NƏFSİ ÖLDÜRMƏYİN MƏNASI NƏDİR?


Hədsilərin bəzilərində nəfsi öldürmək mövzusuna rast gəlmək olur. Məsələn İmam Əli (ə) buyurur: ”Mömin ağlını diriltmiş və nəfsini öldürmüşdür”.
Bəzi hədislərdə isə nəfsə kəramət göstərilməsi mövzusuna rast gəlmək olur. Ona görə də deyə bilərik ki, nəfsi öldürmək daxili instinkti məhv etmək demək deyildir.


BEHİŞTİN MİNİYİ NƏDİR?


llah Təala buyurar:”Behişt Məndəndir və behiştin memarı Məndən başqa heç kim deyildir. Mənim bu behiştim yeddi behiştdir. Onun eni bütün göylərin və yerin eni qədərdir. Mənim behiştim hazır və mövcuddur”.


HƏQİQİ İNTİZARDA OLANLARIN VƏZİFƏSİ NƏDİR?


Bizim əqidəmizə görə müsəlmanların İmam Zamana (ə.f.) münasibətdə vəzifələri vardır və onlara əməl etməlidirlər. Bu vəzifə həmişə insanların çiyinlərində olmuşdur. Allah Təalanın insanlardan istədiyi ən mühüm şey - ibadətdir. Əhli- Beyt (ə) davamçıları iftixar edirlər ki, bu vəzifəyə qarşı məsuliyyətlidirlər.


Həzrət Musanın (ə) Allah Təalaya sualları


İmam Həsən Əsgəri (ə) buyurur: \"Musa ibn İmran Allahdan soruşdu:
-Allahım, mənim Sənin elçin və peyğəmbərin olmağıma və Səninlə danışmağıma şəhadət verənin əvəzi nədir?


O KƏSİN Ki, QƏBRİ YOXDUR, ONUN QƏBİR ƏZABI NECƏ OLUR?


Bu məsələ hədislərimizdə açıq şəkildə izah edilmişdir ki, qəbir əzabı dedikdə Bərzəx alımindəki əzab nəzərdə tutulur. Belə ki, dünya aləmi ilə axirət aləmi arasındakı fasiləyə Bərzəx deyirlər. Allah Təala “Muminun” surəsində buyurmuşdur: “Şəkk yoxdur ki, bərzəx aləmi bütün insanlar üçün mövcuddur”.


NAMAZDA DİQQƏTİMİZİ NECƏ CƏMLƏYƏK?


Yaxşı olar ki, namazda bədənimizlə üzü qibləyə dayandığımız kimi, qəlbimizi də ancaq Allahla məşğul edək. Çünki namazın dəyəri orada olan qəlb hüzurunun ölçüsündən asılıdır. Belə ki, əziz Peyğəmbərimizin (s) və İmamlarımızın (ə) namaz vaxtı yaxınlaşanda rəngləri dəyişərdi və özlərini o Böyük Xaliqin hüzuruna hazırlayardılar. Bilirdilər ki, Kimin qarşısında dayanacaqlar.


HƏQİQİ YETİM KİMDİR?


Əziz Peyğəmbərimizin (s) və onun pak Əhli-beytinin (ə) nurlu və dürdən də, yaqutdan da daha qiymətli incilərinin arasında insanın qəlbinə rahatlıq verən, insanın qəlbini oyadan, insanı özünə qaytaran çoxlu nümunələr var. Onlar sanki bir şəfa vasitəsidir ki, xəstə qəlbləri müalicə edir. O incilər sanki bir itmiş həqiqiətlərdir ki, insanlar onlara rast gələndə Həzrət Yaqubun (ə) intizarında olduğu və çatdığı bir həqiqətə rast gəldiyi andakı hissi keçirirlər.


TÖVBƏ NƏDIR VƏ NECƏ OLMALIDIR?


Əgər sürücü diqqətsizlik edərsə, yolunu itirər və diqqətini cəmləyəndə səhv getdiyi yolları yenidən qayıdar. Ancaq əgər yoluna davam edərək desə ki, mən yolumu azmışam, maşın düz yola qayıtmayacaqdır. Heç bir sərnişin sürücünün bu xətasını bağışlamaz.


QADININ MİRASI NİYƏ KİŞİLƏRİNKİNİN YARISI QƏDƏRDİR?


Bir günlük işə götürülmüş fəhlənin maaşı daimi işçi olan fəhlənin maaşından çoxdur. Bu ona görə deyildir ki, fəhlənin şəxsiyyəti işçininkindən çoxdur. Bəlkə ona görədir ki, işçi üçün pensiya, məzuniyyət, müdiriyyət haqqı və başqa haqlar nəzərdə tutulmuşdur. Əgər bütün bunlar hesablansalar, onun maaşı fəhləninkindən çox olar.


HALAL VƏ HARAM YEMƏKLƏRİN TƏSİRİ NECƏ OLUR?


Halal qidalar insan ruhuna və qəlbinə yaxşı, haram yeməklər isə pis təsir qoyurlar. Hətta lətif və yüngül ruhlar bir tikə halal və ya haram yeməklə təsirə məruz qalırlar.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter