ÖLƏNLƏRİN NALƏSİNİ HEYVANLAR EŞİDƏ BİLİRMİ?


Bərzəx aləminin ne᾽mətləri kimi, əzabları, bəlaları da davamlıdır. Allaha pənah aparaq. Əgər bərzəx əzabına düçar olmuş bir şəxsin naləsi qulağımıza çatsa, dünya bəlaları nəzərimizdə heç olar....


QURANIN BORC VERMƏYƏ BAXIŞ NEC\"DIR&


Təğabun surəsində, mal-dövlətdən söhbət açıb onu fitnə kimi ünvanlaşdırdıqdan sonra buyurur:
\"Əgər Allaha (Allah yolunda) gözəl (könül xoşluğu ilə) borc versəniz, Allah sizin üçün onun əvəzini qat-qat artırar və sizi bağışlayar. Allah qədirbilən və həlimdir!(Təğabun-17) “ ...


DÜZ YOLDA HANSI PİSLİK GÖRMÜŞÜK Kİ, ƏYRİ YOL GEDƏK?!


Mö᾽min insan haqq mizanının doğru yolundan başqa yol getməz. Nə pislik görüb ki, qeyri-şər”i, əyri yol getsin?! Bu hicablı qadınların çılpaq rəqqasələrdən, qadınlardan nəyi əskikdir?! Elə fikirləşməyin ki, o çılpaqlar həyatdan daha çox ləzzət alırlar. Bilin ki, həqiqi ləzzətlər imanlı insanlarındır. ...


NƏ ÜÇÜN DƏSTƏMAZ ALDIQDA, AYAQLARI YUMAQ YOX, MƏSH ÇƏKMƏK LAZIMDIR?


Sual: Nə üçün Əhli-sünnə məzhəbinin ardıcılları dəstəmaz alarkən, ayaqlarını yuyur, Əhli-beyt məzhəbinin ardıcılları isə məsh cəkirlər?


QURAN KİMİ BİR SURƏ GƏTİRƏ BİLDİLƏRMİ?


Allahın buyurduğu “əgər bacarırsınızsa Quran kimi bir surə kətirin” mövzusunda tarixdən agah olmayan bəzi kəslər deyə bilərlər ki, “ola bilsin ki, bəzi ərəblər Quranın mislini gətirə bilərdilər. Amma bu aşkar olmamışdı yaxud gətirə bilirdilər, amma deməyə qorxurdular.”...


«İnşallah» kəlməsİnİn mənası nədİr?


“İnşallah” bütün işlərini Allahu təalanın diləməsinə həvalə etmək üçün deyilən sözdür. Allahu təalanın hüzurunda itaət edənlərdən olmaq üçün hər işdə inşallah demək lazımdır! Kainatda hər şey Allahın iradə və təqdiri ilə cərəyan edir. ...


Sİleyİ-rəhm nədİr?


Qohumluğun iki növü vardır:
1.nəsəbi (soy, nəsil). 2.səbəbi. Qan qohumluğuna nəsəbi qohumluq deyilir. Məsələn, ata, ana, bacı, qardaş, əmi, bibi, dayı, xala, baba, nənə və onların övladları nəsəbi qohumlardır. Səbəbi qohumluq isə nigah vasitəsilə əmələ gəlir. Məsələn, ərlə-arvad arasında hər iki tərəfin qohumluğu.


BƏRZƏX BEHİŞTİ “MÜTMƏİNNƏ NƏFS” ÜÇÜNDÜRMÜ?


Ümumiyyətlə, üç qisim nəfs zikr olunub:
1. “Mütməinnə (xatircəm) nəfs”...


«Nəhcül-Bəlağə» nədİr?


«Nəhc» yol və üslub, «bəlağə» isə sözü çatdırmaq mənasındadır. Ədəbiyyat terminolagiyasında «bəlağət, fəsahətli sözün şəraitə uyğun olması» deməkdir. ...


Bəs günahlar hansı ayda bağışlanacaq?


Bəs elə isə, ey Allah qonaqları! Ey Allah ayının İlahi qonaqları! Ey o kəslər ki, nəfəsləri \"sübhanaallah»dır, ey o kəslər ki, yuxuları bu ayda ibadətdir, ey o kəslər ki, bu ayı Rəbbləri ilə münacatla keçirirlər!...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter