İmam Zamanın (ə.c) sevdiyi və yaxın olan insanlarda hansı xüsusiyyət vardır?!


H əzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Allah insanlardan yardım istəməyən həyalı, pak ətəkli şəxsləri sevir”.
Ona görə də iffətli olsaq, İmam Zaman ağanın (ə.f) sevimlisi olarıq. Bunu təsdiq edən bir əhvalata işarə edək: “Ayətullah Seyyid Baqir Müctehid Sistani, Ayətullah Sistaninin atası olmuşdur. İmam Zaman ağa (ə.f) ilə görüşmək niyyətilə Aşura ziyarətini 40 cümə Məşhəd məscidlərinin birində oxuyardı.
O, buyurur: “Axırıncı cümələrin birində Aşura ziyarəti oxuduğum məscidə nur saçmağa başladı. Qəribə bir hal keçirtdim. Ayağa qalxdım və həmin nurun ardınca getməyə başladım. Bir evə gəlib çatdım ki, çox kiçik və yoxsul bir ev idi. Evin içində sönməyən nur saçırdı...


İmam Zaman ağanın (ə.f) tövsiyəsi ilə yazılan kitab kimin və haqdadır?!


Muhəmmədtəqi Musəvi İsfahani – Əhməd Abadi İmam Zaman ağaya (ə.f) böyük eşq və əlaqəsi var idi. O, bir gecə yuxuda Həzrəti (ə.f) görür. İmam (ə.f) ona bir kitab yazıb çap etdirməyi tövsiyə edir. Hətta kitabın adını da özü qoyur: “Mikayil Məkarim fi fəvaidi dua Lilqaim”.
Seyyid yuxudan ayılır. Ancaq onu yazmaq üçün tövfiq əldə edə bilmir. O zamana qədər ki, 1330-cu ildə həccə gedir və bu səfərdə hacıların əksər hissəsi vəba xəstəliyinə düçar olur. Alim, Allahla əhd bağlayır və deyir ki, əgər bu səfərdən sağlam geri qayıtsam, İmam Zaman ağa (ə.f) haqqında olan o kitabı yazacağam.
Səfərdən sağlam qayıdır və öz əhdinə vəfa edir. Bu kitabda İmamı (ə.f) tanımağa aid geniş məlumatlar və onun davamçılarının boynuna düşən vəzifələr bəyan edilmişdir.
Bu kitab səkkiz hissədən ibarətdir. Orada Quran ayələrinə və hədislərə istinad edilmiş məlumatlar vardır....


İmam Zaman ağanın (ə.f) ata ilə bağlı alimə tövsiyəsi nə olmuşdur?!


Bu alim Şeyx Baqirdən nəql edir ki,... Mənə çatan kimi bədəvi ərəb ləhcəsi ilə danışmağa başladı: “Hara gedirsən?”. Dedim: “Səhlə məscidinə”. Dedi: “Sənin yanında yeməli bir şey vardırmı?”. Dedim: “Xeyr”. Buyurdu: “Əlini cibinə at”. Dedim: “Orada heç nə yoxdur”. Yenə də həmin sözü sərt şəkildə təkrar etdi. Mən əlimi cibimə saldım və orada bir qədər kişmiş gördüm. Bu zaman mənə 3 dəfə bədəvi dildə buyurdu: “Sənə qoca atanı sifariş edirəm”. Bu sözləri dedi və gözümdən itdi.
Mən başa düşdüm ki, bu şəxs İmam Zaman ağa (ə.f) idi və Həzrət (ə.f) razı deyildi ki, mən atama xidməti tərk edib, Səhlə məscidinə ibadət etmək üçün gedim. Ona görə də ondan sonra Səhlə məscidinə bir daha getmədim”.


İmam Əlinin (ə) Səsəə İbn Suhana Dəccalın gəlişi haqda buyuruqları!


Şeyx Səduq Kəmaluddin kitabında, Nəzal ibn Sirədən rəvayət edir ki, Əli ibn Əbu Talib bizim üçün xütbə oxudu. Allaha həmd və səna edəndən sonra üç dəfə buyurdu: Ey Camaat! Məni əldən verəndən öncə soruşun, hər nə istəsəniz məndən soruşun! Bu Zaman Səsəə ibn Suhan yerindən durdu və dedi: Ey Möminlərin əmiri! Dəccal nə zaman gələcək?! İmam buyurdu: Əyləş Allah-Taala (c.c) sənin sözünü eşitdi və bildi ki, sual etməkdən məqsədin nədir! And olsun Allaha ki, bu məsələ haqda soruşan və soruşulan şəxs eynidir! (Bu məsələ və Zühurun nə zaman olması haqda ikimiz də eyni həddə məlumatlı olacağıq. Bu məsələ Allahın sirlərindən biridir) Ey Səsəə! Amma bil ki, Dəccalın gəlişinin əlamət və nişanələri vardır, əgər istəsən xəbərdar edərəm! Səsəə dedi: Buyurun Ey Möminlərin Əmiri! İmam Buyurdu: Hər nə deyirəm yadda saxla! Dəccalın gəlişinin əlamətləri budur: -Dəccal bir zamanda gələcək ki, insanlar namazı öldürəcəklər. (Dəyərdən salacaqlar. Həftədə bir dəfə qılacaq və ya bayramda namaza gedəcəklər!) -İnsanların əmanətlərini zay edəcəklər! -Yalan danışmağı halal hesab edəcəklər! -İnsana sələm verib yeməyi halal hesab edəcəklər! -İnsanların haqqını pozmaq və cəmiyyətdə fəsadın törənməsi üçün rüşvət alacaqlar!...


Uşaqlarımızı İmam Zaman ağa (ə.f) ilə necə tanış edək?


Uşaqlar – bizim gələcək nəsillərimizdir və gələcəyin parlaq şəxsiyyətləridir ki, bizim işimizi davam etdirəcəklər. Ona görə də onları hələ uşaq vaxtından onları Məsumlar (ə) ilə, xüsusilə də İmam Zaman ağa (ə.f) ilə tanış etmək lazımdır. Bunun üçün mütəxəssislər bəzi yollar tövsiyə edirlər ki, onlara nəzər salaq:
- Həzrət (ə.f) haqqındakı məlumatlarınızı artırmağa çalışın. - İmamı (ə.f) necə tanıdacağınıza dair proqramınız olsun.
- Məhdəviyyət mövzusunda kitablar alın. - Uşağınızın bu haqda olan məlumatlarını artırmağa çalışın.
- İmamla (ə.f) rabitədə olmuş insanların hekayələrini onlara danışın. - Uşaqlarınıza o Həzrət (ə.f) ehtiram göstərməyi öyrədin. Misal üçün, İmamın (ə.f) adı çəkilən zaman ayağa qalxmaq kimi...


İmam Zamanın (ə.c) anası Nərcis Xatun tarixdə hansı ilahi şəxsiyyətin nəslinə qayıdır?!


İmam Zaman ağanın (ə) mübarək anası Nərcis xanım cənab Şəmunun nəslindən gəlir. Şəmun – Allahın peyğəmbəri və Həzrət İsanın (ə) vəsisi olmuşdur.
Xristianlar onu Petrus da çağırırlar. Atasının adı Yuna idi və hər ikisi də balıqçı idilər. Nərcis xanım (s.ə) – Şəmunun nəslindəndir. Kiçik yaşlarından babası olan Roma imperatorunun tərbiyəsi altında böyümüşdür. O, əvvəl xristian idi və hədislərin buyurduğuna görə, yuxuda Peyğəmbəri (s) və İmam Əlini (ə) görür və görür ki, onlar Roma imperatorunun sarayına elçilik üçün gəliblər. Onları Həzrət İsa (ə) qarşılayır. Bu zaman Peyğəmbər (s) İmam Həsən Əsgəriyə (ə) işarə edir və buyurur: “Ey Allahın ruhu! Mən bu övladım üçün sənin vəsin olan Şəmunun qızına elçiliyə gəlmişəm”. Həzrət İsa (ə) Şəmuna nəzər salır və buyurur: “Necə bir şərafət sənə nəsib olmuşdur. Bu mübarək kəbinə razı ol”. Şəmun da razı olur. Sonra Peyğəmbər (s) minbər başına qalxır və xütbə oxuyur. Sonra Nərcisi İmam Həsənlə (ə) nikahlayır. Orada olanları buna şahid tutur”. Şəmuna işarə edən ayələr: “İshaq və Yəqubu (ömrünün axırlarında) ona bəxş etdik və nübuvvəti və (səmavi) kitabı övladlarına əta etdik”. (“Ənkəbut” 27). Şəmun - Həzrət Məryəmin (s.ə) bibisi oğlu idi və Həzrət İbrahimin (ə) zümrəsindən hesab olunur....


İmam Zamanın (ə.c) anası Nərciz Xatun (s.ə) nə zaman dünyasını dəyişmişdir?


İmam Həsən Əsgərinin (ə) sevimli həyat yoldaşı olan Nərcis Xatunun adları çoxdur. O cümlədən: Məleykə, Həkimə, Susən, Reyhanə, Xəmət, Səqil.
Tarixçilərin nəql etdiyinə görə Nərcis Xatun Roma imperatorunun nəvəsi olmuşdur. Onun Roma sarayından Samirraya gəlişi və İmam Həsən Əsgəri ilə (ə) ailə qurması möcüzəvi şəkildə baş vermişdir. Xanım (s.ə), Həzrət Rəsuli-Əkrəmin (s) qeybi tövsiyələri ilə özünü əsirlərin arasında gizlətmiş və Samirraya gələrək, İmamla (ə) ailə qurmuşdur.
Nərcis xanımın İmam Həsənin (ə) şəhadətindən sonrakı həyatı barəsində çox az məlumatlar mövcuddur. Onun ölümü barəsində beş nəzər vardır.
1. İmam Həsənin (ə) yaxınlarından birinin nəql etdiyinə görə, Xanım İmamdan (ə) xahiş etmişdir ki, dua etsin və ölümü İmamın şəhadətindən (ə) əvvəl həyata keçsin. İmam (ə) da dua edir və o, həyat yoldaşından əvvəl vəfat edir.
2. Şeyx Səduq kimi böyük alimlər isə buyurur ki, xanım İmam Həsən Əsgəri (ə) şəhid olan zaman sağ idi və onun yatağının başında dayanmışdı....


İmam Zaman ağanın (ə.f) dördüncü naibindən sonra niyə xələf və xüsusi naiblik davam etmədi?!


İmam Zaman ağa (ə.f) qeybə çəkilən zaman insanlarla naibləri vasitəsilə əlaqə saxlamışdır. Onların dördüncüsü Şeyx Cəlil Əbul-Həsən Əli ibni Muhəmməd Səməri idi. Onun doğum tarixi məlum deyildir. İnsanlar onu İmam Həsən Əsgərinin (ə) səhabələrindən biri kimi tanıyırdılar.
O, Hüseyn ibni Ruhdan sonra üç il İmamın (ə.f) səfirliyini etmişdir. O, da başqa naiblər kimi etimad olunan təqvalı insan idi. Ancaq özündən əvvəlki üç səfirdən fərqli olaraq, geniş fəaliyyətə malik deyildi. Çünki həmin zamanda cəmiyyəti zülm bürümüş və çox sayda günahsız insanların qanı tökülmüşdü. Ona görə də dördüncü naib vəfat edəndən sonra İmamın (ə.f) böyük qeybi başlayır.
Dördüncü naib vəfat etməzdən əvvəl İmamdan (ə.f) məktub alır və orada yazılmışdı ki, kiçik qeyb sona çatmış və böyük qeyb dövrü başlamaqdadır. Ona özündən sonra naib təyin etmək icazəsi verilmir....


Bütpərəstin İmam Zaman ağadan (ə.f) xahişi nə olmuşdur?!


Hindistanda yaşayan Əhli-Beyt (ə) davamçılarından olan bir seyid nəql edir: “Bir gün insanlar arasında etibara malik olan bütpərəst bir kişi mənə dedi: “Məni qətl etməklə ittiham edirlər. Hər nə qədər səy göstərdimsə, günahsız olduğumu sübut edə bilmədim. Məni bazar ertəsi günü edam edəcəklər. Əlimi hər şeydən üzmüşəm. Siz mənə yardım edə bilərsinizmi?”. Seyid deyir: “Öz-özümə düşündüm ki, axı bu insan bütpərəstdir, ancaq İmam Zaman ağa (ə.f) – hamının İmamıdır. Bu şəxs də insan olduğu üçün İmamın (ə.f) rəhmət bulağından bəhrələnə bilər. Ona görə də ona dedim: “Cümə gününün səhəri əyninə təmiz paltar geyin və müsəlmanların qəbiristanlığına get. Orada səslə: “Ya Əba Saleh Məhdi (ə.f)!”. Bizim əqidəmizə görə, hər kim çətinliyə düşərsə, İmam (ə.f) ona yardım edər. Sən də Həzrətə (ə.f) təvəssül et ki, nicat tapasan”. Bütpərəst belə də edir və sonra seyidə deyir: “Mən sənin dediklərini etdikdən sonra yanıma bir nəfər gəldi və buyurdu: “Çətinliyin nədədir?”. Ona başıma gələnləri danışdım. Dedim: “Məni Seyyid adlı bir nəfər sizə yönəltmişdir ki, sizə təvəssül edəm”...


İmam Zaman ağanın (ə.f) tövsiyəsi ilə yazılan kitab hansıdır?!


Əhməd Abadi -alimin İmam Zaman ağaya (ə.f) böyük eşq və əlaqəsi var idi. O, bir gecə yuxuda Həzrəti (ə.f) görür. İmam (ə.f) ona bir kitab yazıb çap etdirməyi tövsiyə edir. Hətta kitabın adını da özü qoyur: “Mikayil Məkarim fi fəvaidi dua Lilqaim”.
Seyyid yuxudan ayılır. Ancaq onu yazmaq üçün tövfiq əldə edə bilmir. O zamana qədər ki, 1330-cu ildə həccə gedir və bu səfərdə hacıların əksər hissəsi vəba xəstəliyinə düçar olur. Alim, Allahla əhd bağlayır və deyir ki, əgər bu səfərdən sağlam geri qayıtsam, İmam Zaman ağa (ə.f) haqqında olan o kitabı yazacağam.
Səfərdən sağlam qayıdır və öz əhdinə vəfa edir. Bu kitabda İmamı (ə.f) tanımağa aid geniş məlumatlar və onun davamçılarının boynuna düşən vəzifələr bəyan edilmişdir.
Bu kitab səkkiz hissədən ibarətdir. Orada Quran ayələrinə və hədislərə istinad edilmiş məlumatlar vardır. Bu kitab Əhli-Beyt (ə) məktəbi üçün çox dəyərli olan kitablardandır. Ona görə də alimlərin və tədqiqatçıların nəzərini özünə cəlb etmişdir.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter