[not-group=5] ----- [/not-group]Niyə səfər zamanı oruc tutmaq olmaz?

Hədislərə əsasən peyğəmbər (s) də səfərdə olanda orucunu açdı. Bir neçə səhabə oruc tutmaqda davam etdikdə peyğəmbər onlara oruclarını açmağın vacib olduğunu söylədi. Bəs bunun hikməti nədən ibarətdir?
Şeyx Hurri Amili Vəsailuş-Şiə əsərində İmam Sadiqdən (ə) belə bir hədis gətirib: "Səfərdə orucu iftar etmək və namazları qəsr qılmaq Allahın insana hədiyyəsidir. Bu məsələyə riayət etməyən Allahın hədiyyəsini də qəbul etməmiş və onu rədd etmiş kimidir."[not-group=5] ----- [/not-group]Nə üçün Allah orucu 30 gün vacib edib?

Bu sualı bir yəhudi alim İslam Peyğəmbərindən (s) soruşub. Cavabında isə həzrət belə buyurub: "Adəm Peyğəmbər (ə) qadağan olunmuş meyvəni yeyəndə onun əsəri bədənində 30 gün qalıb. Buna görə də Allah onun övladlarına 30 gün aclığı və susuzluğu vacib edib. Gecə vaxtı yemək icazəsi isə (iftar və imsaq) Allahın onlara etdiyi bir lütfdür. Orucun vacib olmasının səbəbi:
Qurani-Kərim orucun insanların təqvasının yoxlanılması üçün vacib edildiyini deyir. Həzrət Fatimeyi Zəhra (s.ə) "Fədəkiyyə” xütbəsində buyurub: "Oruc insanların ixlasını yoxlamaq üçün vacib olub.” Orucluqda insanın ixlası yoxlanılır. Oruc tutmaq gizli ibadət sayıldığı üçün heç kim bəndənin həqiqətdə oruc tutub tutmadığını bilməz. Çünki İnsan camaata özünü oruc tutan kimi göstərsə də, tənhalıqda orucu poza bilər...[not-group=5] ----- [/not-group]Niyə möminə - mömin, müsəlmana – müsəlman deyirlər?

Niyə möminə - mömin, müsəlmana – müsəlman deyirlər?Hz Peyğəmbər (s) buyurmuşdur: "O kəs ki, mömin qardaşına lütfünü bildirən sözlərlə ehtiram göstərər və ya hacətini yerinə yetirər və ya onun qəm və qüssəsini aradan aparar – davamlı olaraq Allah Təalanın himayəsində olar. O zamana qədər ki, ona ehtiram göstərmək və hacətini yerinə yetirməklə məşğul olar, Allah Təalanın rəhməti ona nazil olar. Sizə xəbər verimmi ki, niyə möminə mömin deyirlər? Səbəbi budur ki, insanlar onu öz nəfs və malına əmin bilərlər. Sizə xəbər verimmi ki, niyə müsəlmana müsəlman deyərlər? Səbəbi budur ki, müsəlman o kəsdir ki, insanlar onun əlindən və dilindən salamat olarlar.[not-group=5] ----- [/not-group]Niyə behişt və cəhənnəm əbədidir?

Niyə behişt və cəhənnəm əbədidir? İbni Haşim nəql edir: “Həzrət Əba Abdullahdan (ə) behiştlə cəhənnəmin cavidan olmasının sirri barəsində soruşdum.
Həzrət (ə) buyurdu: “Cəhənnəm əhli cəhənnəmdə ona görə əbədidirlər ki, niyyətləri bu olmuşdur: əgər dünyada həmişəlik olsalar, Allah Təalaya üsyan və itaətsizlik etsinlər. Behişt əhli ona görə cavidan behiştdədirlər ki, dünyada niyyətləri bu olmuşdur: əgər dünyada qalıcı olsalar, davamlı olaraq Allaha ibadət etsinlər. Ona görə də bu iki dəstənin niyyəti behişt və cəhənnəmdə əbədi olmaqlarına bais olmuşdur”. Sonra Həzrət (ə) bu ayəni tilavət edir: “De: «Hər bir kəs öz vəziyyəti və nəfsi quruluşu əsasında davranır (çünki əməllərin mənşəyi insanın təbiəti və ya vərdişləridir)”. (İsra|84).[not-group=5] ----- [/not-group]İmam Zaman ağa (ə.f.) harada yaşayır?

İmam Zaman ağa (ə.f.) harada yaşayır? İmamın (ə.f.) hər yerdə yaşayıb və hər şeydən xəbərdar olması cismi varlığına aid bir məsələ deyildir. Bəlkə bu, İmamın (ə.f.) elmidir ki, insanların halından və aləmdə baş verənlərdən xəbərdar olur. Bu, həmin qeyb elmidir ki, Allah Məsumlara (ə) əta etmişdir. Əgər İmam (ə.f.) buyurursa ki: “Bizim sizin halınızdan xəbərimiz var və sizin vəziyyətinizin heç bir şeyi bizdən gizli deyildir”, o deməkdir ki, burada onun elmi nəzərdə tutulur.
İmam (ə.f.) buyurur: “Biz zalımların evindən uzaqda sükunət edirik, Allah hökumətin Qasiqinlərin əlində olduğu müddətdə bunu bizə məsləhət görmüşdür. Ancaq sizin işlərinizdən agahıq. Sizin xəbərlərin hətta bir zərrəsi belə bizdən gizli deyildir”...[not-group=5] ----- [/not-group]Əbədi əzab nə deməkdir?

Əbədi əzab nə deməkdir? Bu məsələni izah etmək üçün üç şeyə diqqət etmək lazımdır:
1. Əbədi cəza. Bu, o insanlara aiddir ki, nicat qapısı üzlərinə bağlanmışdır. “Bəli, kim pis iş görsə və günahı onun bütün vücudunu əhatə etsə, belə şəxslər Cəhənnəm əhlidirlər və orada həmişəlik qalacaqlar”. (“Bəqərə” 81).
2. Bəziləri belə düşünür ki, bir insana verilən cəza gərək günahın müddət və zamanı ölçüsündə olsun. Bu, yanlış fikirdir. Çünki günah ilə cəza arasında rabitə, zaman rabitəsi deyildir. Yəni cəzanın müddəti günahın keyfiyyətinə görə olur.
3. İnsanın Qiyamət günü düçar olacağı cəza onun əməl və günahına görə olacaqdır. “Pis əmələrinin cəzası onlara (gerçəklik şəklində) zahir olacaq və istehza etdikləri şey (müxtəlif əzablar) onları bürüyəcəkdir” (“Casiyə” 33).[not-group=5] ----- [/not-group]İnsan behiştdə də doğub-törəyirmi?

İnsan behiştdə də doğub-törəyirmi? Allahın yaratdığı hər aləmin öz qanunları var. Dünya və axirət qanunları bir-birindən fərqlənir. Məsələn, bədən dünyada yanmaqla məhv olursa, axirətdə heç bir təsir insanı yox etmir. Ayə və rəvayətlərdən məlum olur ki, qiyamət astanasında dəhşətli zəlzələlər qopur, dənizlər parçalanır, dağlar uçulur, günəş və ulduzlar sönür, bir sözlə, dünyanın nizamı pozulur. Əgər Quranda deyilirsə ki, behiştdə pak zövcələr var, demək, həmin zövcələr dünya qadınlarından tam fərqlənir. Bu zövcələr aylıq adət kimi xüsusiyyətlərdən kənardırlar. Dünyada bu xüsusiyyətlərdən məhrum qadın ana ola bilmir. Behiştdə övladlar da dünyadakı övladlar kimi deyil. Əgər dünyada hər bir istək tədricən həyata keçirsə, behişt əhlinin istəyi dərhal yerinə yetir. Quran buyurur: “Orada sizin üçün istədiyiniz hər şey var.” (Fussilət|31.) Əgər insanın istəyi dərhal həyata keçirsə, bətndə doqquz ay uşaq gəzdirmək məntiqsiz görünür.[not-group=5] ----- [/not-group]Namazda əqiq üzuyun savabını fəlsəfəsi nədir?

Namazda əqiq üzuyun savabını fəlsəfəsi nədir? İmam Sadiq (ə) buyurur: “Əlinizə əqiq üzük taxın ki, əqiq ilk dağ olmuşdur ki, Allahın rübubiyyətinə, Peyğəmbərin (s) nübuvvətinə və İmam Əlinin (ə) vəsiliyinə etiraf etmişdir. Bu, o dağdır ki, Allah Təala Musa (ə) ilə danışmışdır. O kəs ki, əqiq üzüklə namaz qılar, savabı başqa üzük taxan insanın savabından 40 dəfə çox olar”. Süleyman Əmaş nəql edir: “İmam Sadiqlə (ə) bir yerdə Mənsurun evində idik. Şallaq dəyən insan evdən bayıra çıxdı. İmam buyurdu: “Ey Süleyman! Onun üzüyünün qaşına nəzər sal!”. Dedim: “Ey Allahın Rəsulunun oğlu! Üzüyünün qaşı əqiqdən qeyrisidir”. İmam (ə) buyurdu: “Ey Süleyman! Əgər qaşı əqiq olsaydı, şallaq yeməzdi”. Dedim: “Daha çox məlumat verin”. Buyurdu: “Əqiq qaş öldürülməyə qarşı təhlükəsizlik verir”. Dedim: “Daha çox məlumat verin”. Buyurdu: “Allah Təala sevir ki, ona tərəf dua üçün qaldırılan əldə əqiq üzük olsun. O, hər bir bəladan qoruyandır. O, yoxsulluqdan amandır”...[not-group=5] ----- [/not-group]Cinlər necə mövcudlardır?

Cinlər necə mövcudlardır? Cinlər insanın gözünə görünməyən varlıqlardır. Quranın bir sıra ayələri onların varlığını təsdiq edir. Hətta 114 surədən biri “Cinn” adlanır. Ayə və rəvayətlərə əsasən, onların bəzi xüsusiyyətlərini sadalamaq olar:
1. Cinlər insanardan öncə və oddan xəlq olunublar,
2. Cin də insan kimi Allah qarşısında vəzifəli və mömin və kafiri var.
3. Onlarda da kişi və qadın cinsi var, doğub törəyir və ölürlər,
4. Cinlər sürətlə hərəkət edir, amma insanlar onları ələ keçirə bilərlər.
5. Mömin cinlər İslam Peyğəmbərinə (s) və İmamlara xidmət edir, yəni iman əhli olublar.[not-group=5] ----- [/not-group]O kəsin ki, qəbri yoxdur, onun qəbir əzabı necə olur?

O kəsin ki, qəbri yoxdur, onun qəbir əzabı necə olur? Bu məsələ hədislərimizdə açıq şəkildə izah edilmişdir ki, qəbir əzabı dedikdə Bərzəx alımindəki əzab nəzərdə tutulur. Belə ki, dünya aləmi ilə axirət aləmi arasındakı fasiləyə Bərzəx deyirlər. Allah Təala “Muminun” surəsində buyurmuşdur: “Şəkk yoxdur ki, bərzəx aləmi bütün insanlar üçün mövcuddur”. Belə bir sualı İmam Əliyə (ə) də vermişdilər və o, buyurmuşdu: “Quraqlığın Allahı, həmin dənizlərin də Allahıdır. Dənizlərin Allahı, göylərin də Allahıdır. Allah üçün fərqi yoxdur ki, insanın bədəni qəbirdə olsun, yoxsa heyvanların qarnında və ya başqa bir yerdə”...
Öncəki
Sonrakı
[group=5] [/group]