Qədr gecəsİnİn əməllərİ necədİr?


Qədr gecəsİnİn əməllərİ necədİr?Əhya saxlayan şəxsə aşağıdakı əməlləri yerinə yetirmək müstəhəbdir:
1) Qüsl etmək. Qüsl edərkən belə niyyət etməlidir: \"Əhya gecəsinin qüslünü edirəm qürbətən iləllah”. Bu qüslün böyük savabı vardır.
2) Səhərə qədər oyaq qalıb ibadətlə məşğul olmaq. Səhərə qədər oyaq qalıb ibadətlə məşğul olmağın mənası budur ki, insan Quranı qarşılayaraq deyir: \"İlahi, Sən bu gecə


Əlİ (ə) haqqında əhlİ-sünnət alİmlərİnİn kİtablarında nə deyİLİR?


Əlİ (ə) haqqında əhlİ-sünnət alİmlərİnİn kİtablarında nə deyİLİR?Əmirəl-möminin Əli (ə) –ın seçilən xüsusiyyətlərindən biri onun doğulduğu məkandır. Həzrət Adəmdən (ə) Həzrət Muhəmmədə (s) qədər heç bir peyğəmbər və vəsi bu böyük xüsusiyyətə sahib ola bilməmişdir. O, (ə) soy və yaradılışındakı nuraniyyət baxımından seçilmiş olduğu kimi, doğulduğu yer baxımından da seçilmişdir. O, (ə) bu mövzuda təkdir, Kəbədə doğulmuşdur.


Oruc başqa dİnlərdə də varmı?


Oruc başqa dİnlərdə də varmı?Xristianlıqda da oruc vacibdir. Xristianlıqda oruc kilsənin üçüncü əmridir. Quranın bildirdiyinə görə oruc xristianlara da vacib buyurulmuşdur. Xristianlıqda oruc və pəhriz etmək eyni anlamdadır. Orucun məqsədi günahların cəzasını bu dünyadan başlayaraq çəkməkdir. Incil oruca böyük önəm verir. Ancaq orucun vaxtları, onların qanunları xristiyan məzhəblərində fərqlidir...


İmam Hüseynin(ə) ziyarəti vacibdirmi?


İmam Hüseynin(ə) ziyarəti vacibdirmi?Çox az adam tapılar ki, İmam Hüseynin(ə) qəbrinin ziyarətinin savabının nə qədər çox olduğunu və nə qədər təkid olunduğunu eşitməsin. Amma barmaq sayı adam tapmaq olar ki, İmam Hüseynin(ə) ziyarətinin vacib olduğunu eşitsin. Halbuki bu barədə məzhəbimizin başçısı Hz.İmam Sadiqdən(ə) və başqa İmamlarımızdan(ə) hədislər mövcuddur ki, bir neçəsini qeyd edirik:


Qədr gecəsİ kİmİn üçündür?


Qədr gecəsİ kİmİn üçündür?Qədr gecəsi elə bir məqama malikdir ki, Quranın söylədiyi kimi dərk ediləsi deyildir. Əgər hər kimsə bu cür əzəmətli bir gecəni dərk edə bilirsə, deməli vəhylə əlaqəsi vardır...


Qəlbİ necə nuranİ etmək olar?


Qəlbİ necə nuranİ etmək olar?Allah-Təala bizləri fitri olaraq, pak yaratmışdır. Ancaq çox təəsüf ki, bizlər zaman keçdikcə yolumuzu azırıq. Qəlbimizin nuraniliyi get-gedə azalır. O yerə qədər ki, bu nur sönür və bizim insaniyyətimizdən heç bir şey qalmır. Bəzən bu zülmətdə fitri paklığımız cuşa gələr və bu zülmətə qarşı mübarizəyə qalxar. Bu zaman qəlbində təşviş və həyəcan hiss edərsən. Bu zaman qəlbimizə etdiyimiz bu pislikləri başa düşməyə başlayırıq. Görəsən nuranilik üçün başqa bir yol vardırmı?


Əhlİ-Beyt barədə Bİr Neçə Suala Cavab


Əhlİ-Beyt barədə Bİr Neçə Suala Cavab\"Təthir” ayəsinin təfsiri ilə əlaqədar İslamın məşhur mənbələrində nəql olunan rəvayətlər \"təvatür” həddinə çatdığından və bu Əhli-beyt İmamları üçün böyük fəzilət sayıldığından onların məzhəbinin də haqq olduğu üzə çıxır. Bəzi alimlər əl-ayağa düşərək, müxtəlif iradlara əl atmışlar. Bu iradlar daha çox bəhanəyə bənzəyir. ....


İmam Səccadın (ə) 23 gözəl və ali xisləti HANsılardır?


İmam Səccadın (ə) 23 gözəl və ali xisləti HANsılardır?Həmran ibn Əyn İmam Baqirdən (ə) İmam Cəfər Sadiq (ə) barədə onun gözəl və ali xislətlərindən iyirmi üçünü nəql etmişdir:
1. Həzrət (ə) gecə-gündüz min rükət namaz qılardı. Onun da Həzrət Əli (ə) kimi beş yüz xurma ağacı var idi ki, hər birinin altında iki rükət namaz qılardı.
2. Namaz halında olarkən rəngi dəyişərdi....


Qiyamət günü soruşulacaq əmanətlər!


Qiyamət günü soruşulacaq əmanətlər!Əmanətdarlıq, adil rəftar və ayrı-seçkilikdən uzaq olmaq - imanın nişanəsidir. Hədislərin birində oxuyuruq: \"İnsanların uzun rüku və səcdələrinə baxmayın, bəlkə onların düz danışmaqlarına və əmanətdarlıqlarına baxın”.


İnsanın yanında neçə mələk olur?


İnsanın yanında neçə mələk olur?Mələklər insanlar üçün bir qoruyucu məmurlardır. Kəəb deyir: \"Əgər Allah sizə mələklər təyin etməsəydi, pərilər sizi yeyəcəklərdə, içəcəklərdə rahat buraxmazdılar”. Peyğəmbərimiz (s) buyurardı: \"İnsanla bir yerdə bir neçə mələk vardır”. Həzrət (s) buyurur: \"Biri sağ tərəfdə olan nazir mələkdir, əgər yaxşı iş görsən onun on qatını yazarlar. ...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter