Yoqa məktəbİ nədİr?


Sual: Hindistanda və dünyanın başqa məntəqələrində Yoqa məktəbinin çoxlu tərəfdarları var. Bu məktəbin baxışı nədən ibarətdir?


Praqmatİzm nə deməkdİr?


Sual: Praqmatizmin əsasları nədir, onların fəlsəfi baxışı nədən ibarətdir?


Kamİl əxlaq sahİblərİnİn dİnə ehtİyacı varmı?


Sual: Bəzi ölkələrdə ictimai münasibətlər çox gözəl şəkildə qurulmuşdur. Onlar bir-birlərinin haqlarını pozmur, ədalətə riayət edir, xoş davranırlar. Belə ölkələrdə dinin nə rolu var?


Özünü qorumalı olan İnsanın canından keçməsİ nəyə əsaslanır?


Sual: Qeyd olunur ki, insanın bütün fəaliyyətləri onun maddi və mənəvi mənafelərinin qorunmasına yönəlmişdir. Bu da yoxsullara yardım, yetimin başına sığal çəkmək kimi işlərdə də insanın mənafeyi olur. İnsan imkansızlara məhəbbət göstərməklə öz ruhunu iztirabdan qurtarır. Demək, insanı fəaliyyətə sövq edən mənafedir. Necə olur ki, maddi və mənəvi mənafelər uğrunda çarpışan insan fədakarlıq göstərib, canından keçir?
İnsanın öz övladına məhəbbəti böyük fədakarlıq nümunəsidir. İnsan öz övladına xidmətdən ləzzət alır. Onunçün bu əziyyət çox şirindir. Məgər ananın bu sayaq nəvazişlərini fədakarlıq saymaq olarmı?


Başqa planetlərdə həyat varmı?


Sual: Başqa planetlərdə canlı həyat vardırmı? Əgər yerdən kənarda həyat vardırsa, mədəniyyət də vardırmı? Yoxsa mədəniyyət yalnız yer kürəsindədir? İslam alimləri bu barədə nə deyir?


İnsan mələkdən üstündürmü?


Sual: Deyirik ki, insan yaranmışların əşrəfidir. Bu o demək deyilmi ki, insan Allahın xəlq etdiyi ən kamil varlıqdır, hətta mələkdən də üstündür?


Yaxşı adamlar namaz qılmalıdırlarmı?


Sual: Quranda qeyd olunur ki, namaz insanı çirkin işlərdən çəkindirir. Əgər bir şəxs pis iş görmürsə, onun namaz qılmasına nə ehtiyac var?


Müsəlmanların savadsızlığının səbəbİ nədİr?


Sual: Həzrət Peyğəmbər xalqı ardıcıl şəkildə elm və biliyə dəvət etdiyi halda, savadsızlıqla mübarizə apardığı vəziyyətdə nə üçün müsəlmanlar bu qədər savadsızdırlar?


Seyİdlİk nə zamandan başlamışdır?


Sual: Seyidlik nə vaxtdan başlamışdır və bu zümrəyə uyğun adı kim qoymuşdur?


İslamın çoxarvadlılıq hökmündən suİ-İstİfadənİn qarşısını necə almaq olar?


Sual: Bilirik ki, cəmiyyətdə kişi-qadın tarazlığı pozulduqda, çoxarvadlılıq hökmünün müstəsna əhəmiyyəti var. Əlbəttə, bu hökmlə o zaman razılaşmaq olar ki, kişilər qadınlara münasibətdə ədalət və insafı gözləsinlər, evlənib-boşanma əyləncəyə çevrilməsin, qadının şəxsiyyəti qorunsun.
Amma dövrümüzdə bir çox müsəlmanlar coğrafi müsəlman olduğundan dini göstərişlərə biganə yanaşırlar. Belələri çoxarvadlılıq hökmündən də sui-istifadə edirlər. İslamın ictimai əhəmiyyətli bir hökmündən çirkin məqsədlə istifadə edənlərə qarşı hansı tədbirlər görülməlidir?


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter