Nə üçün Peyğəmbər öz səhabələri ilə məsləhətləşirdi?


Həzrət Peyğəmbər vəhy mənbəyi ilə əlaHəzrət Peyğəmbər elm və bilik, siyasət baxımından bütün yaradılmışlardan üstün olduğu halda, nə üçün ona göstəriş verilir ki, başqaları ilə məsləhətləşsin? Qurani-kərimdə oxuyuruq: “O kəslər ki... işlərini öz aralarında məsləhət-məşvərətlə görər...” Ayənin məqsədi nədir? qədə olduğu halda, hərbi və ictimai məsələlərdə öz səhabələri ilə məsləhətləşməsinə nə ehtiyac vardı?


Qİyamət günü günahkarlar sorğuya çəkİləcəkmİ?


Sual: “Ərrəhman” surəsində oxuyuruq: “O gün nə bir insan, nə bir cin günahı haqqında sorğu-sual olunmayacaq.” Hansı ki, Quranın bir çox başqa ayələrində günahkarların sorğu-suala çəkiləcəyi bildirilir. Həqiqət haradadır?


Doğrudanmı, mömİn az gülüb, çox ağlamalıdır?


Sual: Qurani kərimdə oxuyuruq: “Qazandıqları günahların cəzası olaraq, az gülüb, çox ağlasınar.” İslam dinində insana zərərli işlərə icazə verilmir. Məgər çox ağlamaq zərərli deyilmi? İkinci bir tərəfdən, gülüş və şadlıq insan sağlamlığı üçün çox faydalıdır. Nə üçün onun qarşısı alınır?


Nə üçün Yusİf öz qardaşlarına böhtan atılması İlə razılaşdı?


Sual: Həzrət Yusif qardaşlarını Misir vilayətində saxlamaq məqsədi ilə qiymətli bir piyaləni özü şəxsən onun buğda yükünün arasında gizlədi. Sonra karvan içində bir şəxs fəryad çəkərək, “ey karvan əhli, siz oğrusunuz”, dedi. Axı Yusif öz qardaşları olan Fələstin karvan əhlini oğurluqda nə üçün ittiham etdi? Məgər günahsız xalqa böhtan atmaq haram deyilmi?


“Allahdan başqa hər şey məhvə məhkumdur” ayəsİnİn məfhumu nədİr?


Sual: Quranda oxuyuruq: “Allahdan başqa hər bir şey məhvə məhkumdur.” Məgər insanın ruhu fani olurmu? Əgər insanın ruhu əbədidirsə, nə üçün ayədə belə buyurulur?


“Fəth” surəsİ Peyğəmbərİn (s) məsum olmasını İnkar etmİrmİ?


Sual: Əgər İslam Peyğəmbəri (s) və digər Peyğəmbərlər günahsızdırsa, nə üçün “Fəth” surəsində belə buyurulur: “Həqiqətən, biz sənə açıq-aşkar bir zəfər bəxş etdik; Allah sənin əvvəlki və sonrakı günahlarını bağışlayacaq, sənə olan nemətini tamamlayacaq və səni düz yola müvəffəq edəcək.” Ayələrdə hansı günahdan danışılır?


Nə üçün Nuhun övladı onun aİləsİndən sayılmır?


Sual: Nuha əmr olundu ki, gəmi düzəltsin və tezliklə yer üzünü su basacaq, kafirlər qərq olacaq, onun ailəsi isə salamat qalacaq. Nuhun övladlarından biri bütpərəst olduğu üçün atasının sözlərinə etinasız yanaşdı və gəmiyə minmədi...


Nə üçün İnfaq (sədəqə) yeddİ yüz dənlİ buğdaya oxşadılmışdır?


Sual: Qurani-kərimdə oxuyuruq: “Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər ki, bu sünbüllərin hər birində yeddi yüz dən vardır...


Allah-təalanın özünü ən üstün yaradan sayması başqa yaradanların varlığından danışmırmı?


Sual: Qurani-kərimdə Allah-təala buyurur: “Yaradanların ən gözəli olan Allah nə qədər uca, nə qədər uludur.” Ayədə belə görünmürmü ki, başqa yaradanlar da vardır?


Nə üçün “Tövbə” surəsİ “Bİsmİllah” İlə başlaNmır?


Sual: Nə üçün “Bəraət” (“Tövbə”) surəsi “Bismillah”la başlanmır? “Nəml” surəsinin ortasında “Bismillah” nə üçün verilmişdir?


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter