“ULİL-ƏMR” AYƏSİNDƏN MƏQSƏD KİMLƏRDİR?


“ULİL-ƏMR” AYƏSİNDƏN MƏQSƏD KİMLƏRDİR?\"Ey iman gətirənlər! Allaha, Peyğəmbərə və özünüzdən olan əmr sahiblərinə itaət edin.”
\"Ümumi İmamət və vilayət” bəhsində bu ayənin mənası və \"əmr sahibləri”nin kimlərə aid olması haqda geniş söz açdıq. Dediyimiz kimi, \"əmr sahibləri”nə mütləq itaətin Allahın Rəsuluna (s) itaətlə bir qeyd edilməsinin səbəbi budur ki, \"əmr sahibləri” Allahın Rəsulu (s) ilə bir səviyyədə olan kəslər, yəni o həzrətin məsum canişinləridir. Çünki məsumlardan başqalarına mütləq itaət düzgün deyildir.


BEHİŞTDƏ MƏİŞƏT ƏŞYALARI VARDIRMI?


BEHİŞTDƏ MƏİŞƏT ƏŞYALARI VARDIRMI?İbni Abbas nəql edir: \"Behişt nemətlərinin hamısı dünyadakılara bənzəyir. Gümüşdən düzəldilmiş büllur qablardan başqa. Dünyada ona bənzəyəni yoxdur”. Allah Təala buyurur: \"Və onların dövrəsində gümüş kasalar və büllur qədəhlər dolandırılacaqdır”. (\"İnsan” 15).


Gözəl valideyn olmaq üçün nə etməliyik?


Gözəl valideyn olmaq üçün nə etməliyik?Övlad sahibi olmağı qərar alan zaman həqiqətdə ağır bir məsuliyyət altına girdiyimizi boynumuza almalıyıq. Tərbiyə etmək - əslində təlim vermək deməkdir. Biz övladlarımıza tərbiyə verən zaman necə rəftar edəcəklərini onlara təlim veririk. Yəni, onlara qanunlara riayət etməyi öyrədirik. Bu onlarda təhlükəsizlik hissini gücləndirir. Uşaqlar xoşlayırlar ki, valideynləri həmişə onlardan razı olsun. Ailə uşağa bu diqqəti ayararsa, uşağın psixologiyası sağlam inkişaf edəcəkdir.


Şeytan kimdir və o, necə öləcəkdir?


Şeytan kimdir və o, necə öləcəkdir?Şeytanın iki mənası vardır. Biri həmin məlundir ki, cənnətdən qovulmuşdur. Bir mənası da şeytan dedikdə çirkin, alçaq və xəbis olan hər şey yada düşür. O şey ki, insana əziyyət verir və onu incidir, onu şeytan adlandırırlar.


İmam Rzaya (ə) niyə qərib deyirlər?


İmam Rzaya (ə) niyə qərib deyirlər?Ona görə də, vətənindən uzaq düşdüyünə və sürgün olduğu zamanlarda yar və yavəri olmadığına və məzlum halda şəhid edildiyinə görə İmam Rzanı (ə) qərib adlandırırlar. İmam Rzanın (ə) özündən özü haqqında belə hədis vardır: \"Hər kim qeybətimdə məzarımı ziyarət edərsə, Qiyamət günü üç dəfə fəryadına çataram. O yerin dəhşətindən ona nicat verərəm. O zaman ki, əməl dəftərini sağ və ya sol əlinə verəcəklər, Sirat zamanı, əməllərinin çəkildiyi zaman”.


Tövbə üçün zaman və məkan varmı?


Tövbə üçün zaman və məkan varmı?İlahi mehr və məhəbbətin ağuşuna qayıtmağın və günahdan peşman olmağın məkan və zamanı yoxdur. Çünki Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: \"Çoxlu istiğfar edin. Evlərinizdə, məclislərdə, süfrə başında, bazarda, get-gəl yollarında, harada olursunuzsa-olun (istğfar edin). Çünki siz Allahın bağışlanmasının nə zaman nazil olduğunu bilmirsiniz”.


Hamı tərəfindən sevilmək mümkündürmü?


Hamı tərəfindən sevilmək mümkündürmü?Bu dünyada elə bir insan yoxdur ki, hamı tərəfindən sevilməsini istəməsin. İnsan bu hədəfinə çatmaq üçün çox yolları imtahandan keçirir. Məsələn, diqqəti cəlb etmək üçün çoxlu pul xərcləyir. Ya da saatlarla aynanın qarşısında əyləşir və özünüi gözəlləşdirməklə məşğul olur.


Biz meraca gedə bilərikmi?


Biz meraca gedə bilərikmi?İlahi qüdrətin etiqadı haqqındakı mühüm məsələlərdən biri də Həzrət Peyğəmbərin (s) meracı məsələsidir. Səmaya olan bu səfər Peyğəmbərin (s) əzəmətinin nişanəsidir.


ZİKR DEDİKDƏ MƏQSƏD NƏDİR?


ZİKR DEDİKDƏ MƏQSƏD NƏDİR?Allahı zikr etmək böyük bir ibadət, insanın özünü qurmasında, nəfsini təkmilləşdirməsində və onun Allah dərgahına doğru seyr etməsində ən yaxşı yoldur. İndi ayə və rəvayətlərdə qeyd olunan «zikr»in mənasının nə olduğunu aydınlaşdırmalıyıq. Görəsən, məqsəd \"sübhanallah”, \"əlhəmdu lillah” və \"la ilahə illəllah” kimi tələffüz olunan zikrlərdirmi, yoxsa məqsəd başqa şeydir? Bu kimi sözlər batini diqqət olmadan belə bir mühüm təsirə malik ola bilərmi?


Günah xəstəsİ necə sağalar?


Günah xəstəsİ necə sağalar?Tövbənin mənası günaha görə və Allah Təalanın əmrindən üz döndərməyə görə peşman olub, Allah dərgahına qayıtmaqdır. Yəni, yolsuzluqdan Sirat yoluna qayıtmaqdır.\"Ey iman gətirənlər, sizi, sizə həyat verən şeyə tərəf dəvət edən zaman Allahın və Onun Peyğəmbərinin çağırışını qəbul edin və bilin ki, Allah (hər bir təsir mənbəyindən təsir gücünü almağa tam qadir olduğu üçün) insan ilə onun qəlbi arasında (onun nəfsi ilə məhəbbət və nifrət, iman və küfr kimi sifətləri arasında) maneə olar (aralarında ayrılıq salar). Siz hamınız (axirətdə) Ona tərəf (Onun hüzuruna) toplanacaqsınız”. (\"Ənfal” 24).


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter