Heyvan, yoxsa nəfsİnİ özünə tanrı edən İnsan daha çox zəlalətdədİr?


Cavab: «Furqan» surəsinin 44-cü ayəsində nəfsinə itaət edənlər haqqında buyurulur: «Onlar heyvan kimidirlər, bəlkə ondan daha çox zəlalətdədirlər».
Uyğun mövzuda araşdırma aparan təfsirçilər bu qənaətdədirlər ki, heyvanlar altı cəhətə görə nəfsini özünə tanrı edən insandan üstündürlər:...


Övladı döyməklə tərbİyyə etmək olarmı?


Uşaqların tənbehi haqqında söz düşəndə, çoxları cəzalandırmanı göz önünə gətirir. Nəticədə də bəziləri korkoranə şəlildə, tənbehi, cəza və itaətlə səhv salırlar.
Bəzi şəxslərin etiqadına görə inzibat, korkoranə itaətin sayəsində əldə olunur. ...


NƏ ÜÇÜN BƏ’ZİLƏRİ CAMAAT NAMAZINA GETMİRLƏR?


Camaat namazının müsbət tə’sirləri və mükafatlarına baxmayaraq, bə’ziləri bu böyük feyzdən məhrumdurlar. Çox təəssüf ki, bə’ziləri camaat namazına e’tinasız və maraqsızdırlar. Hətta məscidin qonşuluğunda yaşayıb, müsəlmanların camaat namazına gəlməyənlər var. ....


NAMAZI YÜNGÜL SAYIB QILMAQ FİKRİNDƏ OLMAMAĞIN BƏLALARI NƏDİR?


İslam Peyğəmbəri (s.ə.v.v.) buyurur: hər kim (istər kişi, istərsə də qadın) səhlənkarlıq edib namaz qılma- maq fıkrində olsa, Allah-Təala ona 17 bəla verər: 5-i dünyada, 3-ü ölən vaxt, 3-ü qəbirdə, 3-ü Qiyamətdə və 3-ü Sirat körpüsündən keçəndə. Dünyada:....


QİYAMƏTİN ƏLAMƏTLƏRİ NƏDİR?


Allah-Təala Qurani-məciddə buyurur: «Həqiqətən, qiyamət gələcək, buna heç bir şəkk-şübhə yoxdur». (Həcc sur. ayə 7)
Bir dəfə Rəsuli Əkrəm səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm, cənabları məsciddə xütbə oxuyurdu.....


QURANDA «İTRAF» VƏ «MÜTRƏF» KƏLMƏLƏRİNİN ANLAMI NƏDİR?


Qur’anda «itraf» və «mütrəf» kəlmələri 8 dəfə təkrar olunmuşdur: «Mütrəf» sözü «tərfə» sözündən tutulub. «Tərfə» sözünün mə’nası ne’mət artıqlığıdır. Mütrəf isə ne’mət çoxluğundan məst olub Allaha asi olan şəxsə deyilir....


BƏDGÜMANLIQ, SUI-ZƏNN NƏDIR?


Həzrət (ə) vəsiyyətnaməsinin bu hissəsində buyurur: “Sui-zənn və bədgümanlığa təslim olma.” (“Bədgümanlıq sənə qalib gəlməsin”)
Əvvəlcə bilməliyik ki, bu ifadələrdə nəzərdə tutulan nədir? ....


QİYAMƏTDƏ ALİMİN ƏN BÖYÜK PEŞMANÇILIĞI NƏDƏNDİR?


«Ey Əbuzər! Qiyamət günü bir dəstə cənnət əhli, cəhənnəm əhlindən bə᾿zilərini görüb soruşarlar: «Necə oldu ki, siz cəhənnəmə düşdünüz? Halbuki, biz sizin tərbiyənizin, elminizin bərəkəti sayəsində cənnətə düşmüşük». ...


QURANİ-KƏRİMDƏ ŞƏRAB HAQQINDA NƏ GƏLİB?


Bəşəriyyətin ən qatı düşmənlərindən biri olan şərab haqqında Qur`ani-Kərimin bir neçə surəsində ayələr nazil olmuşdur. Mə`lum olduğu kimi cahiliyyət dövründə şərabdan çox geniş şəkildə istifadə olunurdu. ...


«ƏBCƏD HESABI» NƏDİR?


Yaxın və ürta Şərq, o cümlədən Azərbaycan klassik şairləri müəyyən şəxsin təvəllüd və vəfatı; bir əsərin yazılması, bir binanın tikilməsi, yaxud hər hansı mühüm bir hadisə haqqında yazdıqları şeirlərdə həmin tarixi qeyd edirlər. Belə qeydlər, eyni zamanda, bu sə- nətkarlarm qabiliyyət və istedadının xüsusiyyətlərindən biri hesab olunur. Bu cür şeirlərə «maddeyi-tarixli» şe- irlər, həmin tarixə isə «maddeyi-tarix» deyilir....


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter