NƏ ÜÇÜN AZANDA “ƏŞHƏDU ƏNNƏ ƏLİYYƏN VƏLİYYULLAH” DEYƏRƏK ƏLİNİN VİLAYƏTİNƏ ŞƏHADƏT VERİLİR?


NƏ ÜÇÜN AZANDA “ƏŞHƏDU ƏNNƏ ƏLİYYƏN VƏLİYYULLAH” DEYƏRƏK ƏLİNİN VİLAYƏTİNƏ ŞƏHADƏT VERİLİR?Bu sualın cavabında aşağıdakı mətləbləri qeyd etmək yerinə düşərdi:
1-Şiə fəqihlərinin hamısı öz fiqhi kitablarında – istər istidlali, istərsə də sair kitablarda – aşkar şəkildə qeyd etmişlər ki, Əli (ə)-ın vilayətinə şəhadət vermək azan və iqamənin tərkib hissəsi deyildir və heç kəsin, onu əzan və iqamənin tərkib hissəsi ünvanı ilə dilə gətirməyə haqqı yoxdur.


NƏ ÜÇÜN PEYĞƏMBƏR (S)-Ə SALAVAT GÖNDƏRƏRKƏN O HƏZRƏTİN AİLƏSİNİ DƏ ONA BAĞLAYARAQ “ALLAHUMMƏ SƏLLİ ƏLA MUHƏMMƏDİN VƏ ALİ MUHƏMMƏD” DEYİRSİNİZ?


NƏ ÜÇÜN PEYĞƏMBƏR (S)-Ə SALAVAT GÖNDƏRƏRKƏN O HƏZRƏTİN AİLƏSİNİ DƏ ONA BAĞLAYARAQ “ALLAHUMMƏ SƏLLİ ƏLA MUHƏMMƏDİN VƏ ALİ MUHƏMMƏD” DEYİRSİNİZ?Şübhəsiz, Peyğəmbər (s)-in özü ona salavat göndərməyi müsəlmanlara öyrətmişdir: “Əhzab” surəsinin 56-cı ayəsi nazil olanda
اِنَّ اللّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَي النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا müsəlmanlar “Ya Rəsuləllah, sənə necə salavat göndərək?”-deyə soruşduqda Peyğəmbər (s) buyurdu:
لَا تُصَلُّوا عَلَيَّ صَلَوةً بَتْرَاءَ


İMAMLAR KİMLƏRDİR?


İMAMLAR KİMLƏRDİR?Peyğəmbəri Əkrəm (s) öz sağlığında açıq-aşkar şəkildə buyurmuşdur ki, ondan sonra on iki nəfər xilafətə çatacaqdır ki, hamısı Qüreyşdəndir və islamın izzət və başıucalığı onların xilafəti sayəsində olacaqdır....


NƏ ÜÇÜN ƏLİ İBNİ ƏBİ TALİB (Ə) PEYĞƏMBƏRİ ƏKRƏM (S)-İN CANİŞİNİ VƏ VƏSİSİDİR?


NƏ ÜÇÜN ƏLİ İBNİ ƏBİ TALİB (Ə) PEYĞƏMBƏRİ ƏKRƏM (S)-İN CANİŞİNİ VƏ VƏSİSİDİR?Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, şiələr xilafət məqamının Allah tərəfindən təyin olunmasına inanır və deyirlər ki, Peyğəmbəri Əkrəm (s)-dən sonra İmamət məqamı müəyyən cəhətlərdən eynilə nübüvvət (peyğəmbərlik) kimidir: yəni Peyğəmbəri Əkrəm (s) Allah tərəfindən təyin olunduğu kimi, onun canişini də Allah tərəfindən təyin olunmalıdır...


ŞİƏ DEDİKDƏ MƏQSƏD KİMDİR?


ŞİƏ DEDİKDƏ MƏQSƏD KİMDİR?“Şiə” ərəb lüğətində “ardıcıl” mənasını daşıyır. Qurani Kərim buyurur:
وَ اِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَاِبْرَاهِيمَ
“Nuhun ardıcıllarından biri İbrahimdir.” (“Saffat” surəsi, ayə:83)


“İtrətİ” düzGündür, yoxsa “sünnətİ”?


“İtrətİ” düzGündür, yoxsa “sünnətİ”?İslam aləmində çox məhşur olan “Səqəleyn” hədisini nəql edənlər bunu iki cür rəvayət etmişlər. Onların hansının daha səhih olduğunu araşdırırıq.
a) “Kitabəllahi və itrəti Əhlə-beyti”
b) “Kitabəllahi və sünnəti”.


Zühur gününün təsvİrİ nə vaxtdan mövcuddur və bunun kökü nədən qaynaqlanmışdır?


Zühur gününün təsvİrİ nə vaxtdan mövcuddur və bunun kökü nədən qaynaqlanmışdır?Zühur gününün təsviri yaranışın başlanğıcından verilmişdir. Çünki bu gün O, yaranışın əsas hədəfidir. Bu məsələnin aydınlaşması üçün bəzi nöqtәləri nəzərdən keçirək:


Yəhudİlər kİmİ xİlaskar sayır?


Yəhudİlər kİmİ xİlaskar sayır?Yəhudilərin müqəddəs kitabını araşdırdıqda məlum olur ki, bu kitablarda böyük vədlə bağlı işarələr vardır. Əksər yəhudi kitablarında, o cümlədən Davudun (ə) Zəburunda uyğun məlumat-larla rastlaşırıq.


Dİgər dİnlər və mİllətlər xİlaskarın zühuruna İnanırmı, yoxsa bu İnanc fəqət İslamdamı mövcuddur?


Dİgər dİnlər və mİllətlər xİlaskarın zühuruna İnanırmı, yoxsa bu İnanc fəqət İslamdamı mövcuddur?Xilaskarın zühuruna etiqad reallıq, ədalətin davamı, fitri bir həqiqət olduğundan bütün millətlərdə və dinlərdə belə bir inanc mövcuddur.
Məhəmməd Əmin Zeynəddin deyir: “Cəmiyyətin islahına etiqad bəşər tarixi boyu düşüncələrdə yer tapmışdır. Bu inanc təkcə İslama aid deyil. ...


Məsİhİlər kİmİ xİlaskar sayır?


Məsİhİlər kİmİ xİlaskar sayır?Həzrət İsa (ə) xalqa müjdə vermək üçün gəlmişdi. “İncil” yunan sözüdür və “xoş xəbər” mənasını bildirir. Bu müjdə ilahi bir qiyamdan, başqa sözlə, yer üzünə hakim olacaq tövhid höku-mətindən danışırdı. ....


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter