ƏMƏLİ TƏŞƏKKÜRÜ NECƏ YERİNƏ YETİRMƏK LAZİMDİR?


İnfaq - əməli təşəkkürdür. Xəsislik isə əməli küfrdür. Həzrət Süleyman (ə) deyirdi: “Və kim şükür etsə, öz xeyrinə şükür edər və kim naşükürlük etsə, (bilsin ki,) Rəbbim həqiqətən, onun şükürünə möhtac deyil və kərəm sahibidir”. (“Nəml” 40).


NİYƏ BƏZƏN DUALAR QƏBUL OLMUR? QƏBUL OLMAQ ÜÇÜN NƏ ETMƏLİ?


Məsum İmamlar (ə) hər bir sahədə bizim yar və yardımçımız olduqları üçün, duaların qəbul olmasına mane olan amilləri də bizə tanıdırlar. İmam Əli (ə) buyurur: “Günah duaların qəbul olmasına mane olar”.
Günah duaların qəbul olmamasına üç növ təsir qoyar.


ÖVLİYAULLAHIN MƏNASI NƏDİR?


Birincisi: Əhli-beyt (ə) Qurani-Kərimin həqiqi təfsirçiləridirlər. Quran itrətsiz və itrət də Quransız mümkün deyildir. Hər 2 məzhəb kitablarında nəql olunan “Səqəleyn” hədisində, Peyğəmbəri-Əkrəm (s) Əhli-beytlə (ə) Allah kitabının səqəleyn – 2 qiymətli əmanət olmasına işarə etmişdir.


İSLAMA GÖRƏ ZARAFAT NECƏ OLMALIDIR?


Gülmək insan orqanizmi üçün olduqca xeyrilidir. Son aparılan araşdırmalar nəticəsində aydın olmuşdur ki, gündə ən azı 15 dəqiqə gülmək ürək və qan-damar sistemi üçün çox xeyirlidir. Stress zamanı orqanizmdə qan dövranı zəifləyirsə, gülən zaman isə orqanizmdə qan damarları genişlənir və qan dövranı sürətlə hərəkət etməyə başlayır.


DOST NECƏ OLMALIDIR?


İnsanın bu dünyada yaxşı dosta çox ehtiyacı vardır. Onunla qəmini, qüssəni, sevincini bölüşmək, ondan faydalı məsləhətlər almaq istəyirsən və buna ehtiyac duyursan. Bu elə bir ehtiyac hissidir ki, onun yerini başqa bir şeylə doldurmaq olmur. Bu hiss yaşına və zamanına baxmır, insanın yarandığı ilk gündən bu ehtiyac hiss olunur.


SİRAT KÖRPÜSÜNÜN HƏQİQƏTİ NƏDİR?


“Sirat” lüğətdə yol mənasındadır və axirətdəki sirat körpüsü cəhənnəmin yuxarısında yerləşən keçid yoludur ki, hamı və ya insanların çoxu gərək oradan keçsin. Dünya siratı dedikdə, məqsəd fikirlərin, əqidələrin məcmuəsi, o sifətlər və əməllərdir ki, insan onunla əlaqədardır. Həmin fikirlər, sifətlər o əməllərdir ki, axirətdə geniş, ürəyəyatan və ya dar və dəhşətli keçid kimi təcəlli edəcəkdir.


İNSANIN ÜSTÜNLÜYÜ NƏDƏDİR?


«Mahiyyətcə, bu gün müsəlmanlar üçün ən aktual mövzulardan biri məhz islami vəhdət mövzusudur. Və mövlud tarixi müsəlmanların bir daha yadına salmalıdır ki, irqindən, dilindən, məzhəbindən, dərisinin rəngindən, dünyagörüşündən asılı olmayaraq, bütün müsəlmanların bir qibləsi, bir Kitabı, bir Peyğəmbəri (s) vardır. Və bu anlamı yaşadıqca, bu vəhdətin mahiyyətinə vardıqca, müsəlman cameəsi mövlud bayramının əhəmiyyətini dərk edəcək, ittihad dəyərləri ilə yaşayacaqdır.


QURANİ-KƏRİMİN BƏŞƏRİN HƏYATINDAKI ROLU NƏDİR?


Qur\'an dəlil və sübutlarla bütün insan qruplarına müraciət edərək, onları İslama də\'vət edir və öz müraciətini heç bir zaman onların ərəb olması ilə məhdudlaşdırmır
\"Onlar Qur\'an barəsində (onun Allah kəlamı olması haqqında) düşünməzlərmi? Əgər o, Allahdan qeyrisi tərəfindən olsaydı, əlbəttə, onda çoxlu ziddiyyət (ixtilaf, uyğunsuzluq) tapardılar\" («Əl-Nisa», 82-ci ayə).


NƏ ÜÇÜN QURAN ZAHİR VƏ BATİN HAQDA SÖHBƏT AÇİR?


\"Biz cinlərdən və insanlardan bir çoxunu Cəhənnəm üçün yaratdıq. Onların qəlbləri vardır, lakin onunla (Allahın birliyini sübut edən dəlilləri, özlərinin dini borc və vəzifələrini) anlamazlar. Onların gözləri vardır, lakin onunla (Allahın mö\'cüzələrini) görməzlər. Onların qulaqları vardır, lakin onunla öyüd-nəsihət eşitməzlər. Onlar heyvan kimidirlər, bəlkə də (ondan) daha çox zəlalətdədirlər. Qafil olanlar da məhz onlardır!\" («əl-Ə\'raf», 179).


İNSAN ÖZÜNÜ NECƏ İSLAH ETMƏLİDİR?


\"İnsan özünü necə islah etməli?\" sualına cavab vermək üçün bir neçə məsələyə diqqət yetirmək lazımdır:
1. Bədənin sağlam və gümrah olması üçün idman zəruri olduğu kimi, özünüislahetmədə də nəfslə mübarizə aparmaq zəruridir.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter