İmam Hüseynin(ə) ziyarəti vacibdirmi?


İmam Hüseynin(ə) ziyarəti vacibdirmi?Çox az adam tapılar ki, İmam Hüseynin(ə) qəbrinin ziyarətinin savabının nə qədər çox olduğunu və nə qədər təkid olunduğunu eşitməsin. Amma barmaq sayı adam tapmaq olar ki, İmam Hüseynin(ə) ziyarətinin vacib olduğunu eşitsin. Halbuki bu barədə məzhəbimizin başçısı Hz.İmam Sadiqdən(ə) və başqa İmamlarımızdan(ə) hədislər mövcuddur ki, bir neçəsini qeyd edirik:


Qədr gecəsİ kİmİn üçündür?


Qədr gecəsİ kİmİn üçündür?Qədr gecəsi elə bir məqama malikdir ki, Quranın söylədiyi kimi dərk ediləsi deyildir. Əgər hər kimsə bu cür əzəmətli bir gecəni dərk edə bilirsə, deməli vəhylə əlaqəsi vardır...


Qəlbİ necə nuranİ etmək olar?


Qəlbİ necə nuranİ etmək olar?Allah-Təala bizləri fitri olaraq, pak yaratmışdır. Ancaq çox təəsüf ki, bizlər zaman keçdikcə yolumuzu azırıq. Qəlbimizin nuraniliyi get-gedə azalır. O yerə qədər ki, bu nur sönür və bizim insaniyyətimizdən heç bir şey qalmır. Bəzən bu zülmətdə fitri paklığımız cuşa gələr və bu zülmətə qarşı mübarizəyə qalxar. Bu zaman qəlbində təşviş və həyəcan hiss edərsən. Bu zaman qəlbimizə etdiyimiz bu pislikləri başa düşməyə başlayırıq. Görəsən nuranilik üçün başqa bir yol vardırmı?


Əhlİ-Beyt barədə Bİr Neçə Suala Cavab


Əhlİ-Beyt barədə Bİr Neçə Suala Cavab\"Təthir” ayəsinin təfsiri ilə əlaqədar İslamın məşhur mənbələrində nəql olunan rəvayətlər \"təvatür” həddinə çatdığından və bu Əhli-beyt İmamları üçün böyük fəzilət sayıldığından onların məzhəbinin də haqq olduğu üzə çıxır. Bəzi alimlər əl-ayağa düşərək, müxtəlif iradlara əl atmışlar. Bu iradlar daha çox bəhanəyə bənzəyir. ....


İmam Səccadın (ə) 23 gözəl və ali xisləti HANsılardır?


İmam Səccadın (ə) 23 gözəl və ali xisləti HANsılardır?Həmran ibn Əyn İmam Baqirdən (ə) İmam Cəfər Sadiq (ə) barədə onun gözəl və ali xislətlərindən iyirmi üçünü nəql etmişdir:
1. Həzrət (ə) gecə-gündüz min rükət namaz qılardı. Onun da Həzrət Əli (ə) kimi beş yüz xurma ağacı var idi ki, hər birinin altında iki rükət namaz qılardı.
2. Namaz halında olarkən rəngi dəyişərdi....


Qiyamət günü soruşulacaq əmanətlər!


Qiyamət günü soruşulacaq əmanətlər!Əmanətdarlıq, adil rəftar və ayrı-seçkilikdən uzaq olmaq - imanın nişanəsidir. Hədislərin birində oxuyuruq: \"İnsanların uzun rüku və səcdələrinə baxmayın, bəlkə onların düz danışmaqlarına və əmanətdarlıqlarına baxın”.


İnsanın yanında neçə mələk olur?


İnsanın yanında neçə mələk olur?Mələklər insanlar üçün bir qoruyucu məmurlardır. Kəəb deyir: \"Əgər Allah sizə mələklər təyin etməsəydi, pərilər sizi yeyəcəklərdə, içəcəklərdə rahat buraxmazdılar”. Peyğəmbərimiz (s) buyurardı: \"İnsanla bir yerdə bir neçə mələk vardır”. Həzrət (s) buyurur: \"Biri sağ tərəfdə olan nazir mələkdir, əgər yaxşı iş görsən onun on qatını yazarlar. ...


QURANDA QADINLAR bARƏDƏ NƏ DEYİLİR


QURANDA QADINLAR bARƏDƏ NƏ DEYİLİRAllah-təala Quranda qadınlar barəsində \"Nisa” adlı (\"Qadınlar” surəsi) bir surə nazil edib. Burada qadınların hüququ, evlənmə, iffət, idarəetmə, ailə saxlamaq və cəmiyyətin ilkin bünövrəsini yaxşı qurmaq, yəni ailə mühiti, ər-arvad və cəmiyyətin digər üzvlərinin bir-birləri qarşısında olan hüquq və vəzifələri barəsində qanunlara riayət etməyə aid lazımi hökmlər verilib. ...


Qurani-Kərim barəsində suallar


Qurani-Kərim barəsində suallarSual: Quranın neçə surəsi var və ayələrinin sayına görə ən böyük və ən kiçik surələr hansıdır?
Cavab: Quranın 114 surəsi var və ayələrinin sayına görə ən kiçik surə \"Bismillah”-ı ilə dörd ayəsi olan \"Kovsər” surəsi, ən böyük surə isə 286 ayədən ibarət olan \"Bəqərə” surəsidir.


NAMAZ NECƏ ZAY OLUR?


NAMAZ NECƏ ZAY OLUR?Namazı sürətlə və narahat qılmaq onu zay edən amillərdəndir. Allah Təala Qurani-Kərimin \"Məryəm” surəsində peyğəmbərlərin (ə) silsilələrini bəyan etdikdən sonra onları tərifləmişdir. Onlar göz yaşları içində başlarını torpağa qoyur və Allah qarşısındakı bəndəliklərini təvazökarcasına etiraf edirlər.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter