Həzrətİ Zəhra(s) Şeyxeyndən razı İdİmİ?


Cavab: Fərz edək ki, Fatimə (s) haçansa iki şeyxdən narazı olub , lakin iki şeyxin Fatimə (s)-nın ömrünün axır günlərində gəlib ondan halallıq alması da sübuta yetmişdir. Necə ki, Beyhəqi və başqaları bunu nəql etmişlər:


Abdullah İbn Səba kİMDİR və əsassız İttİham nədİr?


Abdullah ibn Səba bəzi əhli-sünnə alimləri tərəfindən şiə məzhəbinin banisi kimi göstərilmişdir. Buna müvafiq olaraq bəzi şiə alimləri bu barədə bir sıra tədqiqatlar apararaq ittihamlara cavab vermişlər. Bu məqalədə isə məsələyə əhli-sünnə mənbələri və alimlərinin baxışı ilə yanaşacağıq. Ən mötəbər mənbələrdən biri əlliyə yaxın islamşünas və şərqşünas professor tərəfindən hazırlanmış “Türkiyə İslam Ensiklopediyasıdır”.


Zühurdan sonra dünya necə olacaqdır?


Zühurdan sonra dünya necə olacaq? Cavab: Maddi həyatın zühurdan əvvəlki həyatla heç bir fərqi olmayacaqdır. İnsanların doğulması və ölməsi eyni olacaqdır. İnsanların istedad və xüsusiyyətləri fərqli olmayacaqdır. Belə ki, insanlar zühurdan sonra da dünyalarını dəyişəcəklər. Allah buyurur: \"Hər kəs ölümü dadacaqdır” (\"Ali-İmran”, 185).


Kərbəla vaqiəsi ilə bağlı sualların cavabları


Kərbəla vaqiəsi hadisəsi ilə vaxtaşırı bəzi suallar səsləndirilir ki, onlar bu yazıda cavablandırılır. Birinci sual: Bildiyiniz kimi Aşura günü döyüş Fərat çayının sahilində baş vermişdir. Dünyada elə bir şey yoxdur ki, çay olsun və kənarında səhralıq olsun, yaşıllıq olmasın. Bəs necə ola bilər ki, Kərbəla cəhənnəmə bənzər səhra adlandırılır?


Dünyanın məşhurları İmam Hüseynİ (ə) necə tanıyır?


Rajendra Prasad, Hindistanın ilk prezidenti: \"İmam Hüseynin şəhadəti yalnız bir ölkə və ya bir xalqa aid deyil, bütün bəşəriyyət üçün dəyərli bir irsdir”.
Professor Pyer Durtgi: \" Biz Qərbdə İmam Hüseyn (ə) fədakarlığı kimi bir fədakarlığa malik deyilik. Bu məsələ ki, o, fəda olmuşdur, biz xristianlar tərəfindən dərk edilə bilən bir məsələdir. Ancaq burada Peyğəmbərin (s) yaxınlarından söhbət gedir. Onu ardıcılları öldürürlər. Bu nəinki zehinlərə, bəlkə hisslərə də təsir edir.


Yezİdin (lən) qeyrİ-İnsanİ kİnİnİn mənbəyİ nə İdİ?


Dəhşət hissi Əbu Süfyanın və tör-töküntüsünün əl-ayaqlarını bürümüşdü. Həzrət Muhəmmədin (s) ordusu Məkkəyə yaxınlaşırdı. Bir qədər sonra Peyğəmbərin (s) lütf buludları göy üzünü bürüdü. Rəhmət yağışı yağmağa başladı və bu İlahi şəhərdən qorxunu yuyub apardı. Həzrət Peyğəmbər (s) düşmənlərinə buyurdu: \"Gedin, siz azadsınız”.


Bu düzdürmü ki, Əhli-Beyt (ə) davamçıları (ə) cəhənnəmə getməyəcəklər?


Əgər Əhli-Beyt (ə) davamçısı dedikdə həqiqi Əhli-Beyt (ə) davamçısı nəzərdə tutulursa, yəni həm əməlində və həm də nəzərində Həzrət Peyğəmbərə (s) və İmamlara (ə) ardıcıllıq edərsə, onları həyatlarının əsl ülgüsü hesab edərsə, həyatın bütün sahəsini dini təlimlər üzərində tənzim edərsə, Allahın eşqi bütün varlığını bürüyərsə, Peyğəmbər (s) və İmamlara (ə) olan sevgisi İlahi hadayətin nişanəsi kimi onu məşğul edərsə - bu cür insan günaha əslən yaxın olmaz və cəhhənəm əhli olmaz. Ancaq əgər bu sualda məqsəd istilahi Əhli-beyt (ə) davamçısıdırsa, ya da daha düzgün desək, Əhli-beyt (ə) davamçısı adı altında tanınan müsəlmandırsa, o zaman onun aqibəti haqda müəyyən heç nə demək olmaz.


Niyə ancaq İmam Hüseynin (ə) Ərbəini qeyd edilir?


Sual yarana bilər ki, nə üçün ancaq İmam Hüseynin (ə) Ərbəini qeyd edilir, qalan İmamların (ə) və hətta Peyğəmbərin (s) ərbəini qeyd edilmir?


Həzrət Peyğəmbər (s) və İmam Həsənə (ə) və İmam Hüseynə (ə) hansı İrsİ qoydu?


İmam Həsən (ə) üçüncü hicri ilində Ramazan ayının 15-də dünyaya gəlmişdir. Peyğəmbəri-Əkrəm (s) vəfat edəndə onun yeddi yaşı var idi. İmam Həsənin (ə) ömrünün ən bərəkətli dövrü babasınıın sağ olduğu dövrlər idi. Babasının ona və qardaşına olan məhəbbətini hamı hiss edirdi və hətta deyilənə görə bu məhəbbət həddini aşmışdı.


Tövbənin növləri hansılardır?


Allah-taala tövbə barəsində buyurur: \"Ey möminlər! Hamınız Allaha tövbə edin ki, bəlkə nicat tapasınız.”
Tövbənin mənası günahdan dönməkdir. Hər şeydən öncə bilməliyik ki, günah nədir, sonra ondan dönməliyik. Bilməlisiniz ki, insanın işləri beş növdür:


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter