İslam maarifinə əsasən insanın günahlarını bağışladan əməllər hansılardır?!


1-Möminlə əl verərək görüşmək!
2-Məscidin təmizlik işi ilə məşğul olmaq!
3-Məscidin işığını yandırmaq!

4-Xəstənin görüşünə getmək!
5-Gözlənilməz xəstəliyə səbir göstərmək!
6-Müsəlmanın dəfn mərasimində iştirak etmək!

7-Müstəhəbbi oruc tutmaq!
8-Ac insanı doyuzdurmaq!
9-Çox salavat zikrini demək!

10-Çoxlu səcdələr etmək!
11-Qırmızı rəngli əqiq üzüyün barmaqlara taxılması!
12-Mömin qonağa hörmət göstərmək.

Mənbə: İki min mənəvi göstərişlər kitabı, səh: 69-70.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter