Öz eyblərİmizİ necə görə bİlərİk?


Özünü islah etmək - hər bir kəsin ilk vəzifəsidir. İmam Əlinin (ə) nəzərinə görə, ən aciz insan o insandır ki, özünü islah etməkdən gücsüz və aciz olar. O kəs ki, öz eyblərini görər, ancaq onu aradan qaldırmaq üçün heç bir iş görməzsə, özünə qarşı xeyirxah olmaz....


Ruhların bir-bİrİlə rabİtəsi varmı?


İmam Əli (ə) buyurur: “(Bərzəx aləmində) ölülər bir-birinin qonşularıdır, ancaq bir-birləri ilə ünsiyyət bağlamazlar. Elə dostlardır ki, bir-birini görməyə getməzlər. Tanışlıq əlaqələri aralarında gizlidir, qardaşlıq bağları qırılmışdır....


Quranın cahİllərlə davranma haqda tövsİyəsi necədİr?


Qurani-Kərimdə Allah-Təala buyurur: “Allah bəndələri o kəslərdir ki, cahillərlə qarşılaşdıqları zaman (cahillər onlara söz atdıqları zaman) onlarla yumşaq, gözəl rəftar edərlər”. Yəni hansısa bəyənilməmiş hərəkət etməzlər....


Ümmət üçün təhlükə haradandır?


«Dinimiz inanc əhlini daima içəridən olan təhükə, iman pərdəsi altında gizlənən ünsürlərin məkri barədə xəbərdar etmişdir. Həzrət Əlidən (ə) nəql edilən hədisdə buyrulur: «Mən öz ümmətim üçün mömin və müşrikdən qorxmuram, narahat deyiləm....


İnsana bütün dünyanı versələr belə axİrəti əvəz edə bİlərmİ?


Uzun arzular insana unutdura bilir ki, dünya axirətin əkin yeridir. Dünya bir nəqliyyat vasitəsidir, axirət isə – təyinat məntəqəsi. Kimsə təyinat məntəqəsini unudub, nəqliyyatdan ikiəlli yapışarmı?! Əsla! Axirətin bir əvəzi ola bilərmi? ...


ÜHÜD MÜHАRİBƏSİNDƏ NƏ BAŞ VERDİ?


Əbu Süfyаn Bədr mühаribəsindəki məğlubiyyəti yаddаn çıxаrа bilmirdi, çünki Məkkə əhаlisinin nəzərində onun hökumətinin nüfuzu zəifləmişdi. Həmçinin аrtıq Suriyа və digər bаzаrlаr Məkkə tаcirlərinin əlindən çıxmışdı. ..


ÖLÜMƏ HAZIR OLMAQ NƏ DEMƏKDİR?


Ölüm nədir? Zahirdə – bir fizioloji prosesdir ki, insan həyatının dayanması ilə səciyyələnir. Hamı qəbul edir ki, bir gün gedəcək. Amma gedəndə nə vəziyyətdə gedəcək? Əbədi həyata nə sifətdə daxil olacaq?


Əməl olunmayan İmanın dəyərİ varmı?


Quranda iman daim saleh əməllə yanışı xatırladılır. İmanla əməl iynə ilə sapın oxşarıdır. Sapsız iynə bir iş görə bilmədiyi kimi, əməlsiz iman da tə`sirsizdir. Qur`an buyurur: “Allahı sevirsinizsə, peyğəmbərə itaət edin.” (“Ali -İmran”, 31.)...


Allahın yalnız təqvalılardan əməl qəbul etməsİ adi və günahkar İnsanları ümİdsİzləşdİrmİrmİ?


Quran buyurur: “Allah yalnız təqva sahiblərindən (pəhrizkarlardan) qəbul edər.” (“Maidə”, 27.)


Bütün müsəlmanlar mömİndir, yoxsa müsəlmanla mömİn arasında fərq var?


“Nəsr” surəsinin ikinci ayəsində insanların dəstə-dəstə Allahın dininə daxil olduqları bildirilir. “Hucərat” surəsinin 14-cü ayəsində isə bəyan olunur ki, “hələ ki, iman sizin qəlbinizə daxil olmayıb.” Ayədən göründüyü kimi, insanların dinə daxil olması kifayət deyil və müsəlman olmaqla mö’min olmaq arasında fərq var....


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter