HƏZRƏTİ İSA İSLAM PEYĞƏMBƏRİNİN GƏLİŞİNƏ NECƏ MÜJDƏ VERİR?


SUAL: Qurani–Kərimdə oxuyruq: Həzrət İsa (ələyhis səlam), özündən sonra (Əhməd adlı) İslam peyğəmbərinin gələcəyini xəbər vermişdir; bu cümlə hal –hazırkı incillərdə mövcuddurmu?


AXİRƏT ALƏMİNİN KEYFİYYƏTİ NECƏDİR?


Bə\'ziləri Axirət aləminin cismani, digərləri isə ruhani olduğunu iddia etmişlər ki, bir sıra Qur\'an ayələri, həmçinin rəvayətlərə əsasən Axirət aləmi həm cismani həm də ruhani olacaqdır.


Namazın qəbul olub-olmadığını necə öyrənə bİlərİk?


Görəsən qıldığım namaz Allah dərgahında qəbuldur ya yox? Bu sual hər bir namaz qılanın bilmək istədiyi suallardandır. Və həqiqətdə namaz qılan daima gərək bu sualın cavabının sorağında olsun....


Hz.Rəsuləllahın(s) minbəri adlanan Məscidun-Nəbi(s) minbərinin tarixi nə zamandandır?


Rəvayətlərdə bildirilir ki, Hz.Rəsuli-Əkrəm(s) ilk dövrlər xurma ağacına söykənərək xütbə oxuyardı. Dahasonra səhabələrdən biri təklif edir ki, minbər düzəldilsin və Peyğəmbər(s) onun üzərində oturub söhbət etsin.


İBADƏTİN BƏLALARI NƏDİR?


İnsanın qədim və and içmiş düşməni şeytan daim onun ibadətlərini puç etməyə çalışır. O, ibadətləri puç etmək üçün bu yollardan istifadə edir:


Nİyə arzularımız qısa olmalıdır?


Bizim iki növ arzularımız vardır: uzun və qısa arzularımız. Bu düzdür ki, insanlar uzun arzuları daha çox sevirlər. Ancaq arzuların zəminəsi müxtəlifdir. Əgər arzularınız uzundursa, onları qısaltmaq lazımdır. Əks halda insanın belini sındırar.


İlk cümə namazı nə vaxt və harada qılınmışdır?


İslam dininin dini vacibatlardan biri olan cümə namazına xüsusi əhəmiyyət verilmışdir. Həzrət Peyğəmbərdən (s) gələn hədisdə oxuyuruq: “Allah cümə namazını sizə vacib buyurmuşdur. Hər kəs mənim həyatımda və ya mənim vəfatımdan sonra səhlənkarlıq və ya inkar üzündən onu tərk edərsə, Allah onu pərişan edər. İşinə bərəkət verməz. Bilin ki, onun namazı qəbul olmaz. Bilin ki, onun zəkatı qəbul olmaz. Bilin ki, onun həcci qəbul olmaz. Bilin ki, onun yaxşı əməli qəbul olmaz o zamana qədər ki, bu işindən tövbə etməz”.


Əməllərİn hesabında həqİqİ yoxsul kİm olacaqdır?


İnsanların çoxu Qiyamət günü görəcəklər ki, əllərində heç bir şey qalmamışdır. Dilənçilik etməyə başlayacaq və insanlardan yardım diləyəcəklər. Həm yaxşılardan və həm də pislərdən kömək istəyəcəklər. Şeytandan da kömək diləyən olacaqdır. Mələklərdən kömək istəyəcəklər. Allahdan kömək istəyəcəklər.


Paltar seçən zaman nələrə dİqqət edək?


Hər bir cəmiyyətin paltar və geyimi onların ürf və dəyərlərinə uyğun olur. Bəs İslami paltar seçən zaman nə etməli?


Cəhənnəm əhlİ İstəklərİnİ nİyə Allaha ünvanlamayacaq?


İnsan axirət aləminə köçəndən sonra, bu dünyadan özü ilə heç nə aparmır. Apardığı tək şey - əməlləridir. O kəslər ki, özündən əvvəl ancaq yaxşı əməllər göndəribsə, xoş olsun onların halına! Amma o insanlar ki, bu dünyada olan zaman möminləri incitmiş və onları məsxərəyə qoymuşdular, özləri ilə o biri dünyaya ancaq atəş aparırlar. Ona görə də özləri də daima atəşdə yanırlar.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter