Ramazan və Qurban bayramları arasında evlənməyin qadağan olunması haradan qaynaqlanır?!


İslam dinin ən mühüm xüsusiyyəti məntiqə əsaslanan və cahiliyyət dövründə olan xurafatları dağıtmağa çalışması, onlarla mübarizə aparmasıdır. İnsanlar arasında meydana gələn xurafat növlərindən biri də hər hansı bir şeyin uğursuzluq gətirdiyini düşünməsidir. Müxtəlif hədislərdə müsəlmanlar bu barədə xəbərdar edilmiş və bir şeyləri uğursuz və nəhs bilməkdən çəkinmələri tələb olunur. Məsələn, Peyğəmbər belə buyurur: \"Heç bir şeyi uğursuzluğa yozmayın.\" (Kuleyni, \"Əl-Kafi\", c.8, s.196). Digər bir hədisdə isə belə deyilir: \"Bir işi nəhs bildikdə, Allaha təvəkkül edərək onu edin. (Seyid Haşim Bəhrani, \"Əl-Burhan fi təfsiri Quran\").


İslamın yayıldığı ilk vaxtlarda ilin ayları haqqında qədimdən qalmış səhv anlayışlara görə Ramazan və Qurban bayramlarının arasında yer alan Şəvval ayında evlənməyə icazə verilmirdi. (Şəvval sözünü \"məhv etdi\" mənasına gələn \"işalə\" kökündən gəldiyinə inanırdılar. Əl-Qari, \"Mirkatul-Məfat\", \"Şərhi Mişkatil-Məsabih\", c.10,s.81) Onlara görə, bu ayda evlilik yaxşı nəticə verməz, boşanma və ya gözlənilməz ölümlə nəticələnərdi.


İbni Əbil-Hədid \"Nəhcul-Bəlağə\"nin şərhində Peyğəmbərin həyat yoldaşı Ayişəyə aid hadisələrə aid etdiyi fəsildə belə deyir: \"Peyğəmbər şəvval ayında Ayişə ilə evləndi. Ayişə bu ayda gənclərin ailə qurmalarını tövsiyə edərdi. Və belə deyərdi: \"Mən şəvval ayında evlənməyimə baxmayaraq, Peyğəmbərin həyat yoldaşları arasında məndən daha xoşbəxt olanı varmı?\"\"

Sonra İbn Əbil-Hədid davamında belə yazır: \"Ayişə bu sözləri ilə İslamın ilk illərində bəzi adamların iki bayram arasına düşən şəvval ayında baş tutan evliliyin yaxşı olmadığı ritorikasını tənqid etməkdə və rədd etməkdədir. (İbn Əbil-Hədid, \"Şərhi Nəhcul-Bəlağə\", c.9, s.190)


Bu gün də Asiya qitəsində, xüsusən əhli-sünnəyə mənsub bəzi müsəlmanlar arasında cahiliyyət dövrünə aid sözügedən batil inanca etiqad edənlər var.

Açıqlamalardan da aydın olduğu kimi belə bir fikir doğru deyil. Və bu iki böyük bayram arasında evlənməyin şəri cəhətdən heç bir eybi yoxdur.\\\\faktxeber.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter