Dİnİn qorunması Peyğəmbərdən sonra kİmİn öhdəsİnə düşdü?


Dİnİn qorunması Peyğəmbərdən sonra kİmİn öhdəsİnə düşdü?Sünni məzhəbinə mənsub olanlardan bəzisi deyir ki, şiələrə görə dinin qorunması İmamın öhdəsindədir. Buna görə də o, gərək məsum olsun. Bir halda ki, ümmət və din alimləri dinin keşikçisidirlər, belə halda məsum İmama nə ehtiyac vardır?


İmamların elmİ hardan qaynaqlanmışdı?


İmamların elmİ hardan qaynaqlanmışdı?İmamlar elmi bilgilərə yiyələnmək üçün hansı elmi qaynaqlardan yararlanırdılar?


İmamların İsmətİ hansı həddədİr?


İmamların İsmətİ hansı həddədİr?İmamların isməti hansı həddədir? Onlar təkcə günahdan-mı məsumdurlar, yoxsa digər xətalardan da uzaqdırlarmı? Və ya onların isməti yalnız dini işlərəmi şamil olunur, yoxsa dünyəvi məsələlərdə də xəta və səhvdən uzaqdırlarmı?


İmamətİ əqlİ dəlİllə necə İsbat etmək olar?


İmamətİ əqlİ dəlİllə necə İsbat etmək olar?İmamların ismətini isbat etmək üçün əqli dəlildən necə yararlanmaq olar?


İmamın İsmətİ hədİslərdə necə bəyan olunub?


İmamın İsmətİ hədİslərdə necə bəyan olunub?Hədislər Əhli-beyt İmamlarının isməti barədə nə deyir? Peyğəmbər və İmamların hədislərində Əhli-beytin isməti onların digər fəzilətləri qarşısında qərar tutur. Bu haqda şiə və sünni hədis mənbələrində Əhli-beytdən çoxlu kəlamlar bizə yetişmişdir.


Əhlİ-beytdən məqsəd kİmlərdİr?


Əhlİ-beytdən məqsəd kİmlərdİr?Təthir ayəsində zikr olunan Əhli-beytdən məqsəd kimlərdir; İmamlarmı, yoxsa Peyğəmbərin xanımlarımı?


“Təthİr” ayəsİ və İsmətə dəlalət edİrmİ?


“Təthİr” ayəsİ və İsmətə dəlalət edİrmİ?Təthir ayəsi nə deyir və onu əsas tutaraq Əhli-beytin ismətini necə isbat etmək olar?
Təthir ayəsi belədir:
«...إِنَّما يُريدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهيراً»؛
“Ey Əhli-beyt! Allah sizdən çirkinliyi (günahı) yox etmək və sizi tərtəmiz (pak) etmək istər!”. (Əhzab surəsi, 33-cü ayə)...


Quranİ-Kərİmdə əmr sahİblərİndən məqsəd kİmlərdİr?


Quranİ-Kərİmdə əmr sahİblərİndən məqsəd kİmlərdİr?Bəzilərinin nəzərinə görə, ulul-əmr (əmr sahibləri) yalnız hökümət işlərində olanlara aiddir. Buna görə də, onların məsumluğu ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Sizin bu suala münasibətiniz necədir?


“Əmr sahİblərİ” ayəsİ və İsmət məsələsİ


“Əmr sahİblərİ” ayəsİ və İsmət məsələsİQuran təfsirçilərindən bir neçəsi “Əmr sahibləri” ayəsini İmamların ismətinə dəlil olaraq istifadə etmişlər. Ayə belədir:
«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ».
“Ey iman gətirənlər! Allaha, Peyğəmbərə (s) və özünüzdən olan ixtiyar (əmr) sahiblərinə itaət edin!” (Nisa surəsi, 59-cu ayə)


İmamət nədİr?


İmamət nədİr?İmamətin məsumluğunun zəruri olmasının hansı özəllikləri vardır?
Bu sualın cavabına başlamadan öncə İmamətin düzgün anlamına, sonra İmamətin məqamına diqqət edək. Daha sonra isə İmamətlə peyğəmbərliyin fərqli məqamlarına aydınlıq gətirək.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter