TATUİROVKA ETMƏNİN HÖKMLƏRİ NƏDİR?


İslamda caiz olmayan və mərcəi-təqlidlərdən bəzilərinin haram sandığı əməllərdən biri də, Tatuirovkadır... Tatuirovkanın ziyanlarından bir hissəsinə işarə edirik.


Leylətul-məbİt hadİsəsİ hansı tarİxİ hadİsəyə deyİlİr?


İbn Əbil Hədid «Nəhcül Bəlağə»nin 240-cı xütbəsinin şərhində hicrət gecəsindəki hadisəni, yəni Mövla Əlinin(ə) Peyğəmbətin(s) yatağında yatması və Peyğəmbərin(s) Əbu Bəkrlə birlikdə müşriklərin əlindən xilas olması barəsində yazır:...


İmam Əlinin (ə) atası Əbu Talibin mömin olduğuna bir sübut varmı?


Əbu Talib əleyhissalamın mömin olduğuna sübutlar


«Əşəreyİ mübəşşərə» hədİsİ HANSI HƏDİSDİR?


İbn Quteybə Deynuri öz «Əl İmamə və əssiyasə» adı ilə məşhur olan xəlifələr tarixi kitabında heyrətli bir hadisəni nəql edir ki, xülasəsi budur:
«Fədək» hadisəsindən sonra iki şeyx (Əbu Bəkr və Ömər) Əlinin(ə) evinə gəldilər. Lakin bu dəfə yumşaq və sönmüş halda. Əbu Bəkr qabaqda gedirdi....


QOHUM EVLİLİYİ TƏHLÜKƏLİDİRMİ?


Qohumluqları çatan ər-arvadın evliliyi nəticəsində dünyaya gələn uşaqların şikəst olduğu proqnozunun mütəxəssis və bioloqlar tərəfi ndən əsassız olduğu açıqlanmışdır və belə bir işin zərərsiz olduğu vurğulanmışdır. Qohumlararası evliliyin zərərsiz olduğu sübut edilib. ...


Səhabənİn hörmətİ qorunmalıdırMI?


Deyirlər: Səhabələrin işini onların özlərinə buraxmaq lazımdır. Bu barədə rəy söyləmək böyüklər barəsində füzulluq etməkdir. Avam, xas adamlar barəsində ehtiyyat etməlidir.


GÜNAHIN BU DÜNYADAKI NƏTİCƏLƏRİ HAQQINDA QURANDA NƏ DEYİLİR?


Quranda günahın nəticələri haqqında onlarla ayə mövcuddur. Burada o ayələrdən bir neçəsini nəzərdən keçirək:
1. «Bəqərə» surəsinin 59-cu ayəsində oxuyuruq: فَاَنْزَلْنا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ «Zalımlara zülm etdikləri üçün göydən əzab nazil etdik».


Saqqalı qırxmağın hökmlərİ BARƏDƏ SORĞULARA CAVAB


Sual: Tüklərini saxlamağın vacib olduğu “aşağı çənə” dеdikdə məqsəd nədir? Yanaqlara da şamil olurmu?
Cavab: Bu məsələdə mе’yar camaat nəzərindən ona “saqqal saxlamaq” aid еdilə bilməsidir.


Öləndən sonra nə hala düşəcəyİnİzİ hec fİkİrləşmİsİnİz?


Basdırılmağımızla birlikdə bədəniniz həm, içindən həmdə çöldən gələn təsirlərlə sürətli bir parçalanma mərhələsinə girəcək.Vücudda oksigen qalmadığına görə bir müddət sonra mikroblar fəaliyyətə başlayaraq bədənə yayılacaq....


“HƏRƏM” NƏ DEMƏKDİR?


Allah-Taala Həzrət Adəm (əleyhissalam)-ı behiştdən xaric edərək onu Səfa dağına atdı. O zaman Adəm (əleyhissalam) özünü qaranlıq bir aləmdə hiss etdi. Allahın əmri ilə bir dürr Kəbənin yerində qərar tutdu. Bu dürrün ziyası (işığı) Məkkənin dağlarına yayıldı....


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter