Başqa planetlərdə həyat varmı?


Sual: Başqa planetlərdə canlı həyat vardırmı? Əgər yerdən kənarda həyat vardırsa, mədəniyyət də vardırmı? Yoxsa mədəniyyət yalnız yer kürəsindədir? İslam alimləri bu barədə nə deyir?


İnsan mələkdən üstündürmü?


Sual: Deyirik ki, insan yaranmışların əşrəfidir. Bu o demək deyilmi ki, insan Allahın xəlq etdiyi ən kamil varlıqdır, hətta mələkdən də üstündür?


Yaxşı adamlar namaz qılmalıdırlarmı?


Sual: Quranda qeyd olunur ki, namaz insanı çirkin işlərdən çəkindirir. Əgər bir şəxs pis iş görmürsə, onun namaz qılmasına nə ehtiyac var?


Müsəlmanların savadsızlığının səbəbİ nədİr?


Sual: Həzrət Peyğəmbər xalqı ardıcıl şəkildə elm və biliyə dəvət etdiyi halda, savadsızlıqla mübarizə apardığı vəziyyətdə nə üçün müsəlmanlar bu qədər savadsızdırlar?


Seyİdlİk nə zamandan başlamışdır?


Sual: Seyidlik nə vaxtdan başlamışdır və bu zümrəyə uyğun adı kim qoymuşdur?


İslamın çoxarvadlılıq hökmündən suİ-İstİfadənİn qarşısını necə almaq olar?


Sual: Bilirik ki, cəmiyyətdə kişi-qadın tarazlığı pozulduqda, çoxarvadlılıq hökmünün müstəsna əhəmiyyəti var. Əlbəttə, bu hökmlə o zaman razılaşmaq olar ki, kişilər qadınlara münasibətdə ədalət və insafı gözləsinlər, evlənib-boşanma əyləncəyə çevrilməsin, qadının şəxsiyyəti qorunsun.
Amma dövrümüzdə bir çox müsəlmanlar coğrafi müsəlman olduğundan dini göstərişlərə biganə yanaşırlar. Belələri çoxarvadlılıq hökmündən də sui-istifadə edirlər. İslamın ictimai əhəmiyyətli bir hökmündən çirkin məqsədlə istifadə edənlərə qarşı hansı tədbirlər görülməlidir?


Nə üçün gənclər dİnİ məclİslərdən qaçırlar?


Sual: Bir çox gənclərin dini məclislərə maraq göstərməməsinin səbəbi nədir? Problem hansı yolla həll edilə bilər? Gənclərin diqqətini cəlb etmək üçün hansı metodlardan istifadə etmәk lаzımdır?


Bİr zaman tərəqqİ etmİş müsəlmanların bugünkü gerİlİyİnİn səbəbİ nədİr?


Sual: Nə üçün müsəlmanlar bir zaman sürətlə inkişaf etdilər? Bəs bugünkü geriliyin səbəbi nədir? Nə üçün bir zaman dünya mədəniyyətinin önündə gedən müsəlmanlar tənəzzülə uğramışlar?


Peyğəmbərİn merac səfərİnİn elmİ İzahı varmı?Nə üçün Allah-təala “Rəbbuş-Şİra”, yənİ Şİra (prosİon) ulduzunun Rəbbİ kİmİ tanıtdırır?


Sual: Quranda Allah-təala belə təqdim olunur: “Şira ulduzununda Rəbbi Odur. Belə bir sual yaranır ki Şira ulduzunun hansı xüsusiyyətləri onu önəmli etmişdir? Məgər Allah bütün ulduzların Rəbbi deyilmi?


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter