[not-group=5] ----- [/not-group]Mərhum Qazi namazı kimdən öyrənib?

Mərhum Qazi namazı kimdən öyrənib?Ayətullah Xamenei mərhum Ayətullah Seyid Əli Qazi haqqında buyurur: Cənab Mirza Əli Qazi böyük şəxsiyyətlər arasında nadir insanlardandır... O, xeyli şagird yetişdirib və bu iş çox dəyərlidir... Mərhum Təbatəbai, Şeyx Abbas Quçani, Behcət kimi yetirmələri olub... Mərhum Qazi Nəcəfə gələnə qədər atası Asid Hüseynin elmindən bəhrələnib. Sonra Seyid Mürtəza Kəşmirinin şagirdi olub. Maraqlı nöqtədir ki, Qazi namazı Kəşmiridən öyrəndiyini deyir!. Mükaşifələrini kiməsə hiss etdirməyə marağı olmayıb. Amma onun mükaşifələri çoxdur. Şagirdlərinə tapşırıb ki, özünüzdə qeyri-adi hal görəndə etina göstərməyin, işinizə davam edin...[not-group=5] ----- [/not-group]Ayətullah Cəvadi Amuli ruhanilərin vəziyyəti haqda nələr buyurdu?

Ayətullah Cəvadi Amuli ruhanilərin vəziyyəti haqda nələr buyurdu?Ayətullah Cavadi Amulinin ruhanilərin vəzifəsi və vəziyyəti haqda buyuruqları: -Hövzə cəmiyyətin suallarını, ehtiyaclarını cavablandırmaq üçün çıxış yolu göstərməlidir... -Hövzə cəmiyyətin ehtiyaclarına cavab verməsə cəmiyyətdən uzaqlaşacaq...
İslam hökumətində bizim üçün nümunə Əmirəlmöminindir. Bazara əlində qamçı daxil olar, xəbərdarlıq edərdi ki, möhtəkirlik, baha satmaq, sələmçilik olmaz! Həzrət buyurur ki, suyu və torpağı olan məmləkət ehtiyac içində yaşasa, Allahın mərhəmətindən uzaqlaşar... Dəllallıq, qiymətlərin süni qaldırılması, malı yığıb bahalaşma gözləmək olmaz, bunun qarşısı alınmalıdır. Xalq əsil İslam iqtisadiyyatı istəyir...[not-group=5] ----- [/not-group]İmam Kazim (ə) səcdədə hansı duanı oxuyub?

İmam Kazim (ə) səcdədə hansı duanı oxuyub?Ustad Qəraətinin söhbətlərindən: Allah-Taala dünyanı insan, insanı ibadət üçün yaradıb. İbadətlərin üstünü namazdır. Namazın mühüm məqamı səcdədir. Gör bizə səcdədə Allahdan nə istəmək tapşırılır: İlahi, arvad-uşağımın xərcini yetir!! (وارزق لي و لعيالي) Çünki hər bir kişi ailə-övladın qarnını doyurmağa borcludur. İmam Kazim (ə) səcdədə necə dua edirdi? Deyirdi: İlahi, ölüm zamanı rahat can verim... (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الرَّاحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ)[not-group=5] ----- [/not-group]Quranın hansı ayəsi Peyğəmbər (s) səhabəsini alim etdi?

Quranın hansı ayəsi Peyğəmbər (s) səhabəsini alim etdi? Rəvayət edilir ki, bir kişi Peyğəmbərin (s) yanına gəldi ki, ona Quranı öyrətsin. Bu Kişi Allah təalanın "Hər kim bir zərrə ağırlığında yaxşı iş görmüşsə, onu(n qarşılığını, yaxud eyni ilə təcəssümünü) görəcəkdir. Və hər kim bir zərrə ağırlığında pis iş görmüşsə, onu görəcəkdir." ayəsinə çatarkən, bu mənə kifayət edər, deyib çıxıb, getdi.
Bu zaman Peyğəmbər (s) buyurdu: Bu kişi (dinini düzgün anlayan fəqih və) alim kimi çıxıb getdi. Biharul-Ənvar, c-89, səh-108[not-group=5] ----- [/not-group]Cəməl döyüşündə İmam Əli (ə) ilə birgə olan, amma kərbəlada Əli-Əkbəri öldürən şəxs kim idi?

Cəməl döyüşündə İmam Əli (ə) ilə birgə olan, amma kərbəlada Əli-Əkbəri öldürən şəxs kim idi? Onun tam adı Murrə ibni Minqiz bin Numan Əbdidir. Cəməl döyüşündə İmam Əlinin ordusunda idi. Lakin tədricən özünü göstərməyə başladı.
Aşura günündə Ömər bin Sədin ordusu tərəfdə vuruşurdu. O, İmam Hüseynin böyük oğlu Əliyyi-Əkbərin qətlə yetirilməsinin əsas səbəkarı idi. O idi ki Aşura günündə arxadan nizə ilə Əliyyi-Əkbəri vurud, yerə yıxdı. Mürrə Muxtarın qiyamı zamanı qaçıb Musəb ibni Zbeyrin ordusuna qoşuldu. Sonra Muxtarın əsgərləri onu döyüşlərin birində yaraladılar. O qaça bilsə də aldığı yaralardan iflic vəziyyətə düşdü və elə də öldü. İmam Zaman (ə.f) ziyarətnamələrin birində Əliyyi-Əkbərə salam göndərən zaman onun qatili Mürrənin adını çəkir və onu lənətləyir.[not-group=5] ----- [/not-group]Əsədullah ləqəbi imam Əliyə (ə) kim tərəfindən verilmişdir?

Əsədullah ləqəbi imam Əliyə (ə) kim tərəfindən verilmişdir? Əsədullah, İmam Əlinin (ə) məşhur ləqəblərindən biridir və Allahın şiri mənasınadır. Bu ləqəb həzrətə Peyğəmbər (s) tərəfindən verilmişdir. Həzrət Rəsuli-əkrəmdən (s) soruşdular: - Ən zahid insan kimdir? Həzrət buyurdu: - (Ən zahid insan) Mənim vəsim, əmim oğlu, qardaşım, ən şücaətli himayəçim (Heydər), düşmənə ən şücaətli hücum edən (Kərrar), qılıncım, şirim və Allahın şiri (Əsədullah) Əlidir. Peyğəmbərin (s) bu hədisindən sonra başqaları da İmam Əlini (ə) “Əsədullah” adlandırdılar. Allahın şiri dedikdə onun kinayə mənası, yəni şücaətli insan nəzərdə tutulur...[not-group=5] ----- [/not-group]İtin nəcisindən murdar olan hansı nəfsani istəkdir?

İtin nəcisindən murdar olan hansı nəfsani istəkdir? Bir padşah vəzirinə deyir: - Sənin fikrincə, itin nəcisindən də pis bir şey vardırmı? Vəzir bir az düşünür amma cavab tapa bilmir. Suala cavab tapmaq üçün padşahdan möhlət istəyir. O, şəhərdən qırağa çıxır. Səhrada qoyun otaran bir çobana rast gəlir. Vəzir çobandan hal-əhval soruşur, onunla bir az söhbər edir. O, çobanın düşüncəli bir insan olduğunu görür. Ona görə də ürəyini çobana açır, şahın verdiyi sualı çobandan soruşmaq qərarına gəlir və əhvalatı ona danışıb deyir: - İndi mən alim bir insan axtarıram ki, şahın bu sualına cavab verə bilsin. Çoban deyir: - Ey vəzir! Şah və onun cavabı o qədər də mühüm deyil. Səninlə daha önəmli bir məsələ haqqında danışmaq istəyirəm. Mən bu təpənin arxasında böyük bir xəzinə tapmışam. Gəl bir yerdə onu ələ keçirək və burada bir qəsr tikdirək. Ordu toplayaq...[not-group=5] ----- [/not-group]Şeytan (lən) İmam Səccadın (ə) ibadətindən necə sarsıldı?

Şeytan (lən) İmam Səccadın (ə) ibadətindən necə sarsıldı? İmam Rza (ə) buyurur: “Atam öz atalarından nəql edir ki, buyurublar: “Bir gün Əli ibn Hüseyn (ə) namazla məşğul idi. Qəflətən şeytan dəhşətli əfi ilan şəklində və qırmızı gözləri ilə yerin altından çıxır. Özünü Həzrətin ibadət mehrabına yaxınlaşdırır. Ancaq İmam o dəhşətli varlıq qarşısında ən az həssaslıq belə, göstərmir. Allah Təala ilə olan rabitəsini kəsmir. Əfi ilan dişlərini İmamın ayaq barmaqlarına yaxınlaşdırır və ağzından atəş çıxardır. Ancaq İmam namazdakı aram halını pozmur və ona diqqət etmir. Şeytan bu halda ona əziyyət verməklə məşğul olur. Anidən səmadan yanar ox gəlir və o məluna dəyir. Ox ona dəyən kimi fəryad çəkir və əvvəlki halına qayıdır...[not-group=5] ----- [/not-group]Həzrət Süleyman necə Həzrət Davudun canişini oldu?

Həzrət Süleyman necə Həzrət Davudun canişini oldu? İmam Cəfər Sadiq (ə) Həzrət Süleyman (ə) barədə belə bir hədis nəql edir: “Davud Allah Təalanın əmri ilə Süleymanı öz canişini etmək istəyir. Bu həqiqəti Bəni-İsrayilə xəbər verir. Onlar bu məsələyə etiraz edir və narahat olurlar. Deyirlər ki, təzə bir cavanı öz canişini etmək istəyir, halbuki, bizim aramızda ondan daha böyük və təcrübəliləri vardır... Davud Süleymanı Bəni-İsrayilin qarşısında imtahana çəkir. Ona deyir: “Övladım, hansı şey daha soyuq və daha sərindir?”. Süleyman deyir: “Allahın insanları əfv və güzəşt etməsi və insanların bir-birini əfv və güzəşt etməsi”. Soruşur: “Oğlum, hansı şey daha şirindir?”. Cavab verir: “Bəndələrin vücudunda İlahi mehi olan eşq və məhəbbət”. Davud buyurur: “Budur, məndən sonra sizin aranızdakı mənim canişinim!”.[not-group=5] ----- [/not-group]Həzrət Davudun (ə) çıxartdığı qeyri-adi hökmün hikməti nə idi? Əhvalat.

Həzrət Davudun (ə) çıxartdığı qeyri-adi hökmün hikməti nə idi? Əhvalat. Həzrət Davudun (ə) zamanında yoxsul bir kişi vardı ki, Allahdan uzun zaman idi ki, halal ruzi istəyirdi. Bir gün bir inək evinin qapısını sındırıb içəri girdi. O, da duasının qəbul doluğunu zənn edib, həmin inəyin başını kəsdi. Ətini kabab edib yedilər. İnəyin sahibi onu axtarmağa başlayır və nəhayət gəlib yoxsulun evinə çıxır və başa düşür ki, bu yoxsul kişi onun inəyini kəsmişdir. Onu Həzrət Davudun (ə) yanına aparır. Davud (ə) yoxsul kişidən bu əməlin səbəbini soruşur. Həmin kişi deyir: “Mən yeddi ildir ki, dua edirəm Allah mənə halal ruzi mərhəmət etsin. O zaman ki, bu inək qapını sındırıb içəri girdi, öz-özümə dedim ki, duam qəbul olmuşdur. Ona görə də başını kəsib ailəmlə birlikdə ətindən yedik”. Davud (ə) inəyin sahibinə dedi: “Şikayətini geri götür”...
Öncəki
Sonrakı
[group=5] [/group]