Axıril-zamanın əlamətləri haqda İslam maarifində hansı hadisələrə işarə edilib?

Axıril-zamanın əlamətləri haqda İslam maarifində hansı hadisələrə işarə edilib? Axıril-zamanın əlamətləri:
1. Cəmiyyətdə qorxu artacaq. İ. Baqir (ə): “Həzrət Qaim (ə.f) qiyam etməz, məgər qorxu ilə dolu bir dövranda”.
2. Məscidlərin hidayətdən boşalması. Hz Peyğəmbər (s): “Həmin zamanın məscidləri yalnız abad və gözəldir. Hidayət azalar...”.
3. İnsan hissləri soyuyar. Hz Peyğəmbər (s): “O ruzigarda böyüklər əlinin altında olanlara və kiçiklərə rəhm etmirlər, qüvvətli zəifə rəhm etməz...
4. Əxlaq fəsadları artar. İmam Baqir (ə): “O zaman ki, kişilər özlərini qadınlara və qadınlar özlərini kişilərə bənzədərlər”.
5. Övladı az arzu etmək. Hz Peyğəmbər (s): “Qiyamət bərpa olmaz, o zamana qədər ki, beş övlad sahibi dörd övlad sahibi olmağını arzu edər..
6. Ani ölümlər. Hz Peyğəmbər (s): “Qiyamət bərpa olmaz o zamana qədər ki, ağ ölüm zahir olar”. Soruşurlar ki, ağ ölüm nədir? Buyurur: “Ani ölüm”...Mehdinin (ə.f) uzunömürlülüyü barədə necə dəyərləndirmək olar?

Mehdinin (ə.f) uzunömürlülüyü barədə necə dəyərləndirmək olar? Görəsən, bir insanın əsrlər boyu yaşaması mümkündürmü? Vədə verilən rəhbərin uzun ömür sürməsini qəbul eməklə deyə bilərikmi ki, onun yaşı hal-hazırda 1180 ilə çatmış və adi bir insan həyatından təqribən 14 dəfə artıq yaşamışdır?!
Bu sualın cavabında qeyd etməliyik ki, mümkünlük dedikdə, aşağıdakı üç mənadan birini başa düşürük:
1-Əməli cəhətdən mümkünlük;
2-Elmi cəhətdən mümkünlük;
3-Məntiqi və ya fəlsəfi cəhətdən mümkünlük;
Əməli mümkünlük dedikdə, məqsəd hər hansı bir işin həyata keçməsini elə bir şəkildə mümkün sanmaqdır ki, hamı tərəfindən qəbul edilə bilsin. Məsələn, okeanlara səfər edib onun dərinliklərinə daxil olmaq, aya səfər etmək və bu kimi digər işlər hal-hazırda əmələn mümkün olan işlər sırasındadır...İmam Zaman ağa (ə) Novruzda zühur edəcəkdir?

İmam Zaman ağa (ə) Novruzda zühur edəcəkdir? Novruz bayramı ilə İ. Zaman (ə.f) haqqında belə bir hədis mövcuddur ki, onu Məalla ibni Xənis nəql etmişdir! Məalla nəql edir ki, bir gün İmam Sadiqin (ə) yanına gəlmişdim və İmam (ə) mənə buyurdu: “Bilirsənmi ki, bu gün nə günüdür?”. Dedim: “O gündür ki, əcəmilər ona ehtiram qoyurlar”. İmam (ə) buyurdu: “Bu gün mühüm bir məsələ üçündür ki, sən bilmirsən”. Məalla mərifət əhli olduğu üçün soruşur: “Sizin bu barədə göstərişinizi eşitmək mənim üçün bütün düşmənlərimin ölməyindən və ya dostlarımın və əzizlərimin ölüb-dirilməyindən daha mühümdür”. İmam (ə) Novruz bayramını izah etməyə başlayır: “Novruz – o gündür ki, İbrahim Xəlil (ə) bütləri sındırdı. Novruz – o gündür ki, Peyğəmbər (s) tərəfdaşlarına Əmirəl-mömininlə (ə) beyət etməyi göstəriş verdi. O gündür ki, beyəti-saniyə, yəni Osmanın ölümündən sonra insanlar İmamla (ə) biyət etdilər. O gündür ki, bizim Məhdi (ə.f) onda zühur edəcəkdir. Allah Təala onu Dəccala qalib edəcəkdir. Əcəmilər bu günə hörmət edirlər, ancaq siz onun dəyərini bilmirsiniz”.İmam Zaman ağanın (ə.f) ata ilə bağlı alimə hansı tövsiyələri verdi?

İmam Zaman ağanın (ə.f) ata ilə bağlı alimə hansı tövsiyələri verdi?Seyyid Muhəmməd Musəvi Şeyx Baqirdən nəql edir. Onun qoca bir atası var idi ki, daima xidmətində durmaq üçün səy göstərirdi. Məgər çərşənbə günündə ki, Səhlə məscidinə gedər və gecəni orada ibadətlə məşğul olardı. Ancaq bir müddət sonra məscidə getməyi tərk etdi. Ondan bunun səbəbini soruşan zaman demişdi: “40 gün çərşənbə axşamı oraya getdim. 40-cı gecə təxirə düşdü. Günəş batan zaman yola düzəldim və yolun üçdə biri qalmışdı ki, mehtab yolumu işıqlandırdı. Bir nəfər ərəbi gördüm ki, ata minmişdi. Mənə tərəf gəlirdi. Ürəyimdə dedim ki, bu şəxs yəqin ki, quldurdur və məni soyacaqdır.
Mənə çatan kimi bədəvi ərəb ləhcəsi ilə danışmağa başladı: “Hara gedirsən?”. Dedim: “Səhlə məscidinə”. Dedi: “Sənin yanında yeməli bir şey vardırmı?”. Dedim: “Xeyr”. Buyurdu: “Əlini cibinə at”! Mən əlimi cibimə saldım və orada bir qədər kişmiş gördüm. Bu zaman mənə 3 dəfə bədəvi dildə buyurdu: “Sənə qoca atanı sifariş edirəm”. Bu sözləri dedi və gözümdən itdi...Imam Zamanın (ə.c) haqqında necə hədis nəql olunmuşdur?

Imam Zamanın (ə.c) haqqında necə hədis nəql olunmuşdur? İmam Zamanın (ə.c) barəsində hədislərin sayı külli ibarətdir:
1-Müsəlmanların İmamları 12 dir birincisi Əli ibn Əbi Talib (ə) və sonuncusu Məhdidir - 91 hədis bu ibarətlə gəlmişdir
2-İmamlar 12 dir onların 9-u İmam Hüseynin (ə) nəslindəndir. Doqquzuncusu Qaimdir. - 107 hədis.
3-Xilaskar Məhdi (ə.c) Peyğəmbərin (s) nəslindəndir. - 389 hədis.
4-Xilaskar Məhdi (ə.c) İmam Hüseynin (ə) nəslindəndir. -148 hədis.
5-Xilaskar Məhdi (ə.c) İmam Rizanın (ə) kötücəsidir - 95 hədis.
6-Xilaskar Məhdi (ə.c) İmam Cavadın (ə) nəticəsidir. -90 hədis.
7- Xilaskar Məhdi (ə.c)-nin atasının adı Həsəndir. - 148 hədis.
8-Xilaskar Məhdi (ə.c)-nin adı və künyəsi Hz. Peyğəmbərin (s) ad və künyəsi ilə eynidir. -47 hədis...İmam Zamanı (ə.c) görmək və ya onun yolu ilə addımlamaq dəyərlidir?

İmam Zamanı (ə.c) görmək və ya onun yolu ilə addımlamaq dəyərlidir? Mərhum Şeyx Məhəmmədtəqi Bəhluldan İmam Zamanı (ə.c) görmək üçün nə etmək lazım olduğunu soruşdular. Şeyx bunun cavabında dedi: “İmam Zamanı (ə.c) görmək şərt deyil. Unutmamalıyıq ki, o (İmam) daim bizi görür. Bir çoxları həzrət Əmirəlmöminin Əlini (ə) görmüşdü, ancaq ona düşmən kəsildi. Elə işlər görməliyik ki, onların diqqətini özümüzə cəlb edək. Bax, bunun dəyəri var!”Nə üçün həzrət Mehdi (ə) uşaq yaşında qeybə çəkildi?

Nə üçün həzrət Mehdi (ə) uşaq yaşında qeybə çəkildi? Cavab: Şübhəsiz ki, İmam Əsgəriyə (ə) qarşı siyasi təzyiqlər çox güclü idi. Həzrət Mehdini (ə) ciddi təhlükə gözlədiyindən İmam öz şiələri və səhabələrinə tapşırdı ki, ona aşkar salam da verməsinlər. (“Bihar”c-50, s. 369.) Bütün siyasi sıxıntılara rəğmən həzrət vəkalət qurumu müəyyənləşdirmişdi. O bu yolla həm xalqın problemlərini həll edir, həm də görüşlə bağlı çətinlikləri aradan qaldırırdı.
Belə bir həssas vaxtda həzrət Mehdi (ə) dünyaya gəldi. O, İmam Əsgəridən sonra Allahın yer üzündə höccəti idi. Həzrət Peyğəmbər (s) onun gəlişini və yer üzündə ədaləti bərpa edəcəyini vəd etmişdi. Həzrət Mehdi (ə), böyük qiyamın rəhbəri dövrünün xəlifələrindən kimsəyə beyət etməmişdi. Belə bir İmamın xalqın və zalım hakimlərin gözündən qeybə çəkilməsi təbii deyilmi?! Bununla belə, o xalq arasındadır, onlarla yanaşı yaşayır.İmam Zaman ağanın (ə.f) zahiri siması necədir?

İmam Zaman ağanın (ə.f) zahiri siması necədir? İmam Rza (ə) buyurur: “Qaim (ə.f) o kəsdir ki, qoca kişilərin yaşında və cavanların simasında qiyam edəcəkdir. O, güclüdür və əgər əlini dünyanın ən böyük ağacına uzatsa, onu yerindən qoparar. Əgər dağların arasında fəryad çəksə, qayalar aşağı tökülər”. Bir nəfər İmam Rzaya (ə) belə bir sual verir: “Sizin Qaimin (ə.f) zühur zamanı əlamətləri nə olacaqdır?”. Buyurur: “Əlaməti budur ki, qoca yaşlarındadır, ancaq görünüşü cavandır. Belə ki, baxan deyər ki, 40 yaşındadır və ondan da kiçikdir. O biri əlamət budur ki, gecə və gündüz keçməsinə baxmayaraq, qocalmaz, o zamana qədər ki, əcəli çatar”. İbrahim ibni Mehziyar İmam Zamanla (ə.f) görüşmək şərəfinə nail olmuşdur. O, belə bəyan edir: “O, yeniyetmə bir cavandır, nuranidir. Qaşları genişdir və burnu və üzü uzundur. Boyu ucadır və sanki çiyinləri parlayan ulduzdur. Sağ üzündə xalı vardır, gur və qara saçları qulağının üzərini örtür. Elə bir üzü var ki, heç bir göz onun kimi həyalısını və gözəlini görməmişdir”...İnsanlar nələrə inanmalıdırlar ki, yer və göy bərəkətlərini zahir etsin?

İnsanlar nələrə inanmalıdırlar ki, yer və göy bərəkətlərini zahir etsin? Allah Təala Qurani-Kərimdə buyurur: “Əgər şəhər və kəndlərin əhalisi iman gətirsəydilər və təqvalı olsaydılar, şübhəsiz göydən və yerdən onların üzünə bərəkətlər(in qapılarını) açardıq. Lakin onlar (Bizim ayələrimizi) təkzib etdilər. Belə olduqda onları əldə etdiklərinin cəzası olaraq yaxaladıq”. (“Əraf” 96). “Fərəc” duasında Allaha yerin və göyün bərəkətlərini bizdən əsirgədiyi üçün şikayət edir və deyirik: “Allahım! Bəla və müsibətlərimiz artmışdır. Çarəsizliyimiz aşkar olmuşdur. Ümidimiz naümid olmuşdur. Yer və göy rəhmətini bizdən götürmüşdür”. Bəli, qeyb əsrində İmamın (ə.f) uzaq olması insanların iman və təqvadan uzaqlaşmasına səbəb olmuşdur. Nəticədə isə təqvasızlıq sayəsində yerin və göyün zahiri və batini nemətlərindən məhrum olmuşuq. Yuxarıdakı ayəyə əsasən, əgər Əhli-Beyt (ə) davamçıları İmam Zamanlarına (ə.f) diqqət etsələr, onu öz yanlarında hiss etsələr və təqvalı olsalar, insanların bu imanı sayəsində yer və göy öz bərəkətini nazil edəcəkdir.İmam Zaman ağanın (ə.f) diqqətini necə cəlb edək?

İmam Zaman ağanın (ə.f) diqqətini necə cəlb edək? İmamın (ə.f) intizarında olan bir cəmiyyət, xalis və sağlam əmələ malik olan cəmiyyət olmalıdır. O cəmiyyət ki, fəsada düçar olar, İmamın (ə.f) zühuruna hazır olduğunu iddia edə bilməz. Alimlərdən biri deyir: Həzrət İ. Zaman (ə.f) üzünə mənə çevirib buyurur: “Ey əziz! Bu mənzərəni gördün? Buna görədir ki, biz sizin sorağınıza gəlirik. Lazım deyildir ki, əziyyət çəkəsən, sağlam əməlin olmalıdır. Gərək müsəlman olasan ki, səninlə həmkarlıq edim. Bu şəhərdə mən bu qocanı seçmişəm. Çünki dindardır və Allahı da tanıyır. Bu da verdiyi imtahanlardan biri idi. Bu qoca qarı bazarın əvvəlindən ehtiyacı olduğunu elan etmişdi. Onu ehtiyaclı görən zaman əlindəkini ucuz almaq istəyirdilər. Heç kəs ona üç dirhəm belə verməyə hazır deyildi. Ancaq bu kişi onu səkkiz dirhəmə aldı. Mən hər həftə onun sorağına gəlirəm. Onun halını soruşuram”. Bəli, İmamın (ə.f) diqqətini cəlb edən şey – ancaq saleh və xalis əməldir. Ona görə də hər bir müsəlman öz əməlinə diqqət etməli, ictimai və iqtisadi haqları düzgün yerinə yetirməlidir.
Öncəki
Sonrakı