RƏCƏT NƏDİR VƏ NƏ ÜÇÜN ONA ETİQAD BƏSLƏYİRSİNİZ?


RƏCƏT NƏDİR VƏ NƏ ÜÇÜN ONA ETİQAD BƏSLƏYİRSİNİZ?“Rəcət” lüğətdə “qayıtmaq”, istilahda isə “insanların öldükdən sonra elə bu dünyada və qiyamətdən öncə qayıtması” mənasınadır. Bu, İmam Zaman (ə)-ın dünya səviyyəli hərəkatı zamanı baş verəcəkdir. Bu müddəanın nə əql ilə ziddiyyəti vardır, nə də vəhy məntiqi ilə....


ƏGƏR ŞİƏLƏR HAQQDIRSA NƏ ÜÇÜN AZLIQDADIR VƏ DÜNYA MÜSƏLMANLARIN ƏKSƏRİYYƏTİ ONLARI QƏBUL ETMİRLƏR?


ƏGƏR ŞİƏLƏR HAQQDIRSA NƏ ÜÇÜN AZLIQDADIR VƏ DÜNYA MÜSƏLMANLARIN ƏKSƏRİYYƏTİ ONLARI QƏBUL ETMİRLƏR?Haqq ilə batilin ayırd edilməsi onların ardıcıllarının az və ya çox olması ilə deyildir. Müasir dövrdə müsəlmanlar, kafirlərlə müqayisədə dünya əhalisinin beşdə birini, yaxud altıda birini təşkil edir. ...


“Alİ-Muhəmmədİn (s) Məhdİsİ” Kİmdİr və nə üÇün onun Gəlİşİnİ Gözləyİrsİnİz?


“Alİ-Muhəmmədİn (s) Məhdİsİ” Kİmdİr və nə üÇün onun Gəlİşİnİ Gözləyİrsİnİz?Asimani şəriətlərin yekdil fikirdə olduğu məsələlərdən biri də dünya səviyyəsində bir islahatçının gəlişidir ki, zəmanənin axırlarında zühur edəcəkdir. Təkcə islam cəmiyyətlərində deyil, yəhudi və məsihi cəmiyyətlərində də dünya səviyyəli belə bir ədalət hakiminin gəlişi gözlənilir.


NƏ ÜÇÜN AZANDA “ƏŞHƏDU ƏNNƏ ƏLİYYƏN VƏLİYYULLAH” DEYƏRƏK ƏLİNİN VİLAYƏTİNƏ ŞƏHADƏT VERİLİR?


NƏ ÜÇÜN AZANDA “ƏŞHƏDU ƏNNƏ ƏLİYYƏN VƏLİYYULLAH” DEYƏRƏK ƏLİNİN VİLAYƏTİNƏ ŞƏHADƏT VERİLİR?Bu sualın cavabında aşağıdakı mətləbləri qeyd etmək yerinə düşərdi:
1-Şiə fəqihlərinin hamısı öz fiqhi kitablarında – istər istidlali, istərsə də sair kitablarda – aşkar şəkildə qeyd etmişlər ki, Əli (ə)-ın vilayətinə şəhadət vermək azan və iqamənin tərkib hissəsi deyildir və heç kəsin, onu əzan və iqamənin tərkib hissəsi ünvanı ilə dilə gətirməyə haqqı yoxdur.


NƏ ÜÇÜN PEYĞƏMBƏR (S)-Ə SALAVAT GÖNDƏRƏRKƏN O HƏZRƏTİN AİLƏSİNİ DƏ ONA BAĞLAYARAQ “ALLAHUMMƏ SƏLLİ ƏLA MUHƏMMƏDİN VƏ ALİ MUHƏMMƏD” DEYİRSİNİZ?


NƏ ÜÇÜN PEYĞƏMBƏR (S)-Ə SALAVAT GÖNDƏRƏRKƏN O HƏZRƏTİN AİLƏSİNİ DƏ ONA BAĞLAYARAQ “ALLAHUMMƏ SƏLLİ ƏLA MUHƏMMƏDİN VƏ ALİ MUHƏMMƏD” DEYİRSİNİZ?Şübhəsiz, Peyğəmbər (s)-in özü ona salavat göndərməyi müsəlmanlara öyrətmişdir: “Əhzab” surəsinin 56-cı ayəsi nazil olanda
اِنَّ اللّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَي النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا müsəlmanlar “Ya Rəsuləllah, sənə necə salavat göndərək?”-deyə soruşduqda Peyğəmbər (s) buyurdu:
لَا تُصَلُّوا عَلَيَّ صَلَوةً بَتْرَاءَ


İMAMLAR KİMLƏRDİR?


İMAMLAR KİMLƏRDİR?Peyğəmbəri Əkrəm (s) öz sağlığında açıq-aşkar şəkildə buyurmuşdur ki, ondan sonra on iki nəfər xilafətə çatacaqdır ki, hamısı Qüreyşdəndir və islamın izzət və başıucalığı onların xilafəti sayəsində olacaqdır....


NƏ ÜÇÜN ƏLİ İBNİ ƏBİ TALİB (Ə) PEYĞƏMBƏRİ ƏKRƏM (S)-İN CANİŞİNİ VƏ VƏSİSİDİR?


NƏ ÜÇÜN ƏLİ İBNİ ƏBİ TALİB (Ə) PEYĞƏMBƏRİ ƏKRƏM (S)-İN CANİŞİNİ VƏ VƏSİSİDİR?Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, şiələr xilafət məqamının Allah tərəfindən təyin olunmasına inanır və deyirlər ki, Peyğəmbəri Əkrəm (s)-dən sonra İmamət məqamı müəyyən cəhətlərdən eynilə nübüvvət (peyğəmbərlik) kimidir: yəni Peyğəmbəri Əkrəm (s) Allah tərəfindən təyin olunduğu kimi, onun canişini də Allah tərəfindən təyin olunmalıdır...


ŞİƏ DEDİKDƏ MƏQSƏD KİMDİR?


ŞİƏ DEDİKDƏ MƏQSƏD KİMDİR?“Şiə” ərəb lüğətində “ardıcıl” mənasını daşıyır. Qurani Kərim buyurur:
وَ اِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَاِبْرَاهِيمَ
“Nuhun ardıcıllarından biri İbrahimdir.” (“Saffat” surəsi, ayə:83)


“İtrətİ” düzGündür, yoxsa “sünnətİ”?


“İtrətİ” düzGündür, yoxsa “sünnətİ”?İslam aləmində çox məhşur olan “Səqəleyn” hədisini nəql edənlər bunu iki cür rəvayət etmişlər. Onların hansının daha səhih olduğunu araşdırırıq.
a) “Kitabəllahi və itrəti Əhlə-beyti”
b) “Kitabəllahi və sünnəti”.


Zühur gününün təsvİrİ nə vaxtdan mövcuddur və bunun kökü nədən qaynaqlanmışdır?


Zühur gününün təsvİrİ nə vaxtdan mövcuddur və bunun kökü nədən qaynaqlanmışdır?Zühur gününün təsviri yaranışın başlanğıcından verilmişdir. Çünki bu gün O, yaranışın əsas hədəfidir. Bu məsələnin aydınlaşması üçün bəzi nöqtәləri nəzərdən keçirək:


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter