Allahı tanımaqda “Sİddİqİn” sübutunun mənası nədİr?


“Siddiq” sözü “sadiq” (düz danışan) sözünün mübaliğə (hiperbolik) formasıdır. Bu söz Allah və Onun məxluqları ilə olan əhd-peymanda doğruluq mənası bildirir.(Təliqə bər şərhi-hikmət, səh.488-497)...


Orucu qəbul etdİrməyən nədİr?


Mübarək aydayıq. Nemətlərlə dolu bir süfrənin kənarındayıq. Sadəcə əlimizi bu süfrəyə uzadıb, bu mənəviyyat ziyafətindən öz payımızı apara bilərik. Amma diqqətli olmalıyıq ki, bəzi əməllər qoymur bizi bu süfrədən bir şey götürməyə. Buraya ilk növbədə, insanlara zülm etmək aiddir....


QURAN AYƏLƏRİNDƏ İMAN MƏSƏLƏSİ NECƏ İZAH OLUNUR?


Həqiqi imanın ünvanını öyrənməyən insan gec-tez səhvə düçar olacaqdır. Həqiqi imanı tanımaq üçün Qur`an ayələrinə müraciət edək. “Bəqərə” surəsinin 177-ci ayəsində buyurulur:...


HƏZRƏT ƏLİ (Ə) HAQQINDA QURAN AYƏLƏRİ VARMI?


1. «Təbliğ» ayəsi: «Ya Peyğəmbər, Rəbbin tərəfindən sənə nazil olanı bəyan et. Əgər etməsən, Allahın risalətini yerinə yetirməmiş olarsan. Allah səni insanlardan qoruyacaq. Allah kafir camaatı düz yola yönəltməz».(Maidə-67) ....


MÜNƏCCIMLƏRIN SÖZÜ ETIBARLIDIRMI?!


Deməli, nücum elminin həqiqət olması və peyğəmbərlərin (ə) elmindən sayılması şübhəsizdir. Məsum olmayan və bu elmi öyrənmiş münəccimlərin sözünə etina edib onların gələcək proqnozlarını qəbul etmək olarmı?! .....


HƏYAT ÖLÜM-DİRİM MÜBARİZƏSİDİRMİ?


Bizim aramızda da bilmədən və özümüzdən asılı olmayaraq həmin sözlərdən yayılıb. Məsələn, «həyat ölüm-dirim mübarizəsidir» kimi bəzi ifadələr işlədirik. Amma əslində bu belə deyil. Bəli, həyat ölüm-dirim mübarizəsi deyil, özünü müdafiə xarakteri daşıyan ölüm-dirim mübarizəsi haqq bir işdir....


İLAHİ ADLAR NƏ DEMƏKDİR?


Allahın bir çox adları var. Məsələn, Allah, Rəhman, Raziq, Xaliq və sair. Əhli-beyt (ə) rəvayətlərinə əsasən, Allahın adları əyandır. Bu o demək deyil ki, Allahın adları cisim kimi görünür....


\"İNSAN «MÜRƏKKƏB» BİR VARLIQDIR\" nə deməkdİR?


İnsan islam dini baxımından başqa mövcudlarla fərqli olaraq, mürəkkəb şəxsiyyətli bir varlıqdır. Onun mürəkkəb bir şəxsiyyətə malik olmasını bütün din və fəlsəfələr, eləcə də alim və psixoloqlar təsdiq etmişlər. Bu artıq isbata ehtiyacı olmayan aksiomaya çevrilmişdir.....


BƏDNƏZƏR ÖLÜMLƏRIN SƏBƏBI OLA BİLƏRMİ?


İndi isə bədnəzər və onun təsirləri haqqında olan rəvayətlərə işarə edirik:
Rəsulallah (s) buyurub: إنّ العین لتدخل الرّجل القبرو الجمل القدر «Bədnəzər insanı qəbrə daxil edər, dəvəni qazana salar.»


Spİrtlİ İçkİlər rahatlığa səbəb olurmu?


Bəzi şəxslər, spirtli içkiləri içməklə, dərd-qəmlərinin dağılmasını söyləyirlər. Spirt, bədənin təfəkkür sistemini zəiflədərək, beynin, duyğu orqanları vasitəsilə alınan məlumatları düzgün analiz etməsinə mane olur...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter