Həzrət Peyğəmbərin (s) bir ərəbin həyati suallarına xilasedici cavabı!


Bir gün Allahın Rəsulu (s) məsciddə oturmuşdu. Təsadüfən bir ərəb daxil oldu və Peyğəmbərə (s) salam verdi. Həzrət (s) salama cavab verib, sual etdi: “Haradan gəlirsən, ərəb?”.

Ərəb dedi: “Uzaq yoldan gəlirəm və sizə bir neçə sualım var”. Həzrət (s) buyurdu: “Soruş, cavab eşidərsən”.


Ərz etdi: “İstəyirəm xalqın alimi olam”.
Həzrət (s) buyurdu: “Allahdan qorx”.


“İstəyirəm Allah dərgahına yaxınlardan olam”.
Həzrət (s) buyurdu: “Gecə və gündüz Quran oxu”.


“İstəyirəm həmişə ürəyim işıqlı olsun”.
Həzrət (s) buyurdu: “Ölümünü yaddan çıxarma”.


“İstəyirəm Haqqın rəhmətində olam”.
Həzrət (s) buyurdu: “Allahın xəlqinə yaxşılıq et”.


“İstəyirəm düşməndən mənə zərər yetişməsin”.
Həzrət (s) buyurdu: “Həmişə Allaha təvəkkül et”.


“İstəyirəm xalqın gözündə xar olmayım”.
Həzrət (s) buyurdu: “Pəhriz et özünü təmiz saxla”.


“İstəyirəm ömrüm uzun olsun”.
Həzrət (s) buyurdu: “Qohum-əqrabanı yada sal, onlara kömək et”.


“İstəyirəm ruzim bol olsun”.
Həzrət (s) buyurdu: “Həmişə dəstəmazlı ol”.

“İstəyirəm cəhənnəm odunda yanmayım”.
Həzrət (s) buyurdu: “Gözünü, dilini bağla, naməhrəmə baxma, qeybət etmə”.

“İstəyirəm biləm günahlar nə ilə tökülür”.
Həzrət (s) buyurdu: - Allaha yalvarmaq, tövbə etmək və sadəliklə”.


“İstəyirəm xalqın ağırlarından olam”.
Həzrət (s) buyurdu: “Heç kəsdən bir şey istəmə”.


“İstəyirəm həya pərdəm yırtılmasın”.
Həzrət (s) buyurdu: “Özgəsinin pərdəsini yırtma, sirrini açma”.


“İstəyirəm qəbrim dar olmasın”.
Həzrət (s) buyurdu: ““Mülk” surəsini həmişə oxu”.


“İstəyirəm malım çox olsun”.
Həzrət (s) buyurdu: “Hər gecə “Vaqiə” surəsini oxu”.


“İstəyirəm Qiyamət günü amanda olam”.
Həzrət (s) buyurdu: “Şam ilə xiftən namazı arasında Allahı zikr et”.


“İstəyirəm Allah Təalanı namazda hazır tapım”.
Həzrət (s) buyurdu: “Dəstəmaz alanda diqqətli ol”.

“İstəyirəm Allahın yaxınlarından olam”.
Həzrət (s) buyurdu: “İşlərində düzlüyü və doğruluğu sənət et”.


“İstəyirəm nameyi-əməlimdə günah olmasın”.
Həzrət (s) buyurdu: “Ata-anana yaxşılıq və hörmət et”.

“İstəyirəm mənim üçün qəbir əzabı olmasın”.
Həzrət (s) buyurdu: “Libasını-paltarını pak saxla”.


Uca Rəbbimiz bizləri Peyğəmbərimizin (s) bu dəyərli nəsihətlərinə əməl edənlərdən qərar versin. Amin.

Aynur Ağamirzəzadə İmam Sadiq (ə) adına İslam Maarifi Akademiyası «Dəyərlər» Jurnalistika Məktəbinin dinləyicisi


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter