Müsəlmanların savadsızlığının səbəbİ nədİr?


Sual: Həzrət Peyğəmbər xalqı ardıcıl şəkildə elm və biliyə dəvət etdiyi halda, savadsızlıqla mübarizə apardığı vəziyyətdə nə üçün müsəlmanlar bu qədər savadsızdırlar?


Seyİdlİk nə zamandan başlamışdır?


Sual: Seyidlik nə vaxtdan başlamışdır və bu zümrəyə uyğun adı kim qoymuşdur?


İslamın çoxarvadlılıq hökmündən suİ-İstİfadənİn qarşısını necə almaq olar?


Sual: Bilirik ki, cəmiyyətdə kişi-qadın tarazlığı pozulduqda, çoxarvadlılıq hökmünün müstəsna əhəmiyyəti var. Əlbəttə, bu hökmlə o zaman razılaşmaq olar ki, kişilər qadınlara münasibətdə ədalət və insafı gözləsinlər, evlənib-boşanma əyləncəyə çevrilməsin, qadının şəxsiyyəti qorunsun.
Amma dövrümüzdə bir çox müsəlmanlar coğrafi müsəlman olduğundan dini göstərişlərə biganə yanaşırlar. Belələri çoxarvadlılıq hökmündən də sui-istifadə edirlər. İslamın ictimai əhəmiyyətli bir hökmündən çirkin məqsədlə istifadə edənlərə qarşı hansı tədbirlər görülməlidir?


Nə üçün gənclər dİnİ məclİslərdən qaçırlar?


Sual: Bir çox gənclərin dini məclislərə maraq göstərməməsinin səbəbi nədir? Problem hansı yolla həll edilə bilər? Gənclərin diqqətini cəlb etmək üçün hansı metodlardan istifadə etmәk lаzımdır?


Bİr zaman tərəqqİ etmİş müsəlmanların bugünkü gerİlİyİnİn səbəbİ nədİr?


Sual: Nə üçün müsəlmanlar bir zaman sürətlə inkişaf etdilər? Bəs bugünkü geriliyin səbəbi nədir? Nə üçün bir zaman dünya mədəniyyətinin önündə gedən müsəlmanlar tənəzzülə uğramışlar?


Peyğəmbərİn merac səfərİnİn elmİ İzahı varmı?Nə üçün Allah-təala “Rəbbuş-Şİra”, yənİ Şİra (prosİon) ulduzunun Rəbbİ kİmİ tanıtdırır?


Sual: Quranda Allah-təala belə təqdim olunur: “Şira ulduzununda Rəbbi Odur. Belə bir sual yaranır ki Şira ulduzunun hansı xüsusiyyətləri onu önəmli etmişdir? Məgər Allah bütün ulduzların Rəbbi deyilmi?


Nə üçün Peyğəmbər öz səhabələri ilə məsləhətləşirdi?


Həzrət Peyğəmbər vəhy mənbəyi ilə əlaHəzrət Peyğəmbər elm və bilik, siyasət baxımından bütün yaradılmışlardan üstün olduğu halda, nə üçün ona göstəriş verilir ki, başqaları ilə məsləhətləşsin? Qurani-kərimdə oxuyuruq: “O kəslər ki... işlərini öz aralarında məsləhət-məşvərətlə görər...” Ayənin məqsədi nədir? qədə olduğu halda, hərbi və ictimai məsələlərdə öz səhabələri ilə məsləhətləşməsinə nə ehtiyac vardı?


Qİyamət günü günahkarlar sorğuya çəkİləcəkmİ?


Sual: “Ərrəhman” surəsində oxuyuruq: “O gün nə bir insan, nə bir cin günahı haqqında sorğu-sual olunmayacaq.” Hansı ki, Quranın bir çox başqa ayələrində günahkarların sorğu-suala çəkiləcəyi bildirilir. Həqiqət haradadır?


Doğrudanmı, mömİn az gülüb, çox ağlamalıdır?


Sual: Qurani kərimdə oxuyuruq: “Qazandıqları günahların cəzası olaraq, az gülüb, çox ağlasınar.” İslam dinində insana zərərli işlərə icazə verilmir. Məgər çox ağlamaq zərərli deyilmi? İkinci bir tərəfdən, gülüş və şadlıq insan sağlamlığı üçün çox faydalıdır. Nə üçün onun qarşısı alınır?


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter