Allahdan qeyrİsİnə səcdə etmək olarmı?


Cavab: Pərəstiş məqsədilə edilən səcdə yalnız Allahın müqəddəs zatına məxsusdur və Ondan qeyrisinin qarşısında səcdə etmək caiz deyil. Amma Yusifin ata-anası və qardaşları şükür məqsədi ilə səcdə etdilər. Bu səcdə Yusifə yox, Allah-təalaya aid idi. Mələklərin Adəmə səcdə etməsi də bu qəbildəndir. Onlar Adəmə üz tutduqları halda Allaha səcdə edirdilər. Yusifin ata-anasının və qardaşlarının səcdəsi Əmirəl-mömininin (ə) sözləri ilə ziddiyyət təşkil etmir.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter