“VİLAYƏT” -AYƏSİNDƏ KİM HAQDADIR?


“Xüsusi İmamət”ə dəlalət edən ayələrdən biri də “vilayət” ayəsidir. Bu ayədə buyurulur: إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ
“Həqiqətən, sizin vəliniz (rəhbəriniz) yalnız Allah, Onun Peyğəmbəri və iman gətirənlərdir. O kəslər ki, iman gətirib namaz qılır və rüku halında zəkat verirlər.” (“Maidə” surəsi, ayə: 55.)


RİZA MƏQAMI NƏDİR?


Əvvəllərdə deyildiyi kimi riza məqamı səbir edənlərin məqamından üstündür. Riza səbrin üstün dərəcəsidir. Bu məqama yetişənlər ilahi bəlalardan və çətinliklərdən ləzzət alarlar. Belə insanlar bəlalar müqabilində səbir edən zaman dünya və axirət nemətlərini düşünməzlər...


İSLAMDA FALÇILIQ GÜNAH HESAB OLUNURMU?


İnsanların dar məqamlarda falçılara, cadugərlərə müraciəti bütün dövrlərdə olub. Bu mövzu hazırda da aktualdır. Cahil insanların falçılara, cadugərlərə pənah aparması mütəfəkkirlərin əsərlərində də tənqidə tuş gəlib....


Nә üçün İnsаn bәzәn hәqİqәtİ qәbul еtmәk İstәmir?


Аzаcıq оlsа bеlә, diqqәt еdәrkәn bu hәqiqәt insаnа аydın оlur vә оndа hеç bir qаrаnlıq yохdur. Lаkin insаn bәzәn hәyаtın çәtinliklәri ilә о qәdәr әlbәyаха оlur ki, fikrinin bütün qüvvәsini hәyаti mübаrizәlәrә hәsr еtdiyi vә bütün vахtını yаşаyışdаkı fәаliyyәtlәrә sәrf еtdiyi üçün аrtıq bu cür fikirlәr üçün әn аz оlsа bеlә vахtı qаlmır.....


Qurаnın yuхu hаqqındа fİkrİ nәdİr?


Qurаni-kәrimdә pеyğәmbәrlәrin vә digәr insаnlаrın yuхulаrı nәql vә tәsdiq оlunub. Hәzrәt Ibrаhimin Ismаili qurbаn еtmәsi bаrәsindә gördüyü yuхu, hәzrәt Yusifin yuхusu vә о hәzrәtin zindаndа yоldаşlаrının gördüyü yuхu, Misir pаdşаhının yuхusu vә Rәsuli-Әkrәmin (s) Mәkkәnin fәthi hаqqındа gördüyü yuхulаrı misаl vurmаq оlаr....


QURAN HANSI BAXIMDAN MÖCÜZƏDİR?


Bu һaqda әsrlәr boyu müxtәlif versiyalar irәli sürülmüşdür. Hәmin versiyaları on iki eһtimal şәklindә ixtisarla diqqәtinizә çatdırırıq:
1) Fәsaһәt vә bәlağәt (bәdii sintaksis, üslubiyyat);
2) Quranın özünәmәxsus aһәngdarlığı;


SİQAYƏTÜL-HACC AYƏSİ NƏYƏ İŞARƏ EDİR?


“Bəraət” surəsinin 19-cu ayəsində buyurulur:
أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَسْتَوُونَ عِندَ اللّهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
“Yoxsa siz hacılara su verməyi və Məscidül-Həramı təmir etməyi Allaha və qiyamət gününə iman gətirib Allah yolunda cihad edənlərlə eyni bilirsiniz?! Onlar Allah yanında eyni deyillər. Allah zalım tayfanı hidayət etməz.”


“TƏBLİĞ” AYƏSİ HANSI AYƏYƏ DEYİLİR?


يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
“Ya Peyğəmbər! Allah tərəfindən sənə nazil olanı (camaata) çatdır. Əgər (bunu) etməsən, Onun risalətini yerinə yetirməmişsən. Allah səni insanlardan (onların ehtimal verilən təhlükələrindən) qoruyacaq. Allah kafir camaatı hidayət etməz.” (“Maidə” surəsi, ayə: 67)


“MUNZİR VƏ HADİ” AYƏLƏRİ NƏ HAQDADIR?


وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلآ أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ
“(Müşriklər) Tənə ilə deyirlər: Niyə Pərvərdigarından ona ayət nazil olmadı? Sən ancaq qorxudansan. Hər tayfanın bir hidayət edəni var.”


“VİLAYƏT” -AYƏSİNİN NAZİL OLMA SƏBƏBİ NƏDİR?


“Xüsusi İmamət”ə dəlalət edən ayələrdən biri də “vilayət” ayəsidir. Bu ayədə buyurulur:
إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ
“Həqiqətən, sizin vəliniz (rəhbəriniz) yalnız Allah, Onun Peyğəmbəri və iman gətirənlərdir. O kəslər ki, iman gətirib namaz qılır və rüku halında zəkat verirlər.” (“Maidə” surəsi, ayə: 55.)


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter