Rəcəb ayında İslam təqvimə görə hansı tarixi hadisələr baş vermişdir?

Rəcəb ayında İslam təqvimə görə hansı tarixi hadisələr baş vermişdir? Rəcəb ayının ən mühüm hadisələri:
1-rəcəb 57-ci hicrət ili: İmam Məhəmməd Baqirin (ə) mübarək mövludu.
3-rəcəb 254-cü hicrət ili: İmam əli əl-Nəqi Hadinin(ə) şəhadəti
10-rəcəb 159-cu hicri qəməri ili: İmam Məhəmmədtəqi “Cavadüləimmə”(ə)-ın mübarək mövludu.
13-rəcəb hicrətdən 23 il qabaq: İmam əlinin(ə) mübarək mövludu.
25-rəcəb 183-cü hicrət ili: Hz. İmam Musa Kazimin (ə) şəhadəti.
27-rəcəb 13 il hicrətdən əvvəl: Hz. Məhəmməd Müstafanın (s) peyğəmbərliyə məbus olması...Allahın Rəsulu (s) həzrət Əliyə (ə) neçə illik yol getməyi tapşırdı?

Allahın Rəsulu (s) həzrət Əliyə (ə) neçə illik yol getməyi tapşırdı? Peyğəmbər (s) həzrət Əliyə (ə) bəzi işlərin vacibliyinin həddini çatdırmaq üçün belə tövsiyə edir: Ey Əli!
1. Ata-anaya yaxşılıq etməkdən ötrü iki illik yol qət et.
2. Qohum-əqrəbaya yaxşılıq etməkdən ötrü bir illik yol qət et.
3. Xəstəni yoluxmaqdan ötrü bir millik yol get.
4. Cənazəni müşayət etməkdən ötrü iki millik yol get...Üveys Qərani Həzrət Peyğəmbərlə (s) niyə görüşməmişdir?

Üveys Qərani Həzrət Peyğəmbərlə (s) niyə görüşməmişdir? Üveys Qərani Peyğəmbərin (s) səhabəsi və vilayət tərəfdarı idi. O zaman ki, Üveys Yəməndə idi, dəvələrə baxırdı. Qoca anası vardı ki, ona qulluq edirdi. Peyğəmbərə (s) olan şiddətli sevgisinə baxmayaraq, Həzrəti (s) yaxından ziyarət etməyə müvəffəq ola bilməmişdi. Günlərin birində Həzrətə (s) olan sevgisi gücləndi və anasından Hicaza getmək üçün icazə aldı. Anası ona dedi: “Oğlum, Həzrətin (s) görüşünə get. Əgər Peyğəmbər (s) Mədinədə olmasa, yarım gündən çox orada qalma”. Üveys böyük zəhmətlə Yəməndən Mədinəyə gəlib çıxır, ancaq eşidir ki, Peyğəmbər (s) Mədinədə yoxdur. Yarım gündən çox fürsəti olmadığına görə, Mədinədə olan müsəlmanlara deyir ki, mənim salamımı Həzrətə (s) çatdırın. Deyin ki, Üveys adlı bir nəfər Yəməndən onu ziyarət etmək üçün gəlmişdi. Anasından icazəsi olmadığına görə vətəninə geri qayıtdı. Bir müddət sonra Peyğəmbər (s) evinə qayıdır. Həzrət (s) buyurur: “Qəran məntəqəsindən behişt mehi əsir. Ah, necə də səninlə görüşməyə müştaqam. Ey Üveys Qərani! (Ey müsəlmanlar) hər kim onu görsə, mənim salamımı ona çatdırsın!”.Həzrət Əli (ə) hansı səbəbə görə şeytanı öldürmədi?

Həzrət Əli (ə) hansı səbəbə görə şeytanı öldürmədi? Cabir ibni Abdullah Ənsari nəql edir: “Biz Peyğəmbərlə (s) birlikdə Minada idik. Bir kişini gördük ki, səcdə və qunut edir, ağlayırdı. Dedim: “Ey Allahın Rəsulu! Necə də gözəl namaz qılır”. Həzrət (s) buyurdu: “Bu kişi o şəxsdir ki, atanızı (Həzrət Adəmi) behiştdən xaric etmişdir”. İ. Əli (ə) çəkinmədən ona tərəf getdi və onu silkələdi. Belə ki, sağ dişləri sola və sol dişləri də sağa getdi. Həzrət buyurdu: “Əgər Allah istəsə, səni öldürəcəyəm”. Şeytan dedi: “Allahın müəyyən etdiyi zamana qədər sən bu işə qadir deyilsən. Əgər məni öldürmək istəsən, Allaha and olsun ki, heç kəs səni düşmən bilməz, məgər o halda ki, mən düşmənlərinin mal və övladlarında müştərək olaram. Necə ki, Allah Təala buyurmuşdur: “Və onların mallarına və övladlarına şərik ol”. (İsra/64). Peyğəmbər (s) buyurdu: “Ey Əli! O, düz deyir. Qureyşdən bir nəfərin sənə kini yoxdur, məgər haramzadə olsun. Ənsardan yoxdur, məgər yəhudi olsun. Ərəbdən yoxdur, məgər nəslinə görə ittiham olunsun”...Cəhənnəm atəşinin şöləsini duyan gəncin tövbəsi necə baş vermişdir?

Cəhənnəm atəşinin şöləsini duyan gəncin tövbəsi necə baş vermişdir? Hz Peyğəmbərin (s) zamanında baş verən müharibələrdən birində adət üzrə bir neçə mömin cavan mücahidlərin ailələrinə göz-qulaq olmaq üçün Mədinədə saxlanılırdı.
Bu cavanlardan biri hamı cəbhəyə gedəndən sonra evlərdən birinin qapısının önünə gəlir və şeytan (lən) onu təhrik edir. O da qapını döymədən evə daxil olur və cavan bir qadını görür. Əli həmin qadının cisminə toxunur. Bu zaman qadın fəryad çəkməyə başlayır: “Atəş! Atəş!”. Bu söz cavanın qəlbini elə yandırır ki, bütün varlığı ilə atəş deməyə başlayır. Bədəni elə titrəyir ki, Mədinədə qalmağa xəcalət çəkir və vəzifəsini başqa birisinə tapşıraraq, oranı tərk edir. Ağlayaraq səhraya gəlir və tövbə edir. Bu cavanın imanı – qəlb imanı idi və Qiyamətə, axirətə inanan bir insan idi. Nəhayət müharibə sona çatır və Hz Peyğəmbər (s) Mədinəyə qayıdır. O, buyurur: “Həmin cavanın tövbəsi qəbul olunmuşdur, onu Mədinəyə qaytarın”...Tavus Yəmani İmam Səccaddan (ə) hansı duanı öyrəndi?

Tavus Yəmani İmam Səccaddan (ə)  hansı duanı öyrəndi? Tavus Yəmani deyir: "Bir gecə Kəbənin kənarından keçirdim, gördüm ki, İmam Səccad (ə) Hz. İsmail (ə) məqamına daxil olaraq səcdə etdi. Fikirləşdim ki, bu şəxs Risalət ailəsindəndir. Yaxşı fürsətdir ki, onun sözlərinə qulaq asaraq bilim ki, o həzrət səcdədə hansı duanı oxuyur! İmam Səccad (ə) səcdədə bu duanı edirdi: "Sənin zəif bəndən evinə üz tutub, çarəsiz bəndən Sənə üz tutubdur! Sənin əli boş bəndən səni çağırır".
Tavus deyir: İmamın bu səcdə duasını öyrənib hər zaman ki çətinlik, çıxılmaz vəziyyət və ya qəm mənə üz verərdi bu duanı oxuyar və xoşluqlar əldə edərdim. Mənbə: Kəşful Ğümmə, cild: 2, səh: 273Məsum imamların dövründə xəlifələr növruz bayramını qeyd edirdilərmi?

Xəlifələrin həyatında Novruz bayramı: Əllamə Seyyid Murtəza Cəfəri özünün Əl-Məvasim vəl-Mərasim kitabının 98-99-cu səhifəsində yazır: “Əhli sünnət Novruzu möhtərəm bilir və bir-birlərinə hədiyyələr göndərirdilər. Xəlifə Mütəvəkkil Abbasi Novruz zamanı bəzi xüsusi şirin şeylər bişitdirər və camaat arasında paylayardı.” (Əd-Diyarat səh. 57)
Muqtədir Abbasinin anası da bu günü əziz bilirdi. (Nuşvarul-Muhazerat c 1, səh. 293) Kitabın yazdığına görə Mənsur Dəvaniqi də Novruzu qeyd etmişdir. Bəzi mənbələr Mənsur Dəvaniqiyə nisbət verərək saxta hədis düzəltmişlər. O, hədisin saxtalığına bu kifayət edər ki, həmin ravini heç bir hədis alimi tanımır və adını qeyd etməyib. Həccac bin Yusif Səqəfi də Novruz təntənə ilə qeyd edənlərdən olmuşdur. (Əl-əvail c 2, səh. 34) Bütün bu hadisələr baş verdikdə isə heç bir İslam alimi onlara bu işi irad tutmurdu. (Əl-Məvasim vəl-Mərasim kitabı 98-99) Araşdırdı - Mahir ŞəkərovHəzrət Əlinin (ə) 12 açıq-aydın fəziləti (qısa kəlamda) necə bəyan etmək olar?

Həzrət Əlinin (ə) 12 açıq-aydın fəziləti (qısa kəlamda) necə bəyan etmək olar?Hz. Əlinin (ə) hədis və tarixi faktlarla üstünlükləri:
1. Həzrət Əli (ə) iştirak etdiyi bütün döyüşlərdən qələbə ilə qayıtmışdır. (1)
2. Peyğəmbər (ə): “Əli insanların ən şücaətlisidir”. (2)
3. Döyüşdə rəqibini bir zərbə ilə öldürürdü. Hədis: “Onun (Əlinin) qılınc zərbəsi həmişə bir zərbə olurdu”. (3)
4. Peyğəmbər (s) buyururdu: “Əli Allahın düşmənlərinə qarşı çəklilən Allahın qılıncıdır”. (4)
5. Hz Əli (ə) daha çox piyada döyüşürdü. Ata minsəydi də onun üçün o qədər önəmli deyildi.
Həzrətdən ata minməməsinin səbəbini soruşdurqda buyurdu: “At ya düşməni təqib etmək üçündür, ya da döyüş meydanından qaçmaq üçün. Mən nə düşmənə arxa çevirib qaçıram, nə də qaçanı təqib edirəm. Bəs at mənim nəyimə lazımdır?!”. (5)...İmam Səccad (ə) xəlifənin dünya barədə təklifinə nə cavab verdi?

İmam Səccad (ə) xəlifənin dünya barədə təklifinə nə cavab verdi? İmam Baqir (ə) buyurur: “Əbdülməlik Mərvan Allahın evini təvaf edirdi. Atam da onun qarşısında təvaf edirdi. Mərvan soruşur: “Bu kimdir ki, məndən qabağa düşmüşdür?”. Dedilər: “İmam Zeynəlabidin Əli ibni Hüseyndir (ə)”. Deyir: “Onu qaytarın”. İmamı (ə) qaytarırlar və Mərvan deyir:” Ey Əli ibni Hüseyn! Mən sənin atanı öldürən kəs deyiləm. Bəs sənə nə mane olur ki, mənim yanıma gələsən?”. İmam (ə) buyurur: “Həqiqətən də atamı öldürən etdiyi əmələ görə dünyasını özü üçün məhv etdi və atam da axirəti onun üçün məhv etdi. Əgər istəyirsənsə, onun kimi ol”. Mərvan deyir: “İstəmirəm, ancaq bizim yanımıza gəl ki, bizim dünyamızdan bir şey əldə edəsən”. İmam (ə) bu sözləri eşidən zaman əyləşir və cübbəsini açıb buyurur: “Allahım! Yaxın dostlarının hörmətini ona göstər!”. Mərvan ona baxan zaman gördü ki, cübbəsi nurlu qapılarla doludur ki, nuru Bəsrəyə qədər əsər qoyur. İmam (ə) buyurur: “O kəsin ki, hörməti buna yaxın olar, sənin dünyana nə hacəti olar?”...Nəcəf diyarı öz adını nədən götürüb?

Nəcəf diyarı öz adını nədən götürüb?İbni Nəim İmam Sadiqdən (ə) nəql edir ki, buyurub: “Nəcəf həmin dağdır ki, Nuhun (ə) oğlu demişdi: “(Oğlu) dedi:«Tezliklə məni sudan qoruyacaq bir dağa sığınacağam». (“Hud” 43). Yer üzündə bu dağdan daha ucası yox idi. Allah Təala bu dağa xitab edir: “Ey dağ! Məndən sənə pənah aparmaq olarmı?”. Bu zaman dağ parça-parça oldu və Şam diyarına tərəf töküldü. Kiçik daşlara çevrildi. Ondan sonra böyük bir dənizə çevrildi və adı Ney oldu. Sonra qurudu və ona Ney Cəff dedilər. Ondan sonra insanlar bu diyara Nəcəf deməyə başladılar. Çünki bu cür adlandırmaq daha asan idi”.
Öncəki
Sonrakı