Hz Mikayil mələyin (ə) vəzifəsi nədir?


Həzrət Mikayil (ə) – Allahın dörd böyük mələyindən biridir. Bu dörd mələyin hər birinin mühüm vəzifələri vardır. Mikayil mələyin (ə) isə vəzifəsi insanlara ruzi çatdıran mələklərə rəhbərlik etməkdir.Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər yağan yağış damcısının, hər cücərən yarpağın, yerə düşən hər bir yarpağın sahibi Mikayildir”.

Bu hədisdən belə nəticəyə gəlmək olur ki, Mikayil (ə) həm də yağışa, eləcə də, təbiətə görə məsuldur.

Bəzən Mikayil (ə) başqa mələklərlə həmkarlıq edir. Misal üçün İmam Sadiq (ə) buyurur: “Allah Təala dörd mələyə vəzifə verdi ki, Lutun (ə) qövmünü həlak etsinlər”.Belə məlum olur ki, Həzrət Mikayilin (ə) ruzi-bərəkət çatdırmaqla yanaşı, digər mühüm vəzifələri də vardır ki, onları sirri və hikməti Uca Allahın yanındadır. Amma hansıları isə bilmək biz bəndələrə də məsləhət olur./Deyerler.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter