Zühur zamanı Həzrət İmam Mehdinin (ə.f) edəcəyi ilk işlər nələr olacaq?


Zühur zamanı əziz İmamın (ə.f) Məkkə şəhərində edəcəyi ilk işlər:1. Tanıtmaq. İmam Səccad (ə) buyurur: \"O Həzrət danışacaq və deyəcəkdir ki, ey insanlar, mən filankəsəm, filankəsin oğluyam. Mən Peyğəmbərin (s) övladıyam. Sizi o şeyə dəvət edirəm ki, Allahın Peyğəmbəri (s) dəvət etmişdir”.

2. Təcavüzkarlara qarşı müdafiə. Hədisin ardınca deyilir: \"Ona hücum ediləcəkdir ki, onu öldürsünlər. 313 nəfər onu müdafiə edəcəkdir”.

3. İbadət. Müdafiə olunduqdan sonra rüknlə məqam arasında dörd rükət namaz qılacaqdır.

4. Beyət almaq. İmam Sadiq (ə) buyurur: \"Bu zaman səmadan onun adına nida gələcəkdir və o, məqamın arxasında olacaqdır. Səhabələri ona deyəcəklər: \"İndi sizin adınızla nida olundu, nəyi gözləyirsiniz?”. Bu zaman onun əlindən tutub ümumi beyət üçün gətirərlər. Həzrət gələr və Həcərul-əsvədə söykənər”.

5. Beyət mərasimində danışacaqdır. Öz kəlamını başlayacağı ilk cümlə bu ayə olacaqdır: «Əgər imanınız olsa (başqasının haqqını verdikdən sonra) Allahın sizin üçün saxladığı şey daha xeyirlidir”. (\"Hud” 86). Sonra deyəcəkdir: \"Mən Baqiyətullaham”. Bu zaman 313 nəfər onunla beyət edər və başqaları da beyət edərlər.(Deyerler)

6. Ədaləti bərpa edər. İmam Rza (ə) buyurur: \"O zaman ki, beyət mərasimi sona çatar, Bəni-Şeybə tayfasının sorağına gələr və onların əllərini kəsər. Çünki onlar Allah evinin oğrularıdırlar. Əl və ayaqlarını kəsərək, Məkkədə dolandırar. Carçi car çəkər: \"Bunlar Allah evinin oğrularıdırlar”. Həzrət bu işi Qureyş qəbiləsi üçün də yerinə yetirər”.

7. Əsil tərəfdaşlarının sayı on minə çatar.

8. Məkkə üçün hakim təyin edər.

9. Məkkədən çıxıb Mədinəyə yollanar.

10. Bəzi məscidləri islah edəcəkdir. Əmirəl-möminin (ə) buyurur: \"Şübhəsiz ki, Həzrət Qaim (ə.f) qiyam edən zaman Kufə məscidini xarab edəcək və qibləsini islah edəcəkdir”.

11. Cəzalandırmaq. İmamın (ə.f) qiyamındakı hədəf ədaləti bərpa etmək olduğu üçün, müharibələr edəcək. İmam Sadiq (ə) buyurur: \"Bəziləri batil düşüncələrinin təsirindən bizim Qaim (ə.f) zühur edən zaman Həzrətin qarşısında dayanacaq və onunla vuruşacaqlar”. İmam Baqir (ə) buyurur: \"Həzrət beyət almaq üçün ordusunu dünyanın hər yerinə göndərəcəkdir. Hər kim beyətdən boyun qaçırtsa, məhv edəcəkdir”.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter