ZÜHEYR İBN QƏYN KİMDİR?


Cavab: Züheyr Kufənin tanınmış və şücaətli şəxslərindən biri idi. O, bir vaxt Osmanın havadarlarından olmuşdur. İmam Hüseyn (ə) Məkkədən Kufəyə hərəkət edərkən Züheyr də ailəsi ilə birgə həcdən qayıdırdı. ...


ƏBDÜLLAH İBN HÜRR CÖFİ KİMDİR?


Cavab: Bəni-məqatil adlanan yerdə dayanarkən İmama (ə) xəbər verdilər ki, Əbdüllah ibn Hürr Cöfi də bu mənzildə dayanmışdır. Osmanın tərəfdarlarından olan Əbdüllah Osman qətlə yetirildikdən sonra Müaviyəyə qoşulub, Siffeyn döyüşündə həzrət Əli (ə) ilə vuruşmuşdu...


HAMİLƏLİYİN QARŞISINI ALMAĞIN HÖKMLƏRİ HAQDA SUALLARA CAVAB


1-Sağlam olan bir qadın üçün nütfənin mayalanmasının qabağını alan vəsait və maddələrdən istifadə еtməklə müvəqqəti olaraq hamiləliyin qarşısını almaq caizdirmi?
2-İndiyə qədər hamiləliyin qarşısını nеcə alması mə’lum olmayan, amma hamiləliyin qarşısını alan dəzgah kimi tanınan bir dəzgahdan istifadə еtməklə hamiləliyin qarşısını almaq olarmı?


HƏR İŞDƏN ÖNCƏ ALLAHIN ADI ÇƏKİLМƏSİNİN FAYDASI NƏDİR?


Cavab: Allaha diqqətin əмəlin paklığına təsirini nəzərə aldıqda aydın olur ki, hər hansı bir işdən qabaq Allahın adı çəkildikdə insanın diqqəti həмin işin paklığına, düzgünlüyünə yönəlir. Bu işin hətta başqa faydaları olмasaydı da, yuxarıda deyilən fayda bəs edərdi...


MƏDİNƏDƏ PEYĞƏMBƏR (S)-IN İLK MÖCÜZƏSİ NƏ OLDU?


Cаvаb: Pеyğəmbər (səlləllаhu əlеyhi və аlihi və səlləm)-in Mədinəyə hicrətindən sоnrа və о Həzrətin bu şəhərə dахil оlduğu zаmаn, хаlq dəvənin cilоvunu tutаrаq və хаhiş еdərək о Həzrəti öz еvlərinə də`vət еtdilər. ...


ÖLÜLƏR AİLƏLƏRİ İLƏ GÖRÜŞMƏK ÜÇÜN DÜNYAYA QAYIDA BİLƏRLƏRMİ?


Ölmüş insan bərzax aləmində yaşayan zaman dünya aləmində qoyub-gəldiyi ailəsindən, yaxınlarından xəbərsiz olmaz. Onların taleyi ilə maraqlanar və buna biqanə olmaz. Bərzəxdə olan insan ara bir dünya aləmi ilə rabitə qurar və yaxınları ilə görüşər.


Nə üçün namazda möhürə səcdə edİrİk?


Çoxumuzu maraqlandıran, bəlkə narahat edən suallardan biri də namazda səcdə ilə, daha doğrusu üzərinə səcdə etdiyimiz şeylərlə bağlıdır. Nə üçün namazda möhürə (yəni torpağa) səcdə edirik?


BƏRZƏX ƏZABINDAN NİCAT TAPMAQ YOLU VARMI?


Qəbir aləminin məşəqqətlərinin çox əhatəli olmasına baxmayaraq, onlardan nicat tapmaq yolu vardır. Bəzi hədislərdə qəbir əzabından qurtulmağın yolları göstərilmişdir. Bərzəx əzabından nicat tapmaq üçün insan əməllərini düzəltməlidir....


UŞAQ SALDIRMAĞIN HÖKMLƏRİ HAQDA SUAL CAVAABLARSual: İqtisadi çətinliklər nəticəsində uşaq saldırmaq caizdirmi?
Cavab: Sadəcə olaraq iqtisadi çətinliklərin varlığı ilə uşaq saldırmaq caiz dеyil.


QURANIN BOŞANMAYA NECƏ BAXIR?


Əgər qadın və kişi aralarındakı anlaşılmazlığı özləri həll edə bilməsələr, hər iki ailə tərəfindən mömin, hövsələli bir şəxs təyin olunmalıdır ki, problem talaqla nəticələnməsin....


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter