Şeytan Lənətullahın dilindən sədəqə verməyin hansı 6 faydası sadalanmışdır?!


Həzrət Peyğəmbər (s) bir gün şeytanı görür və ona bir neçə sual verir ki, onlardan biri də bu idi: “Ey məlun! Ümmətimin sədəqə verməsi sənin üçün necədir?
Sədəqənin mənfəəti nədir?”. Şeytan Həzrət Peyğəmbərin (s) cavabında deyir:
“Ya Rəsulallah! Sənin ümmətinin sədəqə verməsində 6 mənfəət vardır: əvvəl budur ki,
= sədəqə verməklə mal nəinki azalar, bəlkə hər gün artar.
=İkincisi budur ki, sədəqə verənin ömrü uzanar və anidən gələn ölüm aradan qalxar.
=Üçüncüsü budur ki, sədəqə verməklə insan zəngin olar və yoxsulluq aradan gedər.

=Dördüncü - sədəqə onu verənə sağlamlıq gətirər, müxtəlif dərdlərdən nicat verər.
=Beşincisi - Qiyamət günü sədəqə verənin əməl tərəzisi ağır olar. Qorxu olmadan Sirat körpüsündən keçər.
=Altıncı - sədəqə Qiyamət günü cəhənnəm atəşi ilə bağışlayan insan arasında divar olacaqdır, belə ki, cəhənnəm atəşi ona əziyyət verə bilməyəcəkdir”.Deyerler


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter