QURANDA «ƏBD» SÖZÜ HANSI MƏNALARDA İŞLƏNMİŞDİR?


«Əbd» sözü, Quranda iki mənada gəlmişdir.
Birinci, bəndə, qul və məmluk. Necə ki, Allah-taala buyurur:
«Öldürülənlərdə sizin üçün qisas almaq hökmü qərara alındı. Azad şəxsi azad şəxsin, qulu qulun, qadını qadının əvəzində.» [Bəqərə-178]
Başqa surədə buyurur:


AİLƏDƏ KİŞİNİN ÜZӘRİNӘ DÜŞӘN VӘZİFӘLӘR NƏDİR?


Qadının üzərinə müəyyən vəzifələr düşdüyü kimi, ailə qurduqdan sonra kişinin üzərinə yerinə yetirməsi zəruri olan bəzi maddi və mənəvi vəzifələr də düşür. Peyğəmbərdən (s) nəql olunmuş hədisdə qadının hüququ barədə deyilir:


ӘRİN АRVАD QАRŞISINDА VӘZİFӘLӘRİ NƏDİR?


“О, Аllаhdır ki, sizi vаhid bir vücuddаn yаrаtdı. Vә оndаn qаdını müqәddәr еtdi ki, qаdınlа аrаm оlа.”
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَي اَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً


QURANIN HӘSӘDӘ OLAN BAXIŞI NECƏDİR?


1. «[Ya Peyğəmbər!] De ki: Pənah aparıram sübhün Rəbbinə!
2. Yaratdıqlarının [insanların, cinlərin, vəhşi heyvanların] şərindən;
t onlara bəlli olduqdan sonra belə, təbiətlərindəki həsəd [paxıllıq] üzündən sizi, iman gətirmiş olduğunuz halda, yenidən küfrə sövq etmək istərlər...»


FİTRƏT NƏDİR?


Fitrət xüsusi bir xilqət olaraq insanın əsl sərmayəsi sayılır, Allah tərəfindən bu misilsiz və böyük nemət insana verilərək onu həmişə qorumaq və hifz etmək tapşırılmışdır....


KAMİL İNSAN KİMDİR?


Hər bir mömində bu üç xislətin olması zəruridir: Allahın başqalarının eyiblərini örtməsindən ibrət alıb başqalarının eyiblərini örtmək; Peyğəmbərə iqtida edib insanlarla mehriban davranmaq; Məsum İmamları özü üçün örnək qərar verərək müsibət və bəlaların qarşısında səbrli olmaq....


Quranda Mələklərİn məqаmı haqda nə deyİlİr


Qur\'аni-kərimdə mələklər dəfələrlə təriflənir və оnlаr еhtirаm və kərаmətlə yаd еdilir. Аllаh-təаlа mələklərin məqаmını çох ucа tutur. Оnlаrın dəyər və dərəcəsi о qədər yüksəkdir ki, Аllаh оnlаrı çох tərifləyir və əzizləyir. Mələklər Tаnrı nəzərində möhtərəm və kərаmətli bəndələr kimi dəyərlidir.


QURAN BAXIMINDAN QADININ MƏHRƏMLƏRİ KİMLƏRDİR?


Hidayət və səadət qaynağı, dünya və axirət xeyrinin qarantı olan Allah kitabı qadına məhrəm olanları bir ayədə tanıtdırır. Bununla da qadınlara kimin qarşısında azad, kimin qarşısında isə zinətlərini örtməli olduqlarını aydınlaşdırır:


QURANIN YALANA OLAN BAXIŞI NECƏDİR?


Bir qədər əvvəl qeyd etdik ki, Quranın bir çox ayələrində yalan və onun müxtəlif yönləri haqda söhbət açılmış və insanın bu mənfi xüsusiyyəti tərk etməsinə təkid olunmuşdur. Biz onlardan bir neçəsinə işarə edirik:


QURAN VƏ ƏHLI-BEYTIN YAXINLIĞI NECƏ TƏSƏVVÜR OLUNUR?


Şübhəsiz ki, Quran və itrət bəşəriyyətin hidayəti və haqqa çatması üçün Allah-təalanın açdığı bir qapıdır. Bu iki mənbədə hidayətdən əlavə, insanın ömür boyu ehtiyac duyduğu həqiqətlər bəyan olunmuşdur. ...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter