İstixarənın hansı növləri var? Necə edilir?

İstixarənın hansı növləri var? Necə edilir? İstixarə müstəhəb əməllərdəndir. Bu haqda İmam Sadiq (ə) buyurur: “İki rükət namaz qıl və Allahdan xeyir istə. Şübhəsiz ki, Allah onun üçün xeyir və yaxşılıq qərar verəcəkdir”. Həzrət (ə) başqa yerdə buyurur: “Allah Təala buyurur: Bəndəmin bədbəxtliyindəndir ki, bir iş görsün və Məndən xeyir istəməsin”.
İstixarə edilən şey Allahın bizə vacib buyurduğu və ya haram buyurduğu məsələlərlə bağlı olmamalıdır. İstixarə edən insanın zahiri və batini pak və pakizə olmalıdır. O kəsin ki, paltarı nəcis olar və batini şəklk-şübhə ilə dolu olar, istixarə etməyə layiq deyildir. İstixarənin növləri: 1. Qurani-Kərimlə istixarə etmək. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Nə zaman Qurani-Məciddən istixarə etmək istəsən, Bismilləhir-Rahmənir-Rahimdən sonra de: اللّهم إن كان فی قضائِكَ و قَدَرِكَ‏ ان تمنّ على شیعة ال محمّد صلّى اللّه علیه و آله بفرج ولیّك و حجّتك على خلقك فاخرج إلینا آیة من كتابك نستدلّ بها على ذلك Ondan sonra Quranı aç və 6 vərəq say və 7-ci vərəqin 6-cı sətri haqqında olanları düşün”...Namaza əhəmiyyətsiz yanaşmağın nəticələri hansılardır?

Namaza əhəmiyyətsiz yanaşmağın nəticələri hansılardır? Namaza əhəmiyyət vermək Allahın böyük mükafatları ilə nəticələndiyi kimi, namaza diqqətsiz yanaşmaq da bir çox ilahi əzabları insanlara nazil edir. Qurani-kərimdə namaza əhəmiyyətsiz yanaşmaığın bəlaları haqqında olan bir neçə ayəni diqqətinizə çatdırırıq.
Namaz qlmamaq insanın dünya və axirət həyatını çətinləşdirir. Allahı xatırlamaq, onu zikr etmək böyük səadətə səbəb olduğu kimi, Onu yaddan çıxartmaq, namaz və s. dini vacibatlara etinasız yanaşmaq da böyük ilahi əzabların nazil olmasına səbəb olur. Qurani-kərimdə oxuyuruq: “Hər kəs Mənim öyüd-nəsihətimdən (Qur’andan) üz döndərsə, güzəranı daralar (yaxud qəbir evində şiddətli əzaba düçar olar) və Biz qiyamət günü onu məhşərə kor olaraq gətirərik!”. (“Taha”, 124.)...Hz, Loğmanın (ə) övladına dünyada rahət yaşamaq üçün etdiyi 3 nəsihət nələr haqda olmuşdur?

Hz, Loğmanın (ə) övladına dünyada rahət yaşamaq üçün etdiyi 3 nəsihət nələr haqda olmuşdur? Bir gün Loğman oğluna deyir: Sənə üç nəsihət vermək istəyirəm!
1. Çalış həyatın boyu dünyanın ən ləzzətli yeməklərini yeyəsən.
2. Çalış dünyanın ən rahat yataqlarında yatasan.
3. Çalış dünyanın ən yaxşı saraylarında yaşayasan. -Loğmanın oğlu atasına ərz etdi bizim bunlara imkanımız yoxdur ki?!
Loğman deyir: Oğlum!
1. Gec və az yemək yesən, o yemək sənin üçün dünyanın ən ləzzətli yeməyi olar.
2. Çox çalışıb gec yatsan, yatdığın hər hansı bir yer sənin üçün dünyanın ən rahat yeri olar.
3. İnsanlarla mehriban davranıb onların qəlblərində özünə yer tapa bilsən, demək dünyanın ən gözəl evlərinə, saraylarına sahibsən.Namazların qəbul olmasını bilməyin sadə üsulubü necə əldə etmək olar?

Namazların qəbul olmasını bilməyin sadə üsulubü necə əldə etmək olar? İslaminSesi.info – Ayətullah Cavadi Amuli dərslərinin birində Əhzab surəsinin təfsirini edərkən deyib: "Əgər bir şəxs zöhr və əsr namazını qıldı və ta axşam azanına qədər günah etmədisə deməli namazı qəbul olubdur. Amma məsciddən çıxandan sonra bir günah edibsə deməli namazı qəbul olmayıb”
Bu həqiqət Quran ayələrində də gəlib. Allah taala buyurur ki, namaz insanı pis işlərdən çətindirməlidir. Amma namazlardan sonra insandan bir günah iş baş verirsə deməli az öncə onun qıldığı namaz deyilmiş, sadəcə əyilib, qaxmaqdan ibarət bir formal ibadət imiş.İmam Əli (ə) ardıcılları olan şiələrin gələcəyi haqda nə deyib?

İmam Əli (ə) ardıcılları olan şiələrin gələcəyi haqda nə deyib?İmam Əlinin(ə) şiələrin gələcəyi, onların bəzi çətin imtahanlarla üzbəüz qalacağı haqda maraqlı hədisini təqdim edirik: “Ey şiələr siz sevdiyinizə və arzu etdiyinizə bir-birinizin üzünə tüpürməyənə və bəzilərinizi yalançı adlandırmayana qədər, çata bilməyəcəksiniz. Yalnız gözdə qalan az sürmə və yeməyin içində qalan az bir duz kimi. Bu haqda sizə bir misal gətirim: Bu, bənzəyir anbarına buğda azuqəsi yığmış bir kişiyə. Həmin azuqə ki, onu küləyə verib, onu təmizləyib və yığıb. Bir müddətdən sonra gəlib görər ki, onun içində qurdalr və böcəklər var. O azuqəni çıxarar yenidən küləyə verib təmizləyib, yığar. Bir müddət sonra yenidən ona baş çəkər görər ki, içində bəzi böcəklər və qurdlar var. Yenidən onu çıxarıb təmizləyər və təmizi yerinə yığıb qapını bağlayar. Sonra yenidən baş çəkər həmin böcəkləri yenə görər. Öncə etdiyini o qədər təkrarlayar ki, yerdə cəmi bir tay buğda qalar. O azuqəyə böcək dəyməyib. Baxın sizlər də belə imtahana çəkiləcəksiniz və fitnələr sizi ələyəcək. O yerə qədər ki, sizdən yalnız kiçik bu qrup qalacaq. O qrup ki, fitnələr ona zərbə vura bilməz.”Əməllər necə batil olur? Nə edək ki, əməllərimiz heçə getməsin?

Əməllər necə batil olur? Nə edək ki, əməllərimiz heçə getməsin? "Ey iman gətirənlər Allaha itaət edin, Onun peyğəmbərinə itaət edin və öz əməllərinizi batil etməyin”. (“Muhəmməd (s)” 33). Ayə və hədislərdən belə nəticəyə gəlmək olur ki, bəzi əməllər insanın saleh əməllərini batil edir. Onlarla tanış olaq:
1. Ehtiyacı olanlara minnət qoymaq və onlara əziyyət vermək – infaqın savabını batil edər.
2. İlahi rəhbərlərə qarşı ədəbsizlik etmək – əməlləri batil edər.
3. Təkəbbür və həsəd əməlləri batil edər. İmam Sadiq (ə): “Həsəd yaxşılıqları məhv edər, necə ki, atəş odunu yandırar”.
4. Allaha şirk etmək. 5. Şirkin bir növü olan riya da əməlləri batil edər.
Hz Peyğəmbər (s): “Hər kim bir “Sübhənallah” deyər, onun üçün behiştdə ağac əkilər”. Bir nəfər deyir: “Deməli, bizim behiştdə çoxlu ağaclarımız vardır”. Həzrət (s) yuxarıdakı ayəni oxuyur və buyurur: “Ehtiyatlı olun və ondan sonra atəş göndərməyin ki, onları yandırsın”.Məsumlar yemək yeyən zaman hansı tövsiyələri əməl etməyi tapşırıblar?

İmam Əlidən (ə) yemək haqqında yeddi tövsiyə:
1. Yeməyə başladıqda Allahın adını çəkmək, Ey Kumeyl! Yemək yeyən zaman Allahın adını çək. Çünki, Onun adı ilə heç bir xəstəlik insana zərər yetirməz və Onun adında hər bir dərdin çarəsi var.
2. Başqaların təam vermək, Ey Kumeyl! Başqalarına təam ver və onları yedizdir. Bu işdə xəsislik göstərmə. Bu işinə görə Allah sənin mükafatını qat-qat artıq edər.
3. Yemək vaxtını uzatmaq, Ey Kumeyl! Süfrə kənarında oturarkən yemək yediyin vaxtı uzat ki, səninlə bir süfrə kənarında oturan süfrədə olanlar da kamil şəkildə bəhrələnə bilsin.
4. Yeməkdən sonra Allaha şükür etmək, Ey Kumeyl! Elə ki, yeməyini yeyib qurtardın sənə verdiyi nemətlərə görə Allaha şükür et. Şükür edərkən də elə səslə de ki, başqaları eşitsin və onlar da şükür etsin. Belə etsən sənin savabın daha da artıq olar...“Küfüv” nə deməkdir?

Cavab: Ərəb dilində küfüv – bənzər, tay mənasnı verir. Qurani-Kərimin İxlas (Qul huvəllah) surəsinin axırıncı ayəsində buyurulur: “Və ləm yəkun ləhu kufuvən əhəd”. (Onun heç bir tayı-bərabəri (bənzəri) yoxdur). Həmçinin, şəriətdə izdivacla bağlı kitablarda qeyd edilib ki, evlənən şəxslərin bir-birinə küfüv, yəni tay olmaları bəyənilən haldır. Yəni evlənən kişi ilə qadın iman, düşüncə, sosial təbəqə, savad və sairə baxımından bir-birinə uyğun olsalar, qurulan ailə daha möhkəm olar. Çünki ailə üzvləri bir-biri ilə ünsiyyətə qane olarlar. Amma əgər ortada ciddi fərqlər olsa, aralarındakı münasibətlər möhkəm olmaz və hətta ailənin dağılmaq ehtimalı yaranar.Qurani-Kərimin ən son nazil olan ayəsi hansıdır?

Cavab: Bu barədə alimlər arasında fikir ayrılıqları vardır. Bəzi rəvayətlərə görə, Peyğəmbərə ən son nazil olmuş ayə Bəqərə surəsinin 280-ci ayəsi olub. Bu ayə nazil olduqdan bir və ya üç həftə sonra Peyğəmbər dünyasını dəyişdi. Başqa rəvayətə görə, ən axırda nazil olmuş ayə Maidə surəsinin 3-cü ayəsidir. Həmin ayənin Peyğəmbərin son həcc ziyarəti zamanı, yəni həzrətin vəfatından təxminən iki ay əvvəl nazil olduğunu yazırlar. Bəzi mənbələrdə xəbər verilir ki, bu ayə vida həcci zamanı Mina vadisində nazil olub. Amma əksəriyyət təşkil edən rəvayətlər bu ayənin vida həccinin sonunda, Qədir-Xüm çölündə, Həzrət Peyğəmbər (s) İmam Əlini (ə) öz yerinə canişin təyin etdikdən sonra endiyini xəbər verir.İmam Sadiq (ə) din qarşısında vəzifələrimiz haqda nə buyurmuşdur?

İmam Sadiq (ə) buyuruğu bu gün bizə ünvanlamışdır. Dinə ciddi yanaşmalı, dini etiqadlarımız, əxlaqımız və əməllərimizə biganə yanaşmamalıyıq. Unutmaq olmaz ki, dini hökmlərin hər hansı yanlış izahatı başqalarını da doğru yoldan azdırır.
İmam Sadiq (ə) xalqın cəhalətdə olmasına bəzi dindarların əməllərini səbəb göstərir: «Ey Cündəb oğlu, qədim dövrdən cəhalətin bünövrəsi möhkəm olub, çünki dini oyuncağa çeviriblər». Allahın dinini oyuncaq hesab edənlər üçün dini vəzifələr adət-ənənə kimi qeyri-ciddi görünür. Onlar bu vəzifələri xalqı razı salacaq formada təfsir etməklə özlərinə müştəri yığırlar. Allahın dini qeyri-ilahi məqsədlər üçün istifadə edilir...
Öncəki
Sonrakı