[not-group=5] ----- [/not-group]Oruc tutmaq insana hansı sifətləri verər? Hz Peyğəmbərin (s) hədisi.

Həzrət (s) buyurur: “Hər kim Ramazan ayını Allah Təalaya görə oruc tutarsa, Allah da 7 sifəti ona vacib edər:
1. Haramı bədənindən əridər. 2. Onu Öz rəhmətinə yaxın edər. 3. Atası Həzrət Adəmin (ə) xatasını örtər.
4. Can verməyi onun üçün asan edər. 5. Onu Qiyamət gününün aclıq və susuzluğundan amanda saxlayar. 6. Atəşdən bəraəti ona əta edər. 7. Ona behişt təyyibələrindən yedizdirər”. Allah qarşıdan gələn bu mübarək ayda bizə də bu yeddi hədiyyəni nəsib etsin![not-group=5] ----- [/not-group]Şükür məqamından qalmağın günahlarla nə əlaqəsi var?

Şükür Məqamı yəni: Bütün haramlardan çəkinməklə mümkün olur! 1-İmam Sadiq (ə) buyurur ki, Musaya belə vəhy olundu: «Ey Musa, Mənə layiq olduğum kimi şükür et». Musa ərz etdi: «Pərvərdigara, şükrünü yerinə yetirdiyim nemət yoxdursa, şükür edən dili Sən əta etmisənsə Sənə layiq necə şükür edim?» Allah-Taala buyurdu: «Ey Musa! Şükür edən dilin də məndən olduğunu bilməklə şükrü yerinə yetirdin». («Kafi», 2-ci cild, səh-98.)
İmam Hüseyn (ə) ərəfə duasında ərz edir: «Əgər mən və nemətlərini sayan bütün insanlar yalnız bir nemətinin şükrünü yerinə yetirmək istəsək, Sənin tofiqin olmasa bacarmarıq». 2-Həzrət Davud (ə) belə ərz edir: «Pərvərdigara! Sənə necə şükür edim ki, şükür etməyim özü də bir nemətdir və ikinci bir şükrə ehtiyaclıdır ...» Allah buyurdu: «Ey Davud! Əgər hər bir nemətin mənim tərəfimdən əta olunduğunu anlamısansa, elə şükür etmisən»...[not-group=5] ----- [/not-group]Hz Peyğəmbər (s) şeytanı özündən uzaqlaşdırmaq üçün hansı tapşırığı verir?

Həzrət Əlidən (ə) nəql edilən bir hədisdə buyurulur: "Peyğəmbərdən (s) soruşdular: Nə edək ki, şeytan bizdən uzaq olsun.?"
Peyğəmbər (s) buyurdu: “Oruc şeytanın üzünü qaraldır, Allah yolunda sədəqə kürəyini yerə vurur, Allaha xatir sevmək və saleh əməli axıra kimi qoruyub saxlamaq onu məhv edir, istiğfar etmək onun qəlbinin damarını qırır.” "Biharul-ənvar", c. 93, səh. 255...[not-group=5] ----- [/not-group]Həyanın 10 xüsusiyyəti nələrdir?

Həyanın 10 xüsusiyyəti nələrdir?Həzrət Peyğəmbər (s) həyanın 10 mühüm xüsusiyyətini sadalayarkən buyurur ki, bu xüsusiyyətlər düşüncə sahiblərinin həyadan götürdüyü faydalardır:
1.Müdara – keçinmək; 2.Mehribanlıq; 3.Aşkar və xəlvətdə Allahı nəzərdə saxlamaq; 4.Salamatlıq; 5.Pislikdən uzaqlıq;
6.Təbəssüm; 7.Güzəşt; 8.Bağışlamaq; 9.Qələbə; 10.Xalq arasında yaxşı ad.[not-group=5] ----- [/not-group]Xoş niyyətliliyin dəyəri və pis niyyətlilik haqda İslam maarifində nə deyilir?

Xoş niyyətliliyin dəyəri  və pis niyyətlilik haqda İslam maarifində nə deyilir?Niyyət dedikdə məqsəd və iradə başa düşülür. İslam dini öz ardıcıllarını - nəinki insanlara, hətta heyvanlara və təbiət aləminə qarşı - xoş münasibətə çağırır. İnsan hamı üçün xeyir və səadət istəməli, imkan daxilində xalqın çətinliyini aradan qaldırmağa çalışmalıdır. Xoş niyyət o qədər dəyərlidir ki, onun müqabilində böyük mükafatlar vəd edilir. İmam Sadiq (ə) buyurur: «Fəqir mömin belə dua edir: «Pərvərdigara, mənə ruzi əta et ki, xeyir işlər görə bilim». Əgər onun niyyəti xalis olsa, hələ heç bir xeyir iş görməmiş onun əməl naməsinə savab yazılar ...» («Məhəccətul-bəyza» 8-ci cild, səh-106.)...[not-group=5] ----- [/not-group]İmam Rzanın (ə) Ramazan ayı ilə bağlı on göstərişi nələr haqda oldu?

İmam Rzanın (ə) Ramazan ayı ilə bağlı on göstərişi nələr haqda oldu? Mərhum Əllamə Məclisi Biharul-ənvar kitabın 94-cü cildinin 73-cü səhifəsində İmam Rzadan (ə) bir rəvayət nəql edir. Rəvayətdə İmam Rza (ə) şaban ayının axırıncı cüməsində Əba Səltə Ramazan ayının gəlişi münasibətilə yerinə yetiriləsi əməlləri öyrədir: 1- Çox dua etmək, 2- Çox istiğfar etmək (günahlarının bağışlanmağını diləmək), 3- Çox Quran oxumaq, 4- Günahlardan tövbə etmək,
Bu rəvayətə əsasən, bu dörd əməl insanın ixlasla Ramazan ayına daxil olmasına səbəb olar. 5- Boynunda olan bütün əmanətəri sahiblərinə qaytarmaq 6- Möminlərə qarşı hər bir kin-küdurəti qəlbindən çıxarmaq 7- Qəlbdən bütün günahların kökünü kəsmək 8- Təqvalı olmaq 9- Aşkar və gizli işlərdə Allaha təvəkkül etmək 10- Bu duanı çox oxumaq: "Əllahummə in ləm təkun ğəfərtə ləna fi ma məza min şəban fəğfir ləna fi ma bəqiyə minh.[not-group=5] ----- [/not-group]Şaban bitməkdədir, Ramazanı necə qarşılayaq?

Şaban bitməkdədir, Ramazanı necə qarşılayaq? Əbdüssəlam ibni Saleh Hərəvi deyir şabanın sonu idi və mən İmam Rzanın yanına getdim. Şabanın sonuncu cüməsi idi. İmam mənə buyurdu:
“Ey Əba-Səlt! Şabanın çoxu arxada qalıb və bu onun axırıncı cüməsidir. Geridə qoyduğun xətalarını yerdə qalan günlərdə aradan qaldır! Və sənə kömək edəcək şeyləri həyata keçir! Ey Əba-Səlt sənə (mənəvi həyatına) kömək etməyəcəkləri tərk et! Çoxlu dua və istiğfar et! Quran oxu, günühlarından tövbə et!, Elə olsun ki Allahın ayı sənə üz gətirəndə tər-təmiz olasan. Bu zaman öhdəndə ödənilməmiş və verilməmiş əmanət qalmasın!...[not-group=5] ----- [/not-group]Haram tikədən imtina edənlərin özəl mükafatı hansılardır?

Haram tikədən imtina edənlərin özəl mükafatı hansılardır? Hədisi-qüdsidə gəlmişdir: "Hər hansı bir bəndə haram tikəni tamam-kamal iştahası olduğu halda ağzından qaytarsa, Mən ona üç mükafat dünyada, axirətdə də 3 mükafatla mükafatlandıraram:
Dünyada verilən mükafatlatlar: 1. Ömrünü bərəkətli; 2. Ruzisini bol; 3. Qəbrini nurani edərəm.
Axirətdə verilən mükafatlar: 1. Simasını və çöhrəsini ağ edərəm; 2. Tələbkarları ondan uzaqlaşdıraram; 3. Ona mərhəmətimi göstərərəm.[not-group=5] ----- [/not-group]Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) bizi sevib- sevmədiyini necə bilək?

Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) bizi sevib- sevmədiyini necə bilək? Bəzən ilk dəfə qarşılaşan insanların qarşılaşanda aldıqları enerji onların gələcək münasibətlərinə təsir edir. Qarşı tərəfin gözündə oxuduğun ifadə sənin qəlbinin inikasıdır (əksidir). Qəlbindən keçəni onun gözündə görürsən. Çünki hər iki tərəfin qəlbinin halı eyni hala olur.
Bəzən ilk dəfə qarşılaşan insanların qarşılaşanda aldıqları enerji onların gələcək münasibətlərinə təsir edir. Qarşı tərəfin gözündə oxuduğun ifadə sənin qəlbinin inikasıdır (əksidir). Qəlbindən keçəni onun gözündə görürsən. Çünki hər iki tərəfin qəlbinin halı eyni hala olur. -Hər kəsin Allah Təala yanında qiyməti, o kəsin İlahi dəyərlərə verdiyi qiymət qədərdir.[not-group=5] ----- [/not-group]Elmə və hikmətə nə zaman zülm edilər?

Elmə və hikmətə nə zaman zülm edilər? Təlim edilən məlumatlar təlim edənin kimliyindən daha mühüm məsələdir. Əgər Peyğəmbər, Elm Çində də olsa onu gedin əxz edin, deyirsə , deməli məqsəd elmin uzaq məzasəfədə olması və ya onu təlim edənin kimliyi deyil, əhəmiyyət daşıyan əsas elmin özüdür.
Aşağıda gələcək hədisin, barəsində göstəriş verdiyi 3-cü qismdir. Yəni təlim edilən şəxs. Təlim edilən şəxs elmin qədrini bilməli, onun əhli olmalı və təəssübküşlik və cahillikdən uzaq durmalıdır. Buna görədir ki, İmam Musa Kazim ən yaxın səhabəsi və islam dünyasının tanınmış alimi Hişama buyurur: "Ey Hişam! Hikməti cahillərə verməyin, ona zülm edərlər. O hikməti öz əhlindən də əsirgəməyin, onlara zülm etmiş olarsız" /(Tuhəful-Üqul - 216)
Öncəki
Sonrakı
[group=5] [/group]