Rəcəb ayının son cümə günü oxunan dua insana nə belə təsiri vardır?!


بسم الله الرحمن الرحیم

یا أجَلَّ مِن کُلِّ جلیل، یا أکرَمَ مِن کُلِّ کریم، و یا أعَزَّ مِن کُلِّ عزیز ٍ
أغِثنی یا غیاثَ المُستـَغیثینَ بِفـَضلِکَ و جُودِکَ و کـَرَمِکَ و مُدَّ عُمرنا
وَهَب لـَنا مِن لـَدُنکَ عُمراً بـِالعافیـَةِ یا ذالجلال و الاکرام.


Transkripsiyası:
\"Bismilləhir-Rahmənir-Rahim. Ya Əcəllə min kulli cəlil. Ya Əkrəmə min kulli kərim. Və ya Əəzzə min kulli əziz. Əğisni, ya Ğiyasəl-mustəğisin, bifəzlikə və cudikə və kərəmikə və muddə umrəna və həbləna min lədunkə umrən, bil afiyəti ya Zəl-Cəlali vəl-İkram\'\'.

Tərcüməsi:
Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Ey, bütün cəlillərdən (uca-əzəmətlilərdən) uca və əzəmətli olan Allah!Ey, bütün kərimlərdən (bağışlayanlardan) bağışlayan və kərim olan Allah!Ey, bütün əzizlərdən (izzətlilərdən) əziz (izzətli) olan Allah!Ey, fəryad çəkənlərin fəryadına çatan Allah, Öz fəzlin, səxavətin və kərəminə xatir, mənim fəryadıma çat və ömrümü uzat. Öz lütfündən mənə afiyətli və salamat ömür nəsib et, ey Cəlal və İkram sahibi!
Hər kəs Rəcəb ayının son cümə günündə bu duanı oxuyarsa, onun ömrünə 11 il artırılar.

(Mənbə: \"Mənəvi xəzinələr\" kitabı, 84 səh. 25-ci dua)Deyerler.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter