Xİlaskarın İntİzarının hansı təsİrlərİ var?


Xİlaskarın İntİzarının hansı təsİrlərİ var?İntizarın zəruriliyi və əhəmiyyətini müxtəlif baxışlardan araşdırmaq olar:
1. İntizar ümumdünyəvi bir hərəkat üçün hazırlıqdır. Belə bir hazırlıq dövrünə malik olmayan istənilən bir inqilab naqis və səmərəsizdir.
2. İntizarın əhəmiyyətindən danışarkən yalnız bunu qeyd etmək kifayətdir ki, düşmənlər onu öz istismarçı hökmranlıqları üçün təhlükə sayırlar. ...


Fərəc İntİzarı nədİr və fəlsəfİ məktəblər fərəc İntİzarını dəyərlİ sayırmı?


Fərəc İntİzarı nədİr və fəlsəfİ məktəblər fərəc İntİzarını dəyərlİ sayırmı?Sonda haqqın batilə qələbə çalacağına, bütün insani dəyərlərin qüvvəyə minəcəyinə, ideal bir cəmiyyətin qurulacağına, Mehdi adlı bir şəxs tərəfindən bütün bu məqsədlərin həyata keçiriləcəyinə inam azca fərqlə bütün İslam məzhəblərində mövcuddur. ...


Xİlaskarın İntİzarının hansı İmtİyazları var?


Xİlaskarın İntİzarının hansı İmtİyazları var?Sünnə əhli həzrət Mehdinin (ə) fərəc intizarını qəbul etsə də, onun dünyaya gəlişinə inanmır. İmamiyyə şiə məzhəbi və bəzi digər İslam məzhəbləri bu əqidədədirlər ki, xilaskar hal-hazırda mövcuddur, əməl və rəftarlarımızı, eləcə də, müsəlmanların problemlərini görür. ...


İntİzarçıların vəzİfələrİ nədİr?


İntİzarçıların  vəzİfələrİ  nədİr?Din rəhbərləri və məsum İmamların hədislərində və bəyanlarında zühurun intizarını çəkənlər üçün çoxlu vəzifələr bəyan edilmişdir ki, burada onların ən mühümlərini qeyd edirik:


Məclİslərdə deyİrlər: “İmam Zamanın (ə.f) salamatçılığı üçün salavat!” Bəyəm O da dİgər İnsanlar kİmİ xəstəlİyə düçar olurmu?


Məclİslərdə deyİrlər: “İmam Zamanın (ə.f) salamatçılığı üçün salavat!” Bəyəm O da dİgər İnsanlar kİmİ xəstəlİyə düçar olurmu?İmamın (ə.f) xəstələnməsi haqqında verilən suala gəldikdə bunu qeyd etmək lazımdır ki, onun mübarək bədəni də bizim bədənimiz kimidir. Lakin, o Həzrət, onun sağlamlığına xələl gətirə bilən qidalardan çəkinir....


Qeybət dövründə sİfarİş olunan dualar hansılardır?


Qeybət dövründə sİfarİş olunan  dualar hansılardır?Əhli-beyt (ə) davamçıları arasında həzrət Məhdi (ə.f.) haqqında olan dualar və ziyarətlər mühüm əhəmiyyətə malikdir. İnsanların bir çoxu bu dua və ziyarətləri oxuyurlar. Çünki həzrət Məhdi (ə.f.) bizim əsrin və zamanın sahibi hesab edilir. Hədislərə əsasən, bu duaların fəziləti çoxdur. Belə ki, İmam Sadiq (ə) namaz vaxtı İmam Zaman (ə.f.) üçün dua edərdi....


Əsrİn İmamı Mehdi (ə) nə zaman zühur edəcək?


Cavab: Dünyada zülmün ərşə dirənəcəyi bir zaman, ədalət müjdəli xilaskarın zühuru əksər təkallahlı dinlərin inancıdır. İslam dinində bu xilaskarın on ikinci imam həzrət Mehdi (ə) olduğu bildirilir: «O, bir kəsdir ki, öz rəsulunu hidayət və doğru dinlə göndərdi. Müşriklərin xoşuna gəlməsə də, onu bütün dinlərə qalib edər»(«Tövbə» surəsi, ayə 33.)...


Həzrət Mehdİnİn (ə) qeybİnİn fəlsəfəsİ nədİr?


Sual: Bilirik ki, Həzrət Mehdi (ə) hicri-qəməri 260-cı ildə insanların nəzərindən qeybə çəkilmişdir. Artıq o min ildən çoxdur ki qeyb pərdəsi arxasındadır. Bu qeybin fəlsəfəsi nədir?


İmamın xüsusİ nümayəndələrİ kİmlər İdİ?


Sual: Bildirilir ki, kiçik qeyb dövründə həzrət Mehdinin (ə) xüsusi səfirləri olmuşdur. Onlar zəruri məsələləri imamın nəzərinə çatdırırdılar. Bu şəxslər kimlər idi?


Kİçİk qeyb və böyük qeyb (“qeybətİ-suğra”, “qeybətİ-kubra”) nə deməkdİr?


Sual: Dini çıxışlarda eşidir və dini kitablarda oxuyuruq ki, əsrin imamının iki qeyb dövrü olmuşdur: Kiçik qeyb və böyük qeyb. Nə üçün bu qeyb dövrləri kiçik və böyük adlandırılmışdır?


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter