NAMAZ NECƏ ZAY OLUR?


NAMAZ NECƏ ZAY OLUR?Namazı sürətlə və narahat qılmaq onu zay edən amillərdəndir. Allah Təala Qurani-Kərimin \"Məryəm” surəsində peyğəmbərlərin (ə) silsilələrini bəyan etdikdən sonra onları tərifləmişdir. Onlar göz yaşları içində başlarını torpağa qoyur və Allah qarşısındakı bəndəliklərini təvazökarcasına etiraf edirlər.


Quranda HİCAB BƏRƏDƏ NƏ DEYİLİR?


Quranda HİCAB BƏRƏDƏ NƏ DEYİLİR?Allah-Taala Qurani-Kərimdə buyurur:
\"Mömin qadınlara de ki, (başqalarının ayıb yerləri və yad kişinin bədəni kimi baxılması haram olan şeylərlə qarşılaşanda) gözlərini yumsunlar və öz ayıb yerlərini (üz və əllərindən başqa bədənlərinin hər yerini yadların görməsindən) qorusunlar. Həmçinin öz zinət və bəzəklərini və onların yerlərini (baş, boyun, sinə, saç, biləklər, baldırlar və sairəni, naçarlıqdan öz-özlüyündə) görünən (üst paltarları, əl və üz kimi şeylər) istisna olmaqla, üzə çıxarmasınlar....


Quranın hansı sahədə bizdən gileylənir?


Quranın hansı sahədə bizdən gileylənir?\"Biri məni yanlış oxuyur, biri məni ğina kimi nəğmə ilə oxuyur. Biri məni qoluna bağlayır ki, ona xeyir gətirəcəyəm, ancaq dərk etmir və düşünmür. O birisi isə məni boynuna asır, sankı qızıldan bir xaçam”. \"(Həmin gün) Allahın peyğəmbəri deyəcəkdir: «Ey mənim Rəbbim! Həqiqətən mənim qövmüm (peyğəmbərliyin əvvəlindən dünyanın sonuna kimi) bu Quranı tərk etdi (və onun təlimlərini dərk etməkdən və ona əməl etməkdən üz döndərdi)». (\"Furqan” 30).


“Qədİr-Xum” Hədİsİndəkİ “Mövla” Sözü necə təfsİr olunur?


“Qədİr-Xum” Hədİsİndəkİ “Mövla” Sözü necə təfsİr olunur?Biz \"təvatür” həddində olan \"Qədir-Xum” hədisini qısa şəkildə bəyan etdik. Peyğəmbərin (s) bu hədisdə buyurduğu \"Mən hər kəsin mövlasıyamsa, Əli də onun mövlasıdır” kəlamı çox həqiqətləri aydınlaşdırır.Əhli-sünnə alimlərinin bir çoxu \"mövla” sözünü \"dost” mənasına təfsir etməyə çalışsalar da, müxtəlif dəlillər göstərir ki, hədisdə bəyan olunan \"mövla” sözü \"vəli”, \"başçı” və \"rəhbər” mənasını ifadə edir. ..


“ULİL-ƏMR” AYƏSİNDƏN MƏQSƏD KİMLƏRDİR?


“ULİL-ƏMR” AYƏSİNDƏN MƏQSƏD KİMLƏRDİR?\"Ey iman gətirənlər! Allaha, Peyğəmbərə və özünüzdən olan əmr sahiblərinə itaət edin.”
\"Ümumi İmamət və vilayət” bəhsində bu ayənin mənası və \"əmr sahibləri”nin kimlərə aid olması haqda geniş söz açdıq. Dediyimiz kimi, \"əmr sahibləri”nə mütləq itaətin Allahın Rəsuluna (s) itaətlə bir qeyd edilməsinin səbəbi budur ki, \"əmr sahibləri” Allahın Rəsulu (s) ilə bir səviyyədə olan kəslər, yəni o həzrətin məsum canişinləridir. Çünki məsumlardan başqalarına mütləq itaət düzgün deyildir.


BEHİŞTDƏ MƏİŞƏT ƏŞYALARI VARDIRMI?


BEHİŞTDƏ MƏİŞƏT ƏŞYALARI VARDIRMI?İbni Abbas nəql edir: \"Behişt nemətlərinin hamısı dünyadakılara bənzəyir. Gümüşdən düzəldilmiş büllur qablardan başqa. Dünyada ona bənzəyəni yoxdur”. Allah Təala buyurur: \"Və onların dövrəsində gümüş kasalar və büllur qədəhlər dolandırılacaqdır”. (\"İnsan” 15).


Gözəl valideyn olmaq üçün nə etməliyik?


Gözəl valideyn olmaq üçün nə etməliyik?Övlad sahibi olmağı qərar alan zaman həqiqətdə ağır bir məsuliyyət altına girdiyimizi boynumuza almalıyıq. Tərbiyə etmək - əslində təlim vermək deməkdir. Biz övladlarımıza tərbiyə verən zaman necə rəftar edəcəklərini onlara təlim veririk. Yəni, onlara qanunlara riayət etməyi öyrədirik. Bu onlarda təhlükəsizlik hissini gücləndirir. Uşaqlar xoşlayırlar ki, valideynləri həmişə onlardan razı olsun. Ailə uşağa bu diqqəti ayararsa, uşağın psixologiyası sağlam inkişaf edəcəkdir.


Şeytan kimdir və o, necə öləcəkdir?


Şeytan kimdir və o, necə öləcəkdir?Şeytanın iki mənası vardır. Biri həmin məlundir ki, cənnətdən qovulmuşdur. Bir mənası da şeytan dedikdə çirkin, alçaq və xəbis olan hər şey yada düşür. O şey ki, insana əziyyət verir və onu incidir, onu şeytan adlandırırlar.


İmam Rzaya (ə) niyə qərib deyirlər?


İmam Rzaya (ə) niyə qərib deyirlər?Ona görə də, vətənindən uzaq düşdüyünə və sürgün olduğu zamanlarda yar və yavəri olmadığına və məzlum halda şəhid edildiyinə görə İmam Rzanı (ə) qərib adlandırırlar. İmam Rzanın (ə) özündən özü haqqında belə hədis vardır: \"Hər kim qeybətimdə məzarımı ziyarət edərsə, Qiyamət günü üç dəfə fəryadına çataram. O yerin dəhşətindən ona nicat verərəm. O zaman ki, əməl dəftərini sağ və ya sol əlinə verəcəklər, Sirat zamanı, əməllərinin çəkildiyi zaman”.


Tövbə üçün zaman və məkan varmı?


Tövbə üçün zaman və məkan varmı?İlahi mehr və məhəbbətin ağuşuna qayıtmağın və günahdan peşman olmağın məkan və zamanı yoxdur. Çünki Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: \"Çoxlu istiğfar edin. Evlərinizdə, məclislərdə, süfrə başında, bazarda, get-gəl yollarında, harada olursunuzsa-olun (istğfar edin). Çünki siz Allahın bağışlanmasının nə zaman nazil olduğunu bilmirsiniz”.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter