Hansı 6 dəstə xanımlarla evlənmək məsləhət görülmür?!


Ərəblərdən biri deyir ki:

Bu 6 xanımla evlənməyin.

— Ənnanə
— Mənnanə
— Hənnanə
— Həddəkə
— Bərrakə
— Şəddakə

Ənnanə ⇆ Çox inləyən, şikayət edən və daima başı ağrayırmış kimi başını sarıyıb naz edən qadın deməkdir. Binaənəleyh (buna görə də) psixi xəstə olan və ya yalandan özünü xəstə göstərən bir qadınla evlənməkdə xeyir yoxdur.

Mənnanə ⇆ etdiklərini başa qaxan, ərinə qarşı \"mən sənin üçün onu etdim, bunu etdim\" deməklə ərinə minnət qoyan xanım deməkdir.

Hənnanə ⇆ əvvəlki ərinə və ya sevgilisi üçün darıxan, başqa bir ərin eşqindən alışıb yanan xanım deməkdir.

Həddəkə ⇆ Acgöz, həris, hər şeyə göz dikib və istəkli olan xanım deməkdir. Belə bir xanımın acgözlüyü ərini gücü çatmayacağı yüklərin altına soxar.

Bərrakə ⇆ Hər an bəzənən, bütün günü özünü bəzəyən və bəzənən və ya süfrədə oturub əsəbləşən xanım mənasındadır.

Şəddakə ⇆ Çox danışan, gəvəzə qadın deməkdir.

Qısaca bu 6 xasiyyətdə olan qadınlardan uzaq olun və onlarla əsla evlənməyin!


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter