İblis (lən) imanlı şəxsin hansı iki halında onu yolundan azdıra bilir?!


Şeytan imanlı şəxsə iki halında qələbə çalaraq haqq yoldan azdırar!

İslam Peyğəmbəri Hz Muhəmməd (s) buyurdular: “Hz Musa ibn İmran (ə) bir yerdə əyləşmişdi ki, İblis (lən) ona tərəf gəldi.
Hz Musa (ə) Şeytandan (lən) soruşdu: Hansı günahdır ki, imanlı şəxsi sənin qarşında məğlub və səni ona qalib edər?!
Şeytan (lən) Hz Musanın (ə) cavabında dedi:

1-Mən imanlı şəxsə o zaman qələbə çalaraq haqq yoldan azdıra bilirəm ki, Öz əmələrini hamının əməllərinə nisbətdə böyük və daha yaxşı hesab edə!
2-Mən imanlı şəxsə o zaman gələbə çala bilirəm ki, kiçik günahlarını dəyərsiz hesab edir və Allahın əzəmətindən günahlarına görə qoruxmayır.
Mənbə: Gəncineyi-maarif kitabı, cild-1, səh: 569.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter