Kİşİlərİn qızıldan İstİfadə etməsİ düzgündürmü?


A) Qızıl və gümüş qablar:
B) Kişilərin qızıldan istifadə etməsi:


Rəsulullaha (s) kİmlər qüsl verdİlər?


Əhli-sünnə qardaşlardan soruşanda ki, nə üçün Əbu Bəkr və Ömər Usamə ibn Zeydin qoşunu ilə yola düşmədilər? Cavabında deyirlər: «Rəsulullahın(s) xəstə olduğuna və onun rehlətinə yəqinə yaxın ehtimal verdiklərinə görə» –qalmaq və o həzrətin qüsl və dəfn mərasimində iştirak etmək istədilər...


NAMAZ QILAN ŞƏXSİN PALTARININ HÖKMLƏRİ BARƏDƏ SUALLARA CAVAB


Sual: Paltarımın nəcis olmasında şəkkim olsa, o paltarda qıldığım namazlar batildirmi?
Cavab: Nəcis olub-olmamasında şəkk olunan paltar pak hökmündədir və onda qılınan namazlar da düzdür.


QİYAMƏT GÜNÜ VƏHŞƏT VƏ QОRXUDAN AMANDA QALMAQ ÜÇÜN NƏ ЕDƏK?


1.Yaşlı möminlərə еhtiram və ikram еtmək (Səfinə, c.7, s.74)
2.Nəfsani şəhvətlərdən qоrunmaq (həmin c.7, s.74)....


ULUL-ƏZM PEYĞƏMBƏRLƏR KİMLƏRDİR?


Ulul-əzm peyğəmbərlər şəriət və din sahibi olan peyğəmbərlərdir. Allah taala tərifindən onlara kitab nazil edilib və qalan peyğəmbərlər onların gətirdikləri dinin təbliğçiləri olmuşlar. ...


necə Salam verməlİYİK?


Salam verməyin özünə gəldikdə isə yarışmaq lazımdır yaxşı salam verməkdə, birinci salam verməkdə. Gözləmək lazım deyil kim birinci salam verdi. Ay qoy o versin, sonra mən verərəm, deyərlər ki, belədir, elədir. Ümumiyyətlə, salam verməkdə insanlar bir-biri ilə yarışmalıdır....


NƏ ЕDƏK KI, ASAN CAN VЕRƏK?


1. Validеynə yaxşılıq və еhsan еtmək (Biharul Ənvar c.74, s.81)
2. «Yasin» surəsini оxumaq (həmin c.81, s.228)....


\"Nəhcül-Bəlağə\" nə kİtabdır?


İlahi səfırlər iki cür möcüzəyə malik idilər. Əməli möcüzə və söz möcüzəsi. Əməli (fel) möcüzə, Allahın izni ilə insana xas olan təkvini vilayətin qüvvəsi sayəsində kainatı ram etmək və ona təsir göstərmək dir.


Əhli-beytə əzadarlıq keçİrİlməsİ barədə rəvayət vardırmı?


1. İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: “Allah bizim şiələrimizə rəhmət etsin. And olsun Allaha, onlar mömindirlər. And olsun Allaha, onlar öz sonsuz kədərləri ilə bizim müsibətlərimizə həmdərddirlər.”


ӘMR BЕ MӘRUF VӘ NӘHY ӘZ MÜNKӘR VƏ ŞӘRTLӘRI NƏDİR?


Əmr bе mәruf vә nәhy әz münkәrә bаşlаmаzdаn әvvәl, оnun nеcәliyini vә şәrtlәrini öyrәnmәliyik.
1.Mәruf vә münkәr nә dеmәkdir?...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter