İmam Məhdinin (ə.f) kitab əhli ilə rəftarı necə olacaqdır?


Xilasedicinin gələcəyi etiqadı bütün dinlərdə mövcuddur. Ancaq tək Əhli-Beyt (ə) məktəbidir ki, bu xilasedicinin kim olduğunu bilir və onu tanıdır. İmam Zaman ağa (ə.f) Həzrət Peyğəmbərin (s) son vəsisi və yer üzərində olan son İlahi hüccət olacaqdır.


Bəs İmam Zaman ağa (ə.f) öz dövlətini qurandan sonra kitab əhli ilə necə rəftar edəcəkdir? Bu haqda bir çox təxminlər ürəli sürülmüşdür ki, onların bəzisi ilə tanış olaq.

Bu təxminlərdən biri budur ki, bütün kitab əhli İslam dinini qəbul edəcək və müsəlman olacaqdır. Bu əqidənin tərəfdarları çoxdur və məntiqli bir nəzəriyyə hesab olunur. Ayətullah Məkarim Şirazi bu haqda yazır: “Bu böyük insanın dövründə hökumət və bütün inkişaf etmiş vasitələrin onun əlində olmasını nəzərə alaraq, deyə bilərik ki, İslam dininin cazibəsi çox olacaqdır. Qabaqcadan söyləmək olar ki, İslam məntiqli təbliği ilə insanların əksər hissəsinin qəlbini fəth edəcəkdir”.


O zaman ki, İmam (ə.f) zühur edəcəkdir, əvvəlki peyğəmbərlərin (ə) təhrif edilməmiş və dəyişdirilməmiş səma kitablarını da özü ilə gətirəcəkdir. Bu kitablarda İmam Sahibəz-Zamanın (ə.f) müjdəsi verilmişdir. İmam Muhəmməd Baqir (ə) buyurur: “Onu Tövrat və İncildə yazılmış halda görəcəklər”. Yəni, İmam (ə.f) bu səma kitablarından İslam dinini yaymaq üçün istifadə edəcəkdir.


Bundan əlavə, İmam (ə.f) zühur edən zaman müqəddəs simvollar o Həzrətin (ə.f) yanında olacaqdır ki, başqa dinlərin davamçılarının qəlbini heyrətə gətirəcəkdir. İmam Cəfər Sadiq (ə) bu haqda buyurur: “Qaim (ə.f) zühur edən zaman Peyğəmbərin (s) bayrağı, Süleymanın (ə) üzüyü, Musanın (ə) daşı və əsası onunla birlikdə olacaqdır. O zaman əmr edəcəkdir ki, car çəksinlər:“Agah olun, o kəs ki, özü ilə yemək, içmək və ot götürməzsə, birinci dayanacaqda düşən zaman daşa zərbə vursa, ondan yemək, içmək və ot qaynayacaqdır. Onlar da ondan yeyəcək, içəcək və heyvanlarını yedizdirəcəklər””.


İmamın (ə.f) quracağı hökumət ədalətli hökumət olacaqdır və heç kəs deyə bilməyəcəkdir ki, ona zülm edilmişdir. Bununla yanaşı,o dövrdə insanların arasında xüsusi ülfət meydana gələcək və bir-birlərinə rəftarları mehribancasına olacaqdır. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Yerin və göyün əhli, quşlar, heyvanlar, dəniz balıqları... ondan razı olacaqlar”.

Yəni, bütün insanlar İmam Zaman ağanın (ə.f) şəxsiyyətindən və hökumət tərzindən razı olacaqlar. Əlbəttə ki, hər bir zamanda olduğu kimi, hətta bu cür ideal şəraitdə də Həzrətdən (ə.f) narazı olanlar və düşmənlər də olacaqdır. Lakin onlar azlıq təşkil edəcəklər./Deyerler.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter