Sözgəzdirən insanların aravurma xasiyyəti hansı batini boşluqlardan qaynaqlanır?!


Söz gəzdirməyi yaradan amillər

Belə bir sual ortaya çıxır ki, insanın bu böyük günaha batmasına səbəb nədir? Cavab olaraq demək lazımdır ki, aşağıda qeyd olunmuş amillərdən biri söz gəzdirməyə bais olur:

1. İnsan haqqında danışdığı şəxsə qarşı bədgüman olub onu pisləyəndə;

2. Söz gəzdirmək vasitəsilə yanında pislədiyi şəxsə özünün ona qarşı mehribanlıq və dostluğunu göstərəndə;

3. İstirahət zamanı;

4. Boşboğazlıq və haqsız adamlarla həmsöhbət olmaq;

5. Təfriqə salmaq, insanları çaşdırmaq və təşviş yaratmaq niyyətində olarkən.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter