“Huməzə” surəsini oxumaq İmam Sadiqin (ə) hədisinə əsasən insanı hansı üç bəlalı sıxıntılardan xilas edər ?!


 

İmam Sadiq (ə) buyurdu: Bir kəs Huməzə surəsini özünün vacibi namazlarında oxusa, Allah yoxsulluğu ondan uzaq edər, ruzinin ona yaxınlaşdırar, və pis ölümü


“Təkasur” surəsini oxumaq insanı qəbir sorğu-sual və sıxıntılarından xilas edər !


 

1-İmam Sadiq (ə) buyurdu: Hər kəs Təkasur surəsini özünün vacibi namazlarında oxusa, Allah onun üçün yüz şəhidin savabını yazar. Bunlardan əlavə on


Qurani Kərimdən hansı surəni oxumaq insanın qiyamətdə xoşbxət insan olaraq məhşur edər ?!


 

1-Həzrət Sadiq (ə) buyurdu: Hər kəs Əsr surəsini müstəhəbbi namazlarında oxusa, Allah Qiyamətdə onu nurlu çöhrəli gülərüzlü və gözləri nurla dol


Qurani Kərimdən hansı surəni oxumaq savabı Hz Peyğəmbərlə (s) məkkə fəthi qədərincə niyyət etmək savabına çatdırar ?!


 

1-İmam Sadiq (ə) buyurdu: Bir kəs özünün vacibi yaxud müstəhəbbi namazlarında "İza caə nəsrullahi vəlfəth" surəsini oxusa, Allah onu düşmənlərini


“Fələq” və “Nas” surəsini fəziləti, insan ruh və bədəninə təsiri haqda hədislərdə nələr buyurulmuşdur?


 -Fəzl ibn Yəsar deyir: Əbu Cəfərin (ə) belə buyurduğunu eşitdim: Allahın Rəsulunun (s.ə.v.v.) cismində şiddətli ağrılar tapılmışdı. Cəbrail və Mikail (ə) o həzrətin xidmətinə gəldilər. Cəbrail (ə) o həzrətin baş tərəfində Mikail (ə) isə onun ayaq tərəfində oturdu. Beləliklə Cəbrail (ə) "Q


İxlas (Tövhid) surəsini oxumağın savab və dəyəri haqda Əhli Beyt (ə) -ın hədislərində nə buyurulmuşdur ?


 

(İxlas)
1-İmam Baqir (ə) buyurdu: Bir kəs gün ərzində beş dəfə namaz qıla, və onların heç birində "Qul huvəllahu əhəd" surəsini oxumasa, ona xitab olun


İmam Rzadan (ə) beş nəsihət yönlü qısa kəlamlar ...


İmam Rzadan (ə) qısa kəlamlar

1. Özünün və arvad-uşağının maaşını təmin etmək üçün zəhmət çəkən kişi, Allah yolunda cihad edən kimidir.
2. Birinin adını çəkəndə bu işi, həmişə hörmətlə görün.
3. Təmiz olun, &ccedi


Azad şair Dəbəl Əhli Beytin (ə) məzlumiyyəti haqqında şeir oxuduqda İmam Rza (ə) onun qəsidəsinə bir beyt əlavə etdi?!


Dəbəl deyir: Әli (ə) xanədanı haqqında məşhur qəsidəmi Həzrətə (ə) oxumaq üçün Xorasana getmək qərarına gəlmişdim. Nəhayət Xorasana gəldim və İmamın (ə) hüzurunda qəsidəmi oxudum. Həzrət Rza (ə) da, Tusda şəhid olması ilə əlaqədar bir neçə beyti mənim şerimə əlavə etdikdən


Məmun Əbbasi nə üçün Mərvdə İmam Rzaya (ə) bayram namazını qılmağı təklif etdi və sonra qarşısını aldı ?!


      Bayram günü Məmun bayram namazını İmamın (ə) qılacağını bildirib əmr etdi ki, böyüklərin də hamısı onun dalında namaz qılsınlar. İmam (ə) bunu qəbul etmədi. Lakin Məmunun israr etməsi ilə qəbul etmək məcburiyyətində qaldı, bu şərtlə ki, namazı babası Peyğəmbərin qıl


İmamın (ə) Mərv şəhərinə gəlişi zamanı Məmunun xəlifəlik təklifinə cavabı nə oldu ?!


Həzrət (ə) Mərv şəhərinə gələndə Məmun onu ehtiramla qarşılayıb, bütün böyükləri bir məclisdə toplayaraq həzrətə belə dedi: Xəlifəliyi buraxıb hakimiyyəti sizə tapşırmaq istəyirəm. İmam (ə) onun cavabında buyurdu: «Әgər xəlifəlik paltarını Allah sənə geyindiribsə, xəlifəliyi


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter