İslam dini Gözü dəyən insana hansı vəzifələr təyin etmişdir?!


Gördüyün səhnədən təəccüblənəndə, sevinəndə dərhal de: Təbarəkəllahu əhsənul xaliqin.

Heyrətləndiyin zaman de: Allah, Maşaallah, la-qüvvətə ila billah.

Təəccübləndiyin zaman de: Maşəllahu, la qüvvətə illa bilahil-əliyyil-əzim

Əgər gördüyün səhnə səni heyrətləndirdisə dərhal de: Aməntu billahi və səlləllahu əla Muhəmmədin və alih.

Dostların əlində bir nemət görüb təəccüblənəndə de: Allahu əkbər.

Əgər gözün dəydisə və həmin şəxs zərər çəkdisə dərhal dəstəmaz al.

Gözündə təsir olan insan çalışsın ki, xoşu gələn şeylə rastlaşanda gözünü ona zilləməsin, dərhal gözünü qaçırsın.

Bütün bunlar İslamın tövsiyələridir. Gözündə təsir olanlar buna əməl etməlidir. Gözünün təsirinə özü və başqaları şahid olanlar yuxarıdakı göstərişlərə əməl etməlidirlər. 

      Kitabın adı: Gözdəyməyə qarşı nə edim?/  Müəllif: Zibeydə Xudayi

 


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter