Allahın razılığını qazanmaq üçün nə edək?


Həzrət İmam Cəfər Sadiq (ə) Peyğəmbərin (s) Həzrət Əliyə (ə) vəsiyyətlərində belə buyurduğunu nəql edir: \"Mənim ümmətimdən olan hər kəs Allahın razılığını qazanmaq üçün qırx hədis əzbərləsə, Allah Təala Qiyamət günü onu peyğəmbərlər, siddiqlər, şəhidlər və salehlərlə məhşur edər. Bunlar çox gözəl dostlardır”.


Zühuru tezləşdİrmək üçün nə edə bİlərİk?


ühuru tezləşdirmək üçün nə etmək olar? Bir yerdə əyləşib heç bir iş görməmək - zühur üçün heç bir zaman zəminə yaratmaz. Gəlin cəmiyyətdə olan fəsadı aradan qaldırmağa çalışaq. Cəmiyyəti İmama (ə.f) yardıma çağıraq və hər bir insan öz nəfsini islah etməyə səy göstərsin.


Ruhİ rahatlığa çatmaq üçün nə edək?


Ruhi rahatlıq əldə etmək - insan həyatının mühüm hədəflərindəndir. Üç mühüm yol vardır ki, əgər onunla irəliləsək, çətinliklər qarşısında müqavimətimiz daha güclü olar.


İlahİ İmtahandan necə əla qİymət almaq olar?


Əgər insan İlahi imtahan qarşısında qalarsa, bu imtahandan əla qiymət almaq üçün nə etməlidir?
İmam Əli (ə) “Nəhcul-bəlağə” kitabında dünyanı imtahan yeri və məkanı kimi tanıdır və buyurur: “Həqiqətən Sübhan Allah buyurur: “Agah olun ki, həqiqətən sizin mal-dövlətiniz və övladlarınız fitnədirlər”.


Ən pİs və ən yaxşı məxluqlar kİmlərdİr?


“Şübhəsiz, kitab əhlindən (İslama qarşı çıxıb) kafir olanların və müşriklərin yeri Cəhənnəm odudur. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Onlar yaradılmışların ən pisidir. Şübhəsiz, iman gətirib və saleh iş görənlər isə yaradılmışların ən yaxşılarıdırlar”. (“Bəyyinə” 6-7).


Qəbİr öz sahİbİnə nə deyİr?


Mömin bəndə qəbirə daxil olan zaman qəbiri ona deyər: “Mərhəba! Xoş gəlmisən. Allaha and olsun ki, mən səni sevdim. Mənim üzərimdəki torpaqda yol getdiyin vaxtdan, indi ki, qarnımdasan, səni daha çox sevdim”.


Qəlb genİşlİyİnə necə naİl olmaq olar?


Mömin insan məsciddə olan zaman suda üzən balığa bənzəyir. Onunla qidalanır, sevincli və şaddır. Ancaq münafiq şəxs məcsiddə olan zaman suya düşmüş siçana bənzəyir. Əl-ayaq çalır ki, sudan çıxa bilsin. Çünki möminin sinəsi genişdir, ancaq münafiqin sinəsi dar.


Hansı peyğəmbər (ə) behİştə axırıncı daxİl olacaq?


Allahın bəzi insanlara əta etdiyi nemətlərdən biri mal-dövlətdir. Bu mal-dövlət axirətdə ona əzab gətirə bilər. Hər bir insan bu sərvəti müxtəlif yollarda xərcləyə bilər. Bunu bilməliyik ki, bir gün gələcəkdir ki, Allah Təala həmin sərvətin hesabını bizdən alacaqdır.


İmam Zaman ağanın (ə) İlahİ peyğəmbərlərə (ə) bənzərlİyİ hansı cəhətə görədİR?


İmam Sadiq (ə) buyurur: “O zaman ki, biizm Qaim (ə) Kəbə evinə söykənər, deyər: “Ey insanlar! O kəs ki, Adəmi və Şisi görmək istəyir, bilsin ki, mən Adəm və Şisəm. Hər kim Nuhu və oğlu Samı görmək istəyirsə, bilsin ki, mən həmin Nuh və Saməm. Hər şəxs ki, İbrahim və İsmayili görmək istəyir, bilsin ki, mən həmin İbrahim və İsmayiləm. Hər kim istəyir Musa və Yuşəni görsün, mən həmin Musa və Yuşəyəm.


İMAM ZAMAN AĞANIN (ə.f.) QEYBİNİN SƏBƏBİ NƏDİR?


İmam Zaman ağa (ə.f.) nə səbəbə görə nəzərdən gizlidir və qeyb zamanı onunla rabitə yaradan kimsə varmı?
Cavab: İmam Zaman ağanın (ə.f.) qeyb zamanının həqiqi və əsl səbəbini bəyan etmək çətin məsələdir. Qeyb haqqında həm tarixi və həm də psixoloji nəzərə malik olmaq olar.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter