Zİyarətİn fəlsəfəsİ nədİR?


Ziyarət - görüşmək, kiminsə görüşünə getmək deməkdir. Amma şiə məzhəbində ziyarət xüsusi mənada, dini şəxsiyyətlərin, dahilərin qəbirlərini görməyə getmək mənasındadır.


Mübahİlə günü hansı günə deyİlİr?


\"Ey Peyğəmbər, (İsanın Allahın qulu və peyğəmbəri olması barədə) sənə göndərilən elmdən sonra buna (İsanın əhvalatına) dair səninlə mübahisə edənlərə de: “Gəlin biz də oğlanlarımızı, siz də oğlanlarınızı; biz də qadınlarımızı, siz də qadınlarınızı; biz də özümüzü, siz də özünüzü (bura) çağıraq! Sonra (Allaha) dua edib yalançılara Allahın lənət etməsini diləyək!” .\"(1)


İslam dünyagörüşündə İnsan hansı məqama sahİbdİr?


İnsanın həqiqəti və mahiyyəti bir problem olaraq əsrlərlə mütəfəkkirlərin diqqətini özünə cəlb etmiş və onlardan öz həllini tələb etmişdir. Məsələ ilk baxışda olduqca sadə görünsə də, filosoflar tərəfindən bu sahədə yürüdülən fikirlərin bir-biri ilə nə dərəcədə ziddiyyət təşkil etdiyini nəzərə alsaq demək olar ki, insan adlı müəmmalı bir aləmin sirlərini kəşf etmək o qədər də asan deyildir.


Peyğəmbərlərİn çoxluğunun sİrrİ nədİr?


İnsan şüuru peyğəmbər və səmavi kitabların sayını təyin edə bilməz. Bu cür məsələləri məhz Quran yaxud hədislərin vasitəsilə təyin etmək mümkündür. Qurani-kərimdə təkid olunub ki, Allah taala hər ümmət üçün bir peyğəmbər göndərmişdir.


Ğüfeylə namazı haqda nə deyə bİlərsİnİz?


\"Ğüfeylə\" sözü ərəb dilində \"ğəflət\" (qəflət) sözünün kiçik anlamındadır, yəni, kiçik qəflət. İmam Sadiq (ə) öz ata-babası vasitəsilə Peyğəmbərdən (s) bu müstəhəb namaz haqqında belə nəql edir:


Nə üçün İbadət etməlİyİk?


Aləmin yaranışı və peyğəmbərlərin be’sətinin ibadət üçün olması ibadətin əhəmiyyətini lazımınca göstərir. Allah-təala buyurur: “Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün yaratdım!”


Zəkat digər ilahi dinlərdə mövcuddurmu?


1. Zəkat təkcə İslam dininə məxsus deyil. Əksinə, bundan öncəki dinlərdə də var idi. Zəkat (və namaz) bütün səma dinlərindəki müştərəklərdəndir.
Həzrət İsa (ə) beşikdə dilə gəldi və dedi: “O, mənə diri olduqca namaz qılıb zəkat verməyi tövsiyə buyurdu.”[1]


Zəkat verməməyİn təsİrlərİ


İmam Sadiq (ə) buyurub: “Quruda və dəryadakı malın heç biri, zəkatın verildiyi üçün tələf olmaz.”[1] O Həzrət (ə) digər bir hədisdə isə buyurur: “Öz malınızı zəkat verməklə sığortalayın. Əgər zəkatı verilmiş mal tələf olsa, mən ona zaminəm.”[2]


“Mənim səhabələrim ...” hədİsİ nə deyİR?


Sual: “Mənim səhabələrim ulduzlar kimidir, onların hansına iqtida etsəniz, hidayət olarsınız”! hədisi doğrudurmu?


Təvəlla və Təbərra NƏ deməkDİR?


Təvəlla ərəb lüğətində dostluq, məhəbbət, Təbərra isə dönmə, üz döndərmə, əl çəkmə, rədd etmə, imtina etmə, özünü saxlama və s. kimi mənalarda işlənir. Bu iki kəlmə dini termindir və İslam dininin əsas vaciblərindəndir. Mənası isə Allahın, Peyğəmbərin, Əhli-beytin və möminlərin dostlarını və istədiklərini sevmək və məhəbbət bəsləmək, onlara itaət etmək və onların düşmənlərindən üz çevirməkdir.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter