Haram baxışlar. İffətin ən təhlükəli bəlası – haram baxışlardır. İmam Əli (ə) buyurur: “Gözlər – şeytanın tələləridir”.
2. Naməhrəmlə xəlvət etmək. Məsumlarımız (ə) buyurur ki, hər kim naməhrəmlə xəlvət edər, orada üçüncü şəxs şeytan (lən) olar.
3. Bekar olmaq. İmam Əli (ə) buyurur: “Allah sağlam və bekar insanı ki, nə dünya işindədir, nə də axirət – düşmən bilər”.
4. Qadınla kişinin bir yerdə fasilə gözləmədən işləməsi və ya bir mühitdə qərar tutması. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Naməhrəm qadın və kişilər arasında fasilə qoyun. Çünki qarışmaq nəticəsində elə dərd və bəlaya giriftar olarlar ki, dəvası yoxdur”...


Zikir nədir?


Zikr nədir? Zikr Allahı xatırlamaq, qəlbnən xatırlamaq, Allahı tərifləmək məs; \"Ey Rəbbim sənsən pak sənsən Müqqədəs.\" \"Səndən başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur.\"
Allahı xatırlamaq isə Məs; Namaz qılırıq, Namazın saatını güdürük nə vaxt olacağına baxırıq Allahı xatırlayırıq. Quran oxuyuruq Allahı xatırlayırıq. Allahın öz adlarıynan çağır. Ən böyük zikr isə \"La illahə illəllah\", demekdi. Mənasını düşünərək.
Mənası; \"Allah təkdir və ondan başqa ilah yoxdur.\" Bu söz Allahın çox xoşuna gedir. Allah özünə Şərik qoşanları sevməz. Oturduğunuz yerdə \"Sübhanallah,\" \"Əllhamdulillah,\" \"Əllahu Əkbər\" \"Inşəllah\" və \"La illahə illəllah\" Deyərək təsbeh çəkin. Və yaxud da özünüz üçün deyin. Bu da böyük savablardandır. Dua edərkən həm zikr çekin həm də salavat. Onda dualarınız daha tez qəbul olunar. Hər an Allahı xatırlıyın və zikr edin. Ona içindən gələcəyi qədər gözəl sözlər deyin...


Niyə görüləcək işlər üçün \"İnşallah\" deməliyik?


\"İnşallah\" gündəlik həyatda tez-tez eşitdiyimiz və işlətdiyimiz kəlimələrdən biridir. Ancaq bir çoxumuz bu kəlməni işlətsək də, onun dərin mənasından xəbərsizik. Hətta bəzən getmək istəmədiyimiz bir dəvəti nəzakətlə yola vermək üçün \"inşallah\" deyirik. Halbuki \"Allah istəsə\" mənasını verən \"inşallah\" kəliməsi qədərlə əlaqədar çox önəmli məsələdir. Biz yaxın və uzaq gələcək üçün bir qisim planlar qururuq. \"Sabah bura gedəcəm, o biri gün bunu edəcəm. Həftə sonu filan yerə baş çəkəcəm, yay tətilini filan yerdə keçirəcəyəm\" və s. Bəli, vaxtımızı səmərəli keçirmək üçün planlı hərəkət etmək , əlbəttə ki, vacibdir, lakin burada bir şeyi nəzərə almağa, diqqət yetirməyə məcburuq. Əgər Allah istəməsə, onun izni və iradəsi olmasa, biz barmağımızı da tərpədə bilmərik. Bizi də, hərəkətlərimizi də yaradan Allahdır. Haqq-Təala inayətini, rəhmətini bir anlıq üstümüzdən götürsə, daş kimi yerimizdə qalarıq. \"Əraf\" surəsinin 188-ci ayəsində Haqq-Təala Peyğəmbərimizə xitabən belə buyurur : \" De: \" Mən Allahın istədiyindən başqa özümə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilərəm. Əgər qeybi bilsəydim, sözsüz ki, daha çox xeyir tədarük edərdim və mənə pislik də toxunmazdı. Mən iman edəcək insanları ancaq qorxudan və müjdələyənəm!\"


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter