İmam Əli (ə) zəkat haqqında səhabəsi Kümeylə hansı tapşırığı verdi?

İmam Əli (ə) zəkat haqqında səhabəsi Kümeylə hansı tapşırığı verdi? İslam mətnlərində insanlara yardım etmək, onların qayğısına qalmaq, işlərinə kömək göstərmək haqqında çoxlu tövsiyələr vardır. İmam Əlinin (ə) bu haqda çoxlu sifarişləri vardır. Bu barədə həzrətin Kumeylə olan üç nəsihətini təqdim edirik:
-Ey Kumeyl! Öz qohumların və yaxınlarından olan möminlərə səninlə qohum olmayan sair möminlərdən daha artıq əl tut və onlara qarşı daha artıq mehriban və mərhəmətli ol və yoxsullara da sədəqə ver.
-Ey Kumeyl! Səndən bir şey istəyən heç bir kəsi əli boş qaytarma, hətta, yarım dənə üzüm giləsi də olsa ona ver. Çünki, sədəqə Allah dərgahına ucaldıqca böyüyür...Qara simalı kəndli kişi İmam Kazimin (ə) nəyi idi?

Qara simalı kəndli kişi İmam Kazimin (ə) nəyi idi? İmam Kazim (ə) kəndli və qara simalı bir kişinin yanından keçirdi. İmam (ə) ona salam verdi və bir müddət onunla söhbət etdi.
Ayrılarkən ona buyurdu: “Hər vaxt bir köməyə ehtiyacın olsa, mən sənə kömək edərəm”. İmamın (ə) səhabələri dedilər: “Ey Peyğəmbərin övladı! Belə bir şəxsin yanında oturursan, ondan hacətləri və çətinlikləri barədə soruşursan? Halbuki, onun sənə daha çox ehtiyacı vardır (Yəni o, sənin yanına gəlməli və səndən xahiş etməlidir)”. İmam (ə) onlara buyurdu: “O, Allahın bəndələrindən biridir və Quranın hökmünə əsasən, bizim qardaşımızdır ki, Allahın şəhərlərində yaşayır. Biz onunla bir atadan; Adəmdənik. İslam adlı bir dinimiz vardır. Ola bilər ki, dövran bizi ona möhtac edər. Bəs, onun qarşısında təkəbbürlü olmaqdansa, təvazökar olaq”.Aşura axşamı yaxın adamlarından İmamı (ə) tərk edən oldumu?

Aşura axşamı yaxın adamlarından İmamı (ə) tərk edən oldumu? Aşura axşamından danışan tarixi mənbələrdə bildirilir ki, İmam (ə) öz adamlarına Kərbəladan getməyi təklif etdikdə heç kim bu təkliflə razılaşmadı. Onların şəhadətlə razılaşması İmamı dilə gətirdi: “Mən səhabələrimdən yaxşı səhabə, ailəmdən xeyirxah ailə tanımıram.” (“Vəqətül-təf”, s.197)
Eyni mənbədə bildirilir ki, Müslim, Hani və Əbdüllahın şəhadət xəbərindən sonra İmam öz ətrafındakılara buyurdu: “Ey mənim şiələrim, bizi xar etdilər! Bizi tərk etmək istəyən getsin. Belə ki, biz öz beyətimizi sizin üzərinizdən götürdük.” Sonra nəql olunur ki, İmamın (ə) döyüşçüləri dəstə-dəstə dağılışmağa başladılar. İmamın (ə) ətrafında Mədinədən onunla bir yerdə yola çıxmış kiçik bir qrup qaldı. Rahat həyat arzusu ilə İmama qoşulanların belə bir məqamda onu tərk etməsi təbii idi. Mötəbər mənbələrdə həmin andan sonra kimsənin İmamı tərk etməsi barədə məlumat yoxdur.İmam Əli (ə) səhabəsi Kümeylə (ə) hansı 7 nəsihəti etmişdir?

İmam Əlinin (ə) Kumeylə möminlər barədə 7 nəsihəti
1. Ey Kumeyl! ... Mən möminlərə tərbiyə verib ədəbləndirirəm və bu ədəb qaydalarını ali və nəcib insanlara irs olaraq verirəm.
2. Ey Kumeyl! Xeyir-bərəkət o kəsin malındadır ki, zəkat verir, möminlərə kömək və xeyirxahlıq edir...
3. Ey Kumeyl! Öz qohumların və yaxınlarından olan möminlərə əl tut və onlara mərhəmətli ol və yoxsullara da sədəqə ver.
4. Ey Kumeyl! Möminin ən gözəl zinəti təvazökarlıqdır, onun gözəlliyi pakdamənlik və iffətdir, şərəfi fəhm, (dində) bəsirət və elmdir,
5. Ey Kumeyl! Mömin möminin güzgüsüdür. Çünki, ona baxıb diqqət yetirir, çatışmazlıqlarını aradan aparır.
6. Ey Kumeyl! Möminlər qardaşdırlar və qardaşdan ötrü də qardaşından da dəyərli bir şey yoxdur.
7. Ey Kumeyl! Əgər qardaşını sevmirsənsə onun qardaşı deyilsən. Mömin odur ki, bizim dediklərimizi desin...İmam Sadiq (ə) insan həyatında baş verən müsibətlər haqda səhabəsinə hansı tapşırığı verdi?

İmam Sadiq (ə) insan həyatında baş verən müsibətlər haqda səhabəsinə hansı tapşırığı verdi? Mufəzzəl ibn Qeys deyir: İmam Sadiqin (ə) görüşünə getdim. Həyatımla bağlı bəzi məsələlərə görə şikayətləndim. Ondan dua istədim. Həzrət kənizini çağırıb buyurdu: “Əbu Cəfərin bizə göndərdiyi pul kisəsini gətir.” Kisəni gətirdilər. İmam buyurdu: “Bu kisədə dörd yüz dinar pul var. Bu puldan istifadə edib çətinliklərini aradan qaldır.” Dedim: “Sənə fəda olum, and olsun Allaha, pul almaq məqsədim yox idi. Yalnız dua üçün gəlmişdim.” Buyurdu: “Dua edərəm, amma düşdüyün hər çətinliyi camaata danışma, yoxsa yüngül görünər, alçalarsan!” (“Ricale-kəşiş”, 144; “Biharul-ənvar”, 47-34, bab 4, hədis 31; “Mustədrəkul-vəsail”, 7-226, bab 31, hədis 8101)Peyğəmbərin (s) Əbuzərə (r) 7 nəsihəti nə haqda olmuşdur?

Peyğəmbərin (s) Əbuzərə (r) 7 nəsihəti nə haqda olmuşdur? Əbuzər deyir: Peyğəmbər (s.) mənə yeddi vəsiyyət etdi:
1. Həmişə özümdən aşağı səviyyəli şəxslərə diqqət edəm.
2. (Maddi cəhətdən) məndən yuxarı olan şəxslərə diqqət etməyəm.
3. Məzlumları sevəm və onlara kömək edəm.
4. Acı olsa da həmişə haqq söz deyəm.
5. Məndən üz çevirsələr də qohumlarımla əlaqələrimi kəsməyəm.
6. Allahın əmr etdiyi işi görməkdə başqasının məzəmmət və danlağından qorxmayam...İmam Kazimin (ə) səhabəsinə qeybdən xəbər verən xilasedici tövsiyəsi nə haqda idi?

İmam Musa Kazimin səhabəsi Əli ibni Yəqtinə qeybi bir tövsiyə verməklə onu belə xilas edir. Bir gün Harun Ər-Rəşid ƏHli Beyt (ə) aşiqi olan müşaviri Əli ibn Yəqtinə çoxlu hədiyyələr verir və xəlifənin paylarının içində bir dəst bahalı paltar da var idi. Xəlifənin vəziri Əli ibn Yəqtinə şübhəli və onun düşməni olduğundan XƏlifəyə Əli ibn Yəqtindən şikayət edir ki o İmam Kazim (ə) dostudu! və Sənin bütün hədiyyələrini İmam Əli (ə) aşiqlərinə paylamışdır!! (məsələ əslində vəzirin dediyi kimi idi)
Xəlifə Harun İbn Yəqtini çağırır ki sənə verdiyim hədiyyələr arasında o bahalı paltarı gətir mənə göstər!
Əli ibn Yəqtin Xəlifənin hədiyyə etdiyi paltarı gətirib göstərir və Xain Vəzir rüsvay olur! Bu Zaman Əli ibn Yəqtin xatırlayır ki Mən İmam Kazimə (ə) Hədiyyələr yollayanda İmam Demişdi bütün hədiyyələri alaram amma bu bahalı paltarı saxla sənə lazım olacaq! İbn Yəqtin fikirləşir ki İmamın bu məsləhəti bu günə imiş...İmam Sadiq (ə) səhabəsinə hansı əxlaqi tapşırıqları verdi?

Ünvan Bəsri: Ey Əba Əbdillah! Mənə əməli göstərişlər ver. İmam (ə) buyurdu:-Sənə doqquz şeyi vəsiyyət edirəm. Bu, haqq yolunu keçmək qərarına gələn bütün insanlar üçün mənim göstərişim və vəsiyyətimdir. Allahdan istəyirəm ki, bunlara əməl etməkdən ötrü səni müvəffəq etsin. Göstərişlərin üçü nəfsinin razılığı barəsində, üçü helm (həlimlik) və səbr barəsində, üçü isə əməl barəsindədir. Sən bunları əzbərlə və heç vaxt bunları yerinə yetirməkdə səhlənkarlıq etmə.
Ünvan Bəsri deyir: «Bütün nəzər diqqətimi Həzrətin (ə) sözlərinə yönəltdim.» O, buyurdu: Riyazətlə (nəfslə) əlaqədar tövsiyə etdiyim şeylər bunlardır:
1.Ehtiyatlı ol, iştahan olmayan şeyi yeməyəsən. Çünki bu, axmaqlığa və nadanlığa səbəb olur. 2.Acımamış yemə. 3.Halal yeməklərdən ye və yeməkdən əvvəl “Bismillah” de...Aşura şəhidi Həbib ibn Məzahir həqiqətən səhabə idi yoxsa tabeindən idi?

Aşura şəhidi Həbib ibn Məzahir həqiqətən səhabə idi yoxsa tabeindən idi? Cavab: Həbib ibn Məzahirin səhabə ya tabein olması ixtilaflı məsələdir. Bir çox mənbələrdə onu səhabə kimi təqdim edirlər. İbn Kəlbi, İbn Həcər kimi müəlliflər Həbib ibn Məzahiri səhabə saymışlar. Amma bəzi mənbələr onun səhabə yox, tabein olduğunu bildirir. Mərhum Şeyxüt-taifə Tusi öz “Rical” kitabında onu İmam Əlinin, İmam Həsənin və İmam Hüseynin (ə) səhabələri sırasında qeyd edir. Həmin kitabda Peyğəmbərin səhabələri arasında Həbibin adı yoxdur. Eləcə də, Peyğəmbər səhabələrini əhatə edən əhli-sünnənin məşhur rical kitabları “Üsüdül-ğabə” və “əl-İsabə” də Həbib haqqında məlumat vermir. Həbib ibn Məzahirin Peyğəmbər zamanında səhabə sayılmayacaq dərəcədə kiçik yaşlı olması barədə mənbələrdə bəzi rəvayətlər də mövcuddur.Həzrət Hürr (r) İmam Hüseyindən (ə) nə haqda xahiş etdi?

Həzrət Hürr (r) İmam Hüseyindən (ə) nə haqda xahiş etdi? Bәzi hәdislәrdә bеlә gәlmişdir: İmаm Hürrün tövbәsini qәbul еdәndәn sоnrа Hürr Hәzrәtdәn оnun аilәsindәn üzr istәmәk üçün icаzә аldı. İmаm icаzә vеrdi. Hürr хеymәnin yаnınа gәlib аğlаr hаldа dеdi: “Еy Pеyğәmbәrin (s) аilәsi, sаlаm оlsun sizә. Mәn sizin yоlunuzu kәsәn, qәlbinizi sındırаn vә sizi qоrхudаn şәхsәm. İndi pеşmаnаm, bаğışlаnmаq ümidi ilә sizә pәnаh gәtirmişәm. Mәni bаğışlаyın. Fаtimәnin (s) yаnındа mәndәn şikаyәt еtmәyin.” Оnun qәmli sözlәri qаdınlаrdа еlә tәsir qоydu ki, оnlаr nаlә vә аhu-zаr еtdilәr. Hürr bu vәziyyәti görәndә ucаdаn аğlаdı vә bаşınа tоrpаq tökәrәk dеdi: Kаş әlim-аyаğım şikәst оlаydı, bu işi görmәyәydim. Kаş yоlunuzu kәsmәyәydim. Әhli-bеytdәn bәzilәri оnа ürәk dirәk vеrdilәr vә оnun üçün duа еtdilәr ki, о sаkit оlsun. (“Süqnаmеyi-Аli Mәhәmmәd”, sәh. 253.)...
Öncəki
Sonrakı