Dİnİ mövzular barəsİndə fİkİr yürütmək kİmİn vəzİfəsİdİr?


Elmi araşdırmalardan əlavə, imkan daxilində münasib vaxtlarda müxtəlif qəzet və jurnallara baş çəkir, müxtəlif saytlarda dini mövzularla əlaqədar dərc edilmiş bir sıra məqalələrlə rastlaşırıq....


Möminlərİ xoşagəlməz ləqəblə çağırmamaq vacİbdİrmİ?


Bir-birinə xoşagəlməz ləqəblərlə xitab etmək hər şeydən əvvəl inkarçıların öz aralarında göstərdikləri bir rəftardır. Buradakı məqsəd pis ləqəblə çağırılan adamın hörmətdən salınması və digərlərinin ondan \"üstün\" olduğunun vurğulanmasıdır...


PEYĞƏMƏBRİN (S) ÖVLADLARI KİMLƏR İDİ?


Həzrətin (s) üç oğlu və dörd qız övladı olmuşdur. Oğlanlar – Qasim (Peyğəmbər bu münasibətlə «əbül-qasim» adlanmışdır, Qasim iki yaşında ikən Məkkədə vəfat etmişdir), Əbdüllah (be’sətdən sonra anadan olub, ona görə də «Təyyib», «Tahir» ləqəbləri var....


Qanlı Fəxx facİəsi hansı tarixi hadisədir?


Bu təzyiqlər Bəni-Haşimin cəsur və igid kişilərini qəzəbləndirib onları zalım Abbasi hökumətinin aramsız və sərt yürüşlərinə qarşı müqavimət göstərmək məcburiyyətində qoyur....


“Hittə Qapısı” nədir?


Allahın Rəsulu (s) vəsiyyətinin davamında buyurur: “Əhli-beytim (ə) - Allahın bəni-İsrail üçün qərar verdiyi ”Hittə Qapısı\" kimidir\". “Hittə Qapısı” nədir? Bəni-İsrail Allah-Təalanın o qədər nemətindən sonra nemətlərə küfr etdikləri üçün Allah-Təala onları cəzalandıraraq, 40 il biyabanlarda tək buraxır. ...


BƏLA ZAMANI AĞLAMAQ SƏBİR VƏ RİZA İLƏ ZİDDİYYƏT TƏŞKİL EDİR?


Müsibət zamanı insanın sadəcə olaraq, ağlamasının səbir və riza məqamı ilə heç bir ziddiyyəti yoxdur. Ağlamaq Allahın təqdirinə, qəzasına etiraz məqsədi ilə, həmçinin düşdüyü çətinliyin ağırlığına görə paltarı çırmaq, üzə, dizə şillə vurmaq kimi etiraz bildirən zahiri əməllərlə bərabər olmasa eybi yoxdur. Ağlamaq insanın cismində qərar verilmiş təbii bir haldır....


İblİs nə üçün Allaha İtaət etmədİ?


Cavab: «İblis» ilk dəfə Adəmə səcdədən boyun qaçıran şeytanın adıdır. «Kəhf» surəsinin 50-ci ayəsində buyurulur: «Cin tayfasından olan İblisdən savayı, hamı səcdə etdi»....


GÜNLƏRİN NƏHS VƏ YA UĞURLU OLMASI ƏHLİ-BEYT NƏZƏRİNDƏ NECƏDİR?


Ustad şəhid Mütəhhəri deyir: «... Gəlin Peyğəmbərin (s) davranışına əvvəldən axıradək baxaq! Şiə və sünnilərin yazdığı bütün kitablara baxaq, sünni və şiələrin Rəsulallah (s) haqqında yazdıqları tarixi kitabları mütaliə edək! Peyğəmbərin (s) öz həyat yolunda istifadə etdiyi məsələlər içərisində günlərin nəhs və ya uğurlu olması mövzusunu görəcəyikmi?!...


Hansı günahlar bağışlanmır?


Cavab: Allah kiçik günahların bağışlanacağını və`d etsə də, bu günahları təkrarlamaq olmaz. Rəvayətdə oxuyuruq: “Kiçik günahlardan çəkinin.”
Çünki insan kiçik günahlardan bir o qədər də utanmadığından bu günahları təkrarlayır və tövbə barədə düşünmür...


Haqq yolda ünvanımıza səslənən təhqİrlər və danlaqlara nə cavab verək?


Cavab: Bir şəxs icarəyə dəvə götürüb Qahirədən Əbbasiyyəyə gedirdi. Dəvənin cilovunu tutmuş dəvə sahibi müsafirinin tənhalığından istifadə edib onu məsxərəyə qoymuşdu. Qarşılarına çıxan bir şəxs üzünü müsafirə tutub dedi: “Eşitmirsənmi sənə nələr deyilir? Nə üçün dinmirsən? “ ...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter