HƏYAT ÖLÜM-DİRİM MÜBARİZƏSİDİRMİ?


Bizim aramızda da bilmədən və özümüzdən asılı olmayaraq həmin sözlərdən yayılıb. Məsələn, «həyat ölüm-dirim mübarizəsidir» kimi bəzi ifadələr işlədirik. Amma əslində bu belə deyil. Bəli, həyat ölüm-dirim mübarizəsi deyil, özünü müdafiə xarakteri daşıyan ölüm-dirim mübarizəsi haqq bir işdir....


İLAHİ ADLAR NƏ DEMƏKDİR?


Allahın bir çox adları var. Məsələn, Allah, Rəhman, Raziq, Xaliq və sair. Əhli-beyt (ə) rəvayətlərinə əsasən, Allahın adları əyandır. Bu o demək deyil ki, Allahın adları cisim kimi görünür....


\"İNSAN «MÜRƏKKƏB» BİR VARLIQDIR\" nə deməkdİR?


İnsan islam dini baxımından başqa mövcudlarla fərqli olaraq, mürəkkəb şəxsiyyətli bir varlıqdır. Onun mürəkkəb bir şəxsiyyətə malik olmasını bütün din və fəlsəfələr, eləcə də alim və psixoloqlar təsdiq etmişlər. Bu artıq isbata ehtiyacı olmayan aksiomaya çevrilmişdir.....


BƏDNƏZƏR ÖLÜMLƏRIN SƏBƏBI OLA BİLƏRMİ?


İndi isə bədnəzər və onun təsirləri haqqında olan rəvayətlərə işarə edirik:
Rəsulallah (s) buyurub: إنّ العین لتدخل الرّجل القبرو الجمل القدر «Bədnəzər insanı qəbrə daxil edər, dəvəni qazana salar.»


Spİrtlİ İçkİlər rahatlığa səbəb olurmu?


Bəzi şəxslər, spirtli içkiləri içməklə, dərd-qəmlərinin dağılmasını söyləyirlər. Spirt, bədənin təfəkkür sistemini zəiflədərək, beynin, duyğu orqanları vasitəsilə alınan məlumatları düzgün analiz etməsinə mane olur...


İMAM MEHDİNİN (Ə) QEYBƏTİ DÖVRÜNDƏ VƏZİFƏLƏRİMİZ NƏDİR?


İslam Peyğəmbəri (s) buyurmuşdur: “İbadətlərin ən üstünü fərəc intizarında olmaqdır.” (“Fərəc-İmamın (ə) zühuru). Sözsüz ki, qonaq gözləyən adam əlini əlinin üstünə qoyub, bekar oturmur. Həyəti süpürür, su çiləyir, otaqları təmizləyir, ətirləyir, qonaq üçün rahatlıq yaratmağa çalışır. .....


XATƏMİYYƏT NƏ DEMƏKDİR?


İslamın əbədi din olmasını nəzərə almaqla İslam şəriətini qüvvədən sala biləcək yeni peyğəmbərin məb’us olacağı ehtimalı aradan gedir. Amma belə bir şübhə yarana bilər ki, digər peyğəmbərin gəlib İslam dinini təbliğ edərək yaymağı mümkündür. ...


QADINLARIN CİHADI NƏ İLƏDİR?


İmam Baqir (əleyhissalam)-dan nəql olunu ki, buyurur:“Allah-taala, cihadı kişi və qadınlara yazıb. Kişinin cihadı odur ki, öz malı və canın qurban verməklə şəhadət dərəcəsinə çatsın. Qadının cihadı odur ki, ərinin əziyyət və qeyrətinə dözsün.” ...


“İSTİDRАC” SÖZÜNÜN LÜĞӘT VӘ TЕRMİNОLОJİ MӘNАSI NƏDİR?


“İstidrаc” sözü bu mә`nаlаrı bildirir: Bir şеyә tәdricәn yахınlаşmаq; möhlәt vеrmәk; yаvаş-yаvаş işә sаlmаq; Аllаh bәndәni yаvаş-yаvаş öz әzаbınа yахınlаşdırır; möhlәt vә yа tәdriciliklә ilаhi әzаbа yахınlаşmа;...


KİMLƏRİN CƏSƏDİ QƏBİRDƏ ÇÜRÜMÜR?


Məsumdan başqa şəxslərin də bədənlərinin çürüməməsi barədə bir rəvayəti nəql etməklə kifayətlənirik:
On qrup adamın cəsədi qəbirdə çürümür:...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter