İnsanları yaxşılığa necə dəvət edək?


Cavab: İnsanları həqiqətə müxtəlif yollarla çağırmaq olar:
1. Bir çox ayələrdə buyurulduğu kimi, əsas də`vət yollarından biri sözlə (dillə) dəvətdir.
2. Əməli dəvət. Quran “libasını təmizlə” buyurur (Мüddəssir-4). Yə`ni insan əvvəlcə özünü təmizləməlidir.


Allah mərhəmətlİdİrsə, nə üçün bəndələrinİ cəzalandırır?


Cavab: Ağzı möhkəm tıxaclanmış butulkanı dünyanın ən böyük okeanına atsanız, bu butulkaya bir damla su daxil ola bilməz. Həmin butulka ilə su götürmək istəyən insan özünü, yoxsa okeanı məzəmmət etməlidir?!


Nə üçün günahkarlar Qurandan faydalana bİlmİr?


Cavab: Əgər bir gölməçəyə insan meyiti düşsə, uzun müddət yağış yağmasına baxmayaraq bu gölməçədən üfunət çəkilməyəcəkdir. Demək, üfunətli suya qatışan pak yağış suyu tə`sirsiz olur....


Yuxu vaxtı cİsm və ruh hansı vəzİyyətdə olur?


Cavab: Quanda buyurulur: “Allah ölüm zamanı insanların canını alır, ölməyənlərin canını isə yuxuda çıxarır (Zümər-42).”


Mömİnlər arasında münasİbət necə olmalıdır?


Cavab: İslam peyğəmbəri (s) buyurub: “Mö`min mö`minin güzgüsüdür.”
Güzgü kimi, bir-birimizin həm gözəl, həm də nöqsanlı cəhətlərini görək....


Güclü İmana necə sahİb olmaq olar?


Güclü imana necə sahib olmalı?
1. Bütün işləri ixlasla (saf niyyətlə) yerinə yetirib riyakarlığa yol verməmək.
2. Qurana bağlı olub onun ayələri bardədə düşünmək.


QURANİ KƏRİMDƏ RAST GƏLDİYİMİZ “MÜQƏTTƏ” HƏRFLƏRİNİN SİRRİ NƏDİR?


“Bəqərə” surəsinin əvvəlində olan “الم – Əlif lam mim – Mən malik olan Allaham”,
“Ali-İmran” surəsinin əvvəlində olan “الم – Əlif lam mim – Mən əta edən Allaham”,
“المص – Əlif lam mim sad – Mən iqtidarlı, doğruçu olan Allaham”,


RUZİNİN ARTMASINA SƏBƏB OLAN ƏMƏLLƏR NƏDİR?


1-Təqvalı olmaq və günahlardan çəkinmək:
Allah-taala buyurmuşdur: “Əgər o məmləkətlərin əhalisi iman gətirib (pis əməllərdən) çəkinsəydilər, sözsüz ki, onların başlarına göydən bərəkət yağdırardıq. Lakin onlar (öz peyğəmbərlərini) yalançı hesab etdilər. Biz də onların qazandıqlarına görə məhv etdik.”


KAFİRİN ÖLƏRKƏN ASAN CANVERMƏSİ NƏYƏ GÖRƏDİR?


Bə᾽zən də belə olur ki, kafir və günahkar şəxs asan can verir. Bu şəxs əzab (Cəhənnəm) əhlidir. Amma ömründə qismən də olsa, yaxşı işlər görmüşdür. Belə şəxs asan can verir ki, onun hesabı elə oradaca təmizləsin. ....


QURANDA \"ZƏNN” (GÜMAN) HAQDA NƏ DEYİLİR?


Qurani-kərimdə beş növ gümandan söz açılmışdır:
1-Həqiqətə uyğun gəlməyən güman.(\"Ənam” surəsi, ayə: 116; \"Casiyə” surəsi, ayə: 24; \"Ali-İmran” surəsi, ayə: 154; \"Bəqərə” surəsi, ayə: 78; \"Həcc\" surəsi, ayə: 15)


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter