Səhabənİn hörmətİ qorunmalıdırMI?


Deyirlər: Səhabələrin işini onların özlərinə buraxmaq lazımdır. Bu barədə rəy söyləmək böyüklər barəsində füzulluq etməkdir. Avam, xas adamlar barəsində ehtiyyat etməlidir.


GÜNAHIN BU DÜNYADAKI NƏTİCƏLƏRİ HAQQINDA QURANDA NƏ DEYİLİR?


Quranda günahın nəticələri haqqında onlarla ayə mövcuddur. Burada o ayələrdən bir neçəsini nəzərdən keçirək:
1. «Bəqərə» surəsinin 59-cu ayəsində oxuyuruq: فَاَنْزَلْنا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ «Zalımlara zülm etdikləri üçün göydən əzab nazil etdik».


Saqqalı qırxmağın hökmlərİ BARƏDƏ SORĞULARA CAVAB


Sual: Tüklərini saxlamağın vacib olduğu “aşağı çənə” dеdikdə məqsəd nədir? Yanaqlara da şamil olurmu?
Cavab: Bu məsələdə mе’yar camaat nəzərindən ona “saqqal saxlamaq” aid еdilə bilməsidir.


Öləndən sonra nə hala düşəcəyİnİzİ hec fİkİrləşmİsİnİz?


Basdırılmağımızla birlikdə bədəniniz həm, içindən həmdə çöldən gələn təsirlərlə sürətli bir parçalanma mərhələsinə girəcək.Vücudda oksigen qalmadığına görə bir müddət sonra mikroblar fəaliyyətə başlayaraq bədənə yayılacaq....


“HƏRƏM” NƏ DEMƏKDİR?


Allah-Taala Həzrət Adəm (əleyhissalam)-ı behiştdən xaric edərək onu Səfa dağına atdı. O zaman Adəm (əleyhissalam) özünü qaranlıq bir aləmdə hiss etdi. Allahın əmri ilə bir dürr Kəbənin yerində qərar tutdu. Bu dürrün ziyası (işığı) Məkkənin dağlarına yayıldı....


TƏKƏBBÜRLÜYƏ GƏTİRƏN ÜÇ SƏBƏB HANSILARDIR?


Alimlər təkəbbürün üç səbəbinin olduğunu göstərir. Bu üç səbəbdir ki, insanı təkəbbür etməyə, öz əli ilə həyatını yandırmasına, insanların ondan zəhləsinin getməsinə səbəb olur. Birinci səbəb budur ki, insan Allahı və ətrafındakı aləmi lazım olduğu kimi tanımır. ...


Ruhun bәdәnlә rаbİtәsi kəsİLƏ BİLƏRMİ?


Hәm ilаhi, hәm dә mаtеriаlist dünyаgörüşlәrindә ruhun bәdәnlә rаbitәsi hаqqındа müхtәlif nәzәriyyәlәr irәli sürülmüşdür. Mаtеriаlistlәrin әqidәsincә, ruh bütün hаllаrdа bәdәnә tаbеdir. Bеlә ki, cisim sаğlаm vә tәrаvәtlidirsә, ruh dа sаğlаm vә tәrаvәtlidir. Әksinә, cisim zәiflәdikdә ruh dа zәiflәmiş оlur....


QADINLARA HANSI İŞLƏR QADAĞANDIR?


Qadınların təbiəti, əxlaqi səciyyələri bəzi hallarda kişilərlə heç də bərabər olmayıb onların hərbiri digərinə nisbətən imtiyaza malikdir. Qadınlar analıq hissinə malik olduqlarına görə kişilərə nisbətən övladın qorunub-saxlanması, təlim-tərbiyə işlərində ön cərgədədirlər....


ŞAHMAT VƏ QUMAR ALƏTLƏRİNİN HÖKMLƏRİ NƏDİR?


Sual : Məktəblərin çoxunda şahmat oyununun gеniş yayıldığını nəzərə almaqla, şahmat oynamaq, yaxud onu öyrətmək üçün məşğələlər təşkil еtmək caizdirmi?
Cavab: Əgər mükəlləfin nəzərincə şahmat hal-hazırda qumar alətlərindən sayılmasa, hеç bir şərt еdilmədən şahmat oynamağın еybi yoxdur.


Kİşİlərİn qızıldan İstİfadə etməsİ düzgündürmü?


A) Qızıl və gümüş qablar:
B) Kişilərin qızıldan istifadə etməsi:


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter