Zəqqum nədİr? Zəqqumun acılığının sİrlərİ nədİr?


Zəqqum - Cəhənnəmdə bitib acı, zəhərli meyvəsi Cəhənnəmliklərə yediriləcək ağacdır. Ərəb dilində \"şəcərətüz-zakkum\" (\"mənşəyi zəhər olan\") adlanır.
Qurani-Kərim zəqqumu ümumiyyətlə \"Cəhən-nəm xalqına əziyyət çəkdirən ye­mək\" olaraq açıqlamışdır. Hədislərə görə, əgər Cəhənnəm zəqqumundan bir damla Yer üzünə damladılsa, insanların həyatını zəhər edər.
Qurani-Kərimdə Allah-Təala zəqqumun adını zikr edərək belə buyurur: \"Onla­rın yeməyi (zəhərdən də acı) zər`idən başqa bir şey olmayacaq\" (\"Ğaşiyə\", 6)
\"(Ey insanlar!) Qonaq olmağa (ziyafət üçün) bu (Cənnət) yaxşıdır, yoxsa (Cəhənnəmdəki pis qoxulu, meyvəsi zəhər kimi acı) zəqqum ağacı? Biz onu za­limlər (Cəhənnəm istisində heç bir ağac bitməz deyən kafirlər) üçün bir bəla (dərd) etdik. O, elə bir ağacdır ki, Cəhənnəmin lap dibindən (Cəhənnəm odunu­n içindən) çıxar. Onun meyvəsi şeytanların başı kimidir (olduqca çirkin və əca­yibdir). Onlar (Cəhənnəm əhli) Ondan yeyəcək və qarınlarını onunla doldura­caqlar. Sonra onlar üçün (içməyə) qaynar su ilə qatışmış irin vardır\" (\"Səffat\", 62-67).
\"Həqiqətən (Cəhənnəmdəki) Zəqqum ağacı günahkar (kafir) kimsənin yeməyi­dir. Bu ərinmiş mis (yağ) kimi qarınlarda qaynar, qaynar su qaynayan ki­mi\" (\"Duxan\", 43-46).
\"...Şübhəsiz ki, zəqqum ağacından (onun meyvəsindən yeyəcəksiniz), qarınları­nı üstündən də (sizə bərk yanğı gəldiyi üçün) qaynar su içəcəksiniz. Özü də onu susuzluq xəstəliyinə tutulmuş (dəvə) kimi içəcəksiniz\" (\"Vaqiə\", 52-55).
Bu ağaca lənətlik deyilməsinin bir başqa səbəbi, Cəhənnəmliklərin onu Allah­dan bir rəhmət olaraq deyil, lənətlənmələrinin bir simvolu olaraq yemələridir. Lənətlənən insanlar bundan yeməklə daha çox ağrı-acı çəkəcəklər.
Zəqqum - Xalq dilində \"ağu-zəhər\", \"zəhər-zəqqum\" və sair, deyimlərlə gündə­lik həyatımızda da istifadə olunaraq, həm həqiqi, həm də məcazi mənada öldü­rən yemək mənasını ifadə edir. Məsələn, içki və siqaretin pis və zərərli təsirini ifadə etmək üçün el arasında \"Bu zəqqum haramdır, insana zərəri vardır\" və sair deyilir.

Yer üzündə də bir ağac vardır ki, ona da Zəqqum deyirlər.
Zambaqkimilər (Apocynaceae) ailəsindən olan Zəqqum (Lat. nerium olean­der), Qərbdə, cənubi Portuqaliyadan başlayaraq bütün Aralıq dənizi sahilləri boyunca Suriyada, qərbi və cənubi Anadolunun dərə yataqlarında yetişir. Boyu 2-3, bəzən hətta 5 m-ə çatan, qışda belə yarpaq tökməyən sıx budaqlı bitkidir. Yazda çiçəklənən və uzun bir çiçəklənmə dövrünə sahib olan Zəqqumun mey­vəsi paxla şəklindədir. Zəhərli olduğundan insan və heyvanlar üçün təhlükəli­dir, bəzək bitkisi olaraq saxsılarda da yetişdirilir.
Lakin böyük Yaradan heç bir şeyi mənasız olaraq yaratmamışdır. Bu bitkini də aşağı dozalarda ürək qüvvətləndiricisi olaraq istifadə edirlər, bundan əlavə, böy­rəyə xeyri var.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter