[not-group=5] ----- [/not-group]Zühur üçün dua dilindədir, yoxsa qəlbən dua edirsən?

Zühur üçün dua dilindədir, yoxsa qəlbən dua edirsən?Ayətullah Ələvi Bürucerdi İmam Mehdinin (əc) zühurundan danışarkən buyurub: Həzrət Vəliyyi-Əsr (əc) bütün bəşəriyyət üçündür. Biz zühur hadisəsinə münasibətdə təkcə şiə cəmiyyətini görməməliyik. Zühura hamı hazırlaşmalıdır.
Digər tərəfdən İmam yox, biz qeybdəyik. Zülm, əsarət bizə tuşlanıb. Biz zühur üçün dua edirik. Qəlbən dua edirik, yoxsa dualar təkcə dilimizdədir?
İmamın qeybi onunla rabitənin kəsilməsi mənasına deyil. Belə olsaydı dualar mənasız olardı. Mən İmamla rabitə qura bilmirəmsə, bunun müqəssiri özüməm, özümdə nöqsan var. İmam isə aramızdadır...[not-group=5] ----- [/not-group]Axiruzzamanda tapılması çətin olanlar nələrdir?

Axiruzzamanda tapılması çətin olanlar nələrdir? - İmam Zamanın zühurunu mühəyya edən əsas amil zülmün yer üzünü bürüməsidir. Qiyamətə bir gün qalsa belə Allah o son günü uzadar ki Peyğəmbərin nəslindən və onun adını daşıyan Mehdi zühur edib, yer üzündə ədaləti doldursun. Ondan öncə dünya nizamı bir-birinə dəyməsə də ictimiayyətin nizamı aradan gedər və dəyərlərin əhəmiyyəti itər. O zaman insanlar öncəki nəsillərin əldə etdiklərinə həsrət qalacaqlar.
Hədislərin birində Peyğəmbər həmin zamanda tapılması çox çətin olacaq iki şeydən söz açır. Allahın Rəsulu buyurur: "Axiruzzamanda ən az tapılan etibar ediləsi qardaş və halal dirhəm olacaq" (Tuhəful-Üqul, hikmət-141)[not-group=5] ----- [/not-group]Peyğəmbər (s) və İmamlar (ə) axiruzzamanın hansı insanlarını mədh və tərif ediblər?

Peyğəmbər (s) və İmamlar (ə) axiruzzamanın hansı insanlarını mədh və tərif ediblər? Hz. Peyğəmbər (s) axirəzamanda çətinliklərdə imanını qoruyan möminləri görməyi istəyirdi! Allah Rəsulu (s) görün bu dövrun mömunlərini necə də gözəl vəsf edib: Ya Əli imanda, savabda insanların ən üstünü axiruzzaman insanlarıdır. Onlar peyğəmbərə əlləri yetışmədiyi halda ağ (kağız) üzərində qara yazilarla iman gətirərlər. (Mən la yəhzəruhul-fəqihu, c-4, səh-366)
“Allah Rəsulu (s) buyurdu: Allahım mənim qardaşlarımı mənə qovuşdur. Səhabələr dedilər biz sənin qardaşın deyilikmı? Peyğəmbər buyrdu: Xeyr siz mənim əshabımsız. Qardaşlarım axiruzzamanda yaşayan, məni görmədəm mənə iman gətirənlərdir” (Biharul-Ənvar, c-52, səh-124) Həqiqətən xoş olsun günahların aşkarda olduğu vaxtda, fitnələrin tüğyan elədiyi bir vaxtda imanını, qoruyanlara![not-group=5] ----- [/not-group]Zühur zamanı millətçilik olacaqmı?

Zühur zamanı millətçilik olacaqmı? Həzrət Mehdi (ə.f) zühur etdikdə heç bir milli və irqi ayrıseçkiliyə yol verilməyəcək. Bu müddəanın bir sıra dəlilləri var:
1. Həzrətin dəvəti İslam hökmlərinə əsaslanır və İslam hökmlərində isə nə milli, nə də ki irqi ayrıseçkiliyə yer yoxdur.
2. Həzrət Mehdinin (ə.f) dəvəti ümumbəşəridir. Belə bir dəvətdə milli və irqi ayrıseçkiliyə yol verilə bilməz.
3. Bir çox hədislərə əsasən, Həzrət Mehdinin (ə.f) hakimiyyəti ədalətə əsaslanacaq. Ədalət isə ayrıseçkiliyə ziddidir.[not-group=5] ----- [/not-group]Imam Zamana (ə.c) ilk beyət edən kim olacaq?

Imam Zamana (ə.c) ilk beyət edən kim olacaq? İmam Sadiq (ə) buyurur: “ Hz Qaim (ə.c) zühur edən zaman Allah Cəbrayil (ə) Əmini göndərəcəkdir ki, onun yanına gəlsin. Cəbrayil (ə) İsmayil həcərində Həzrətin yanına gələcək və deyəcəkdir: “İnsanları nəyə çağırırsan?” Həzrət Qaim (ə.f) öz dəvətini ona xəbər verəcəkdir. Cəbrayil (ə) deyəcəkdir: “Mən ilk şəxsəm ki, səninlə beyət edirəm. Əlini beyət üçün aç”. Bu zaman əlini Həzrətin əlinə qoyacaqdır. 310 nəfərdən çoxu onun yanına gələcək və beyət edəcəkdir. Məkkədə qalacaqdır ki, tərəfdaşları on min nəfərə çatsın. Sonra oradan Mədinəyə yollanacaqdır”...[not-group=5] ----- [/not-group]İmami-zamanın (ə) “böyük qeybəti” və “kiçik qeybəti” nə demədir?

İmami-zamanın (ə) “böyük qeybəti” və “kiçik qeybəti” nə demədir? Cavab: XII İmam Həzrət Mehdinin (ə) qeybə çəkildiyi, yəni insanlardan gizli qaldığı müddətə qeybət dövrü deyilir. Qeybət dövrü iki hissəyə bölünür. Kiçik qeybət dövrü hicri-qəməri 260-cı (miladi 874-cü il) ildən hicri-qəməri 329-cu (miladi 941-ci) ilə kimi davam etmişdir. Bu müddətdə Həzrət Mehdi (ə) insanlarla 4 nəfər naib vasitəsilə əlaqə saxlayırdı. Biri vəfat edərkən o biri onu əvəz edən naiblər İmamla şəxsən görüşür, insanların sual və istəklərini Ona təqdim edir, Onun yazılı və şifahi cavablarını camaata çatdırırdılar. 941-ci ildə dördüncü naibin vəfat etməsi ilə kiçik qeybət dövrü başa çatdı və böyük qeybət mərhələsi başlandı. Böyük qeybət dövründə İmam Mehdinin (ə) xüsusi təyin edilmiş naibləri yoxdur. Hər kəs naiblik iddiası ilə çıxış etsə, ona inanmağa vəzifəli deyilik.[not-group=5] ----- [/not-group]Hz. Məhdinin (ə.c) zühuru üçün deyilən qəti nişanələr hansılardır?

Hz. Məhdinin (ə.c) zühuru üçün deyilən qəti nişanələr hansılardır? Zühurun şərtləri dedikdə o şərtlər nəzərə tutulur ki, zühurun baş verməsi və ədalətin bərqərar olması ondan asılıdır. Zühurdan əvvəl bəzi hadisələr baş verəcəkdir ki, onun həyata keçəcəyinin nişanələridir. Bunlar 5 nişanədir. İmam Sadiq (ə) bu haqda buyurur: “Məhdinin (ə.f) zühurundan əvvəl 5 nişanə baş verəcəkdir: səma nəriltisi, yəmənlinin qiyamı, Bəyda diyarının yerə çökməsi, Süfyaninin qiyamı, zəkiyyə nəfsin qətl edilməsi”.
Bu hadisələr bir neçə ay dalbadal baş verəcəkdir. Bu hadisələrin hər biri intizarda olanların ürəyində ümid nurunu daha çox alovlandıracaqdır./Deyerler.[not-group=5] ----- [/not-group]Hz. Məhdinin (ə.c) qiyamı zamanı ona dəstək olacaq əsas 3 dəstə insanlar kimlərdir?

Hz. Məhdinin (ə.c)  qiyamı zamanı ona dəstək olacaq əsas 3 dəstə insanlar kimlərdir? İmam Zaman ağanın (ə.f) qiyamı zamanı üç dəstə yardım edəcəkdir: -Birinci dəstə. İmam Zaman ağanın (ə.f) ətrafında toplanıb ilk ona yardım edəcək kəslər – 313 nəfər xüsusi dostlarıdır ki, Həzrətin (ə.f) ordusuna rəhbərlik edəcəklər. İmam Cavad (ə): “Bədr səhabələrinin sayı qədər 313 nəfər səhabələr, Yer kürəsinin uzaq nöqtələrindən onun ətrafında hazır olacaqlar”.
-İkinci dəstə. On min nəfərlik ordudur ki, İmamın (ə.f) ən yaxın tərəfdaşlarından təşkil ediləcəkdir. Bu ordu toplanan kimi, İmamın (ə.f) qiyamı başlayacaqdır. İmam Cavad (ə): “On min kişidən ibarət olan əqd kamil olan kimi, Əziz və Cəlil Allahın izni ilə qiyam edəcəkdir”.
- Üçüncü dəstə. Zülmdən yorulmuş insan toplumudur ki, İmama (ə.f) yardım etmək üçün ona qoşulacaqlar. Hz Peyğəmbər (s): “Yer üzü nuru ilə aydınlanar və hökuməti dünyanın şərq və qərbinə çatar”...[not-group=5] ----- [/not-group]İmam Zaman ağa (ə.f.) harada yaşayır?

İmam Zaman ağa (ə.f.) harada yaşayır? İmamın (ə.f.) hər yerdə yaşayıb və hər şeydən xəbərdar olması cismi varlığına aid bir məsələ deyildir. Bəlkə bu, İmamın (ə.f.) elmidir ki, insanların halından və aləmdə baş verənlərdən xəbərdar olur. Bu, həmin qeyb elmidir ki, Allah Məsumlara (ə) əta etmişdir. Əgər İmam (ə.f.) buyurursa ki: “Bizim sizin halınızdan xəbərimiz var və sizin vəziyyətinizin heç bir şeyi bizdən gizli deyildir”, o deməkdir ki, burada onun elmi nəzərdə tutulur.
İmam (ə.f.) buyurur: “Biz zalımların evindən uzaqda sükunət edirik, Allah hökumətin Qasiqinlərin əlində olduğu müddətdə bunu bizə məsləhət görmüşdür. Ancaq sizin işlərinizdən agahıq. Sizin xəbərlərin hətta bir zərrəsi belə bizdən gizli deyildir”...[not-group=5] ----- [/not-group]Axıril-zamanın əlamətləri haqda İslam maarifində hansı hadisələrə işarə edilib?

Axıril-zamanın əlamətləri haqda İslam maarifində hansı hadisələrə işarə edilib? Axıril-zamanın əlamətləri:
1. Cəmiyyətdə qorxu artacaq. İ. Baqir (ə): “Həzrət Qaim (ə.f) qiyam etməz, məgər qorxu ilə dolu bir dövranda”.
2. Məscidlərin hidayətdən boşalması. Hz Peyğəmbər (s): “Həmin zamanın məscidləri yalnız abad və gözəldir. Hidayət azalar...”.
3. İnsan hissləri soyuyar. Hz Peyğəmbər (s): “O ruzigarda böyüklər əlinin altında olanlara və kiçiklərə rəhm etmirlər, qüvvətli zəifə rəhm etməz...
4. Əxlaq fəsadları artar. İmam Baqir (ə): “O zaman ki, kişilər özlərini qadınlara və qadınlar özlərini kişilərə bənzədərlər”.
5. Övladı az arzu etmək. Hz Peyğəmbər (s): “Qiyamət bərpa olmaz, o zamana qədər ki, beş övlad sahibi dörd övlad sahibi olmağını arzu edər..
6. Ani ölümlər. Hz Peyğəmbər (s): “Qiyamət bərpa olmaz o zamana qədər ki, ağ ölüm zahir olar”. Soruşurlar ki, ağ ölüm nədir? Buyurur: “Ani ölüm”...
Öncəki
Sonrakı
[group=5] [/group]