Ağlın kamİl olmasının nİşanəsİ nədİr?


Kamil İslam dini insana xəlq aləmində çox böyük əhəmiyyət və dəyər verir. Onun üstün xüsusiyyəti kimi ağlı göstərmişdir. Belə ki, səadəti təfəkkürdə, bədbəxtliyi bunun əksində bilir.


Günahkarın axİrətdə nİyə bəhanəsi yoxdur?


İmam Əli (ə) buyurur: “İnsan gərək nəsihəti qəbul etsin. Qiyamət çatmamışdan əvvəl dindar olsun. Günlərin qısalığını düşünsün. Bu dünyada az qalacağına nəzər salsın və onu daha yaxşı mənzilə dəyişdirməsin. Xoş olsun o insana ki, qəlbi salimdir. Hidayət edən Allaha itaət edər və şeytandan uzaq olar. İlahi insanların yol göstərməsi nəticəsində salamata çatar, Hidayət edəninə itaət edər, qapılar bağlanmamış və vasitələr kəsilməmiş xilas yoluna tələsər...


Qeybdə olmaq nə deməkdİr?


Allah Təala bəşərin ilk günlərindən indiyə qədər insanları hidayət etmək üçün hədəfli bir proqrama malik olmuşdur. O, peyğəmbərləri və səma kitablarını göndərərək, bu proqramına başlamışdı. İslam Peyğəmbərinin (s) besətindən sonra səma kitablarının sonuncusu nazil oldu. Ancaq Peyğəmbərdən (s) sonra İlahi risaləti on iki İmam (ə) davam etdirməyə başladı. Ona görə də İmam (ə) təyin etməyin hədəfi insanları hidayət etmək və İslam ümmətinin rəhbərliyidir. Bəs qeybətdə olan İmam (ə) öz ümmətinə necə rəhbəlik edə bilər? İmamın (ə) məsuliyyətlərini kim icra edir?


Kərbəla torpağının neçə dərəcəsİ var?


Kərbəla torpağının beş dərəcəsi vardır. Birinci dərəcəsi su və torpaqdandır. Başqa torpaqlara bənzəyir ki, orada ağaclar və bitkilər vardır və əkinçilik edili
İkinci dərəcəsi feyz və rəhmətdir. Bu yerin türbətinin çox böyük fəziləti vardır və bütün aləm onun bu feyzindən bərhələnə bilərlər. Bu yerin türbəti başqa İmamların (ə) hərəmlərinin torpağından daha fəzilətlidir.


Aİlədə davamlı münasİbətlər üçün nə etməlİ?


Elə bir ər-arvad yoxdur ki, tamamilə bir-birinə uyğun gəlsin. Mühüm odur ki, onlar bir-birinə yaxınlaşmaq üçün addım atsınlar.
Həyat yoldaşı ilə səmimi, məntiqli və yaxşı münasibətdə olmaq üçün bunu ancaq arzulamaq kifayət deyildir. Əslində bu münasibətlərə çatmaq üçün çalışmaq lazımdır.Allah Təala nə zaman qəzəblənir?


Qurani-Kərimə əsasən, Allah fəzl və rəhmət sahibidir. “Əgər səni təkzib etsələr, de: «Sizin Rəbbiniz geniş rəhmət sahibidir (buna görə də sizə möhlət verir) və Onun əzabı günahkar dəstədən əsla dəf edilməz». (“Ənam” 147).


Yatmaqdan öncə hansı surələrİ oxuyaq?


Yatağa getməmişdən qabaq Quran tilavət etmək qəlbə rahatlıq gətirər. Hədislərdə də bəzi surələrin yatmazdan əvvəl tilavət edilməsi tövsiyə edilmişdir.
Həzrət Peyğəmbərdən (s) nəql edilən hədisdə oxuyuruq ki, Peyğəmbər (s) də bu cür edərmiş və yatmamışdan qabaq “Musbihat”ı oxuyarmış. Bəzi təfsirçilər bu surənin “Həşr” surəsi olduğunu ehtimal verirlər. Ancaq bu, təsdiq edilməmişdir.


Məhərrəm əhlİ olmaq – nə deməkdİr?


Atalarımızdan və balarımızdan eşitmişik ki, qədim zamanlarda Məhərrəm ayını daha yaxşı dərk etmək üçün bu aya 40 gün qalmış əzadarlıq saxlayır və günahı tərk edərdilər. Aşura ziyarətini oxuyaraq, bu aya hazırlaşırdılar.


Nİyə İmam Hüseyn (ə) yaddan çıxmır?


İmam Hüseynin (ə) həyat tarixi, bəşər tarixində ən çox iz buraxan bir hadisə idi. Bu, elə bir hadisədir ki, indiyə qədər də səs-sədası əzadarlıq mərasimlərinin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Burada maraqlısı budur ki, təhrikedici bir qüvvə yoxdur, ancaq pak dini və insani sevgidən qaynaqlanır. Bu böyük mərasimlərin səbəbi bu hadisəni əziz tutmaqdır. Heç bir təbliğata ehtiyacı yoxdur.


İnsan nİyə Allahdan uzaq düşür?


Allah Təala buyurur: “Cin və insanları yalnız Mənə ibadət etmələri üçün yaratmışam”. (“Zariyat” 56).
Allahın istədiyi bəndə olmaq üçün vacibatların rolu böyükdür. Ən mühüm amil budur ki, insan dinə uyğun gəlməyən istəklərindən keçir. Allahın iradə və istəyini özünə hakim edir. Xüsusilə də vacibatlarda, haramı tərk etməkdə. İnsan əgər günahı tərk edərsə, istədiyi məqama çata bilər.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter