Nə üçün İbadət etməlİyİk?


Aləmin yaranışı və peyğəmbərlərin be’sətinin ibadət üçün olması ibadətin əhəmiyyətini lazımınca göstərir. Allah-təala buyurur: “Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün yaratdım!”


Zəkat digər ilahi dinlərdə mövcuddurmu?


1. Zəkat təkcə İslam dininə məxsus deyil. Əksinə, bundan öncəki dinlərdə də var idi. Zəkat (və namaz) bütün səma dinlərindəki müştərəklərdəndir.
Həzrət İsa (ə) beşikdə dilə gəldi və dedi: “O, mənə diri olduqca namaz qılıb zəkat verməyi tövsiyə buyurdu.”[1]


Zəkat verməməyİn təsİrlərİ


İmam Sadiq (ə) buyurub: “Quruda və dəryadakı malın heç biri, zəkatın verildiyi üçün tələf olmaz.”[1] O Həzrət (ə) digər bir hədisdə isə buyurur: “Öz malınızı zəkat verməklə sığortalayın. Əgər zəkatı verilmiş mal tələf olsa, mən ona zaminəm.”[2]


“Mənim səhabələrim ...” hədİsİ nə deyİR?


Sual: “Mənim səhabələrim ulduzlar kimidir, onların hansına iqtida etsəniz, hidayət olarsınız”! hədisi doğrudurmu?


Təvəlla və Təbərra NƏ deməkDİR?


Təvəlla ərəb lüğətində dostluq, məhəbbət, Təbərra isə dönmə, üz döndərmə, əl çəkmə, rədd etmə, imtina etmə, özünü saxlama və s. kimi mənalarda işlənir. Bu iki kəlmə dini termindir və İslam dininin əsas vaciblərindəndir. Mənası isə Allahın, Peyğəmbərin, Əhli-beytin və möminlərin dostlarını və istədiklərini sevmək və məhəbbət bəsləmək, onlara itaət etmək və onların düşmənlərindən üz çevirməkdir.


\"Qəlbİm təmİzdir deyənlər\"ə qəlbin təmizliyi kifayət edİrmİ?


O gün ki, malın və oğulların bir faydası olmayacaq. Yalnız (fəsadlı əqidələrdən və əxlaqdan) salamat (sağlam) bir qəlblə Allahın hüzuruna gələn kimsədən başqa. (Şüəra surəsi ayə 88-89)


Necə dost seçməlİYİK?


“Bir gün zalım öz əllərini didər və deyər: Ey kaş, Allahın peyğəmbəri getdiyi yolu gedəydim. Vay olsun mənə! Kaş filankəslə dostluq etməyəydim! Quran mənə gəlib çatdıqdan sonra, o məni Allahı yad etməkdən yayındırdı. Şeytan həmişə insanı yalqız qoyub gedəndir”. (Furqan surəsi, ayə 27-29)


Mövlud və şəhadət günlərİnİn qeyd edİlməsİ düzgübdürmü?


Quran Peyğəmbərə hörmət edənləri tərif edir:
\"Ona (O Peyğəmbərə) iman gətirən, hörmət edən, yardım göstərən və onunla (Onun peyğəmbərliyi sayəsində) endirilmiş nurun (Quranın) ardınca gedənlər − məhz onlar nicat tapanlardır.” /Əraf surəsi, 157-ci ayə/.


Qurani – Kərimə aid bu məlumatları bilirsiznizmi?


1. Bismillahsız olan surə tövbə surəsidir.
2. İki Bismillah olan surə Nəml surəsidir.
3. Quranın ərusu Ər-rəhman surəsidir.


İslam dini uşağı döyməyə icazə verirmi?


İslam dinində uşağı tərbiyə məqsədilə tənbeh etməyə icazə verilir. Ancaq əgər o həddə çatar ki, diyəsi vacib olar, haramdır. Yəni əgər bir valideyn uşağı elə vura ki, əti göyərər - bu əməl haram hökmündədir.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter